Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Welkom bij de Algemene Waterschapspartijwaterschap limburg zuiderzeeland noorderzijlvest hunze-en-aa-s hollands-noorderkwartier rijnland fryslan vechtstromen vallei-en-veluwe rijn-en-ijssel rivierenland amstel-gooi-en-vecht de-stichtse-rijnlanden delfland schieland-en-krimpenerwaard hollandse-delta scheldestromen brabantse-delta de-dommel aa-en-maas drents-overijsselse-delta
Zoek uw waterschap op postcode

Let op, opent in een nieuw venster

Of klik op de kaart op het gebied waar u woont


Opinie

Kan het Deltaprogramma nog wel verder op dezelfde voet?

De Commissie Veerman maakte in 2008 duidelijk dat de landelijke waterproblemen onder invloed van zeespiegelstijging en klimaatverandering sterk zullen toenemen. Voor de korte termijn waren vooral de maatregelen van Ruimte voor de Rivier en de projecten van het Hoogwaterbeschermingsprogramma doorgaans succesvol en zorgden voor een groot maatschappelijk draagvlak.

Landelijk bestuur