Algemene Waterschapspartij AWP

Samen voor Water & Klimaat!

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Minder opwarming van de aarde betekent minder problemen met water.

Provincies en waterschappen zijn samen de sleutel tot slagkracht! De AWP is deskundig en onafhankelijk. Wij gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid. Want water verbindt alles. Samen voor water en klimaat!  Doe mee met de AWP!  Maak jij het verschil?

Bekijk onze nieuwsbrief

Leefbaarheid van Nederland blijft altijd belangrijk

Opinie 19 jan 2022 - Fokke van Zeijl maakt zich zorgen om de leefbaarheid van ons land over 50 jaar. De vergezichten van Fokke gaan verder dan alleen de ...

Levering drinkwater Overijssel in gevaar, AWP pleit voor integraal grondwaterbeheer

Nieuws 6 jan 2022 - Waterbedrijf Vitens wil dat de provincie Overijssel voorrang geeft aan de winning van drinkwater, zelfs als dat ten koste gaat van de...

Happy New Year? De wereld staat in de fik!

Opinie 31 dec. 2021 - Happy New Year! De AWP wenst iedereen een mooi 2022. Samen aan de slag voor water en klimaat. Want de wereld staat in de fik, met t...
15 maart 2023 stemmen voor de waterschapsverkiezingen

De vijf Landelijke Speerpunten van de AWP

1Aan de slag met klimaatverandering

De klimaatverandering is niet meer te stoppen. Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. De AWP wil dat provincies en waterschappen maatregelen nemen tegen de klimaat-risico's. Provincies en waterschappen moeten aan de slag!

2Gezond water voor mens en dier

Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, chemische stoffen en microplastics in water, lucht of bodem vergiftigen planten en dieren. Sommige stoffen zijn desastreus voor onze gezondheid. De AWP wil veel meer stoffen verbieden en strenge controles op de stoffen die wel zijn toegestaan.

3Water als uitgangspunt bij nieuwbouw

Wie klimaat zegt, zegt water! De AWP wil dat waterbeheer en wateroverlast worden meegenomen in alle plannen voor nieuwe woningen, nieuwe wegen en nieuwe bedrijventerreinen. Voor nu en voor over 100 jaar.

4Bodem als een grote spons

Integraal waterbeheer houdt rekening met oppervlaktewater, hemelwater èn grondwater. En een gezonde bodem neemt veel grondwater op. Grondwater is belangrijk voor de natuur en voor drinkwater. De AWP wil een goede bescherming van het grondwater.

5Voor onze kinderen en kleinkinderen!

Zeespiegelstijging bedreigt onze kinderen en kleinkinderen. Minder opwarming van de aarde betekent dat de zeespiegel langzamer stijgt. De CO2-uitstoot is de grootste oorzaak van de opwarming. De AWP wil de energietransitie versnellen, zodat onze CO2-uitstoot omlaag gaat.

AWP Agenda

Zet in mijn agenda