Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Over de AWP » Organisatie

Organisatie
van de Algemene Waterschapspartij

De AWP is een landelijke kiesvereniging, met een landelijk bestuur en lokale afdelingen in alle 23 waterschappen

  • Bestuursleden in het landelijk bestuur van de AWP worden gekozen voor een termijn van vier jaar, en zijn maximaal twee keer herkiesbaar. 
  • Er zijn twee landelijke bijeenkomsten per jaar. In de voorjaarsbijeenkomst wordt de statutair verplichte ALV gehouden, waarbij nieuwe bestuursleden worden verkozen en waar de begroting en uitgaven worden voorgelegd ter goedkeuring door de leden. In de najaarsbijeenkomst worden actuele ontwikkelingen belicht.

Waterschapspolitiek is altijd lokaal

  • Iedere AWP-afdeling is lokaal zelfstandig. Elke afdeling kiest een bestuur met een voorzitter.
  • De gekozen vertegenwoordigers uit een afdeling vormen de fractie. Elke fractie kiest haar eigen fractievoorzitter. In veel gevallen treedt de fractievoorzitter ook op als voorzitter van het bestuur, maar dit hoeft niet.
  • De teamcoördinator is het aanspreekpunt van de AWP-afdeling. Per afdeling zijn er 1 of 2 teamcoördinatoren.
  • iedere AWP-afdeling kiest de eigen lokale speerpunten, die passen binnen de brede doelstellingen van de AWP en het landelijk verkiezingsprogramma van de AWP.

 

 

 

 

Landelijk bestuur