Algemene Waterschapspartij AWP

Samen voor Water & Klimaat!

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Minder opwarming van de aarde betekent minder problemen met water.

Provincies en waterschappen zijn samen de sleutel tot slagkracht! De AWP is deskundig en onafhankelijk. Wij gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid. Want water verbindt alles. Samen voor water en klimaat!  Doe mee met de AWP!  Maak jij het verschil?

Bekijk onze nieuwsbrief

Fokke van Zeijl interim-voorzitter van de AWP

Nieuws 18 juni 2022 - Fokke van Zeijl wordt de nieuwe voorzitter van de AWP. Hij volgt Ron van Megen op, die wegens familie-omstandigheden niet beschikbaar...

Nederland gaat EU-doelen voor schoon en gezond water niet halen, zegt Natuurmonumenten

Nieuws 3 juni 2022 - Watervervuiling door bestrijdingsmiddelen en uitgeplaste medicijnen is in grote delen van Nederland een probleem. De waterkwaliteit ...

De oplossing voor droogte is pijnlijk voor boeren

Opinie 23 mei 2022 - Nederland is ontwaterd en leeggepompt, en de grondwaterpeilen in Oost- en Zuid-Nederland zakken alsmaar lager. "Het vergt politieke ...
15 maart 2023 stemmen voor de waterschapsverkiezingen

De vijf Landelijke Speerpunten van de AWP

1Aan de slag met klimaatverandering

De klimaatverandering is niet meer te stoppen. Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. Provincies en waterschappen moeten aan de slag! De AWP wil dat provincies en waterschappen maatregelen nemen tegen de klimaat-risico's, zodat wij veilig kunnen leven, werken en wonen.

2Gezond water voor mens en dier

Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, chemische stoffen en microplastics in water, lucht of bodem vergiftigen planten en dieren. Sommige stoffen zijn desastreus voor onze gezondheid. De AWP wil strenge controles op deze stoffen en veel meer stoffen verbieden.

3Water als uitgangspunt bij nieuwbouw

Wie klimaat zegt, zegt water! Of het nu om waterschade door hoosbuien gaat, of om verdroging van natuur en landschap door een tekort aan water. De AWP wil dat waterbeheer en wateroverlast worden meegenomen in alle plannen voor nieuwe woningen, nieuwe wegen en nieuwe bedrijventerreinen. Voor nu en voor over 100 jaar.

4Bodem als een grote spons

Integraal waterbeheer houdt rekening met hemelwater, oppervlaktewater èn grondwater. En een gezonde bodem neemt veel grondwater op. Verdroging maakt dat beken niet meer stromen en bomen doodgaan. Grondwater is belangrijk voor de natuur en voor drinkwater. De AWP wil een goede bescherming van het grondwater en daartoe ook peilbesluiten voor het grondwater instellen.

5Voor onze kinderen en kleinkinderen!

Zeespiegelstijging bedreigt de veiligheid onze kinderen en kleinkinderen. Minder opwarming van de aarde betekent dat de zeespiegel langzamer stijgt. De CO2-uitstoot is de grootste oorzaak van de opwarming. De AWP wil de energietransitie versnellen, zodat onze CO2-uitstoot omlaag gaat.

AWP Agenda

Zet in mijn agenda