AWP voor water, klimaat en natuur

Het klimaat verandert veel sneller dan we eerst dachten. En wie klimaat zegt, zegt water! Hoosbuien, hitte en droogte bedreigen onze leefomgeving. We moeten voortvarend aan de slag met klimaatverandering. Ook de natuur komt in de verdrukking door klimaatverandering.
In 2023 doet de AWP mee met de verkiezingen voor provincies en waterschappen.

De AWP is deskundig en onafhankelijk. Wij gaan voor duurzaamheid en leefbaarheid. Want water verbindt alles. AWP voor water, klimaat en natuur.  Doe mee met de AWP – Maak jij het verschil?

Bekijk onze nieuwsbrief

AWP steunt compromis wetsvoorstel geborgde zetels, ondanks bezwaren

Nieuws 12 sept 2022 - Het wetsvoorstel om alle geborgde zetels af te schaffen, is door de Tweede Kamer met een amendement aangepast tot een compromis. De...

Twintig jaar waterkwaliteit heeft veel te weinig opgeleverd

Opinie 11 sept 2022 - Van de Nederlandse wateren voldoet 99% niet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). "We hebben in Nederland de mo...

Ruimtelijke ordening en aanpak leefomgeving moet stevig op de schop

Opinie 9 sept 2022 - De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijn...

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven en datacentra

Opinie 16 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende...

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 13 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en...

Zeespiegelstijging onafwendbaar door smeltende Thwaites gletsjer

Nieuws 10 aug 2022 - Het klimaat verandert sneller dan verwacht, ook in Nederland zullen we ons nu al moeten aanpassen. Zware buien zullen vaker uitgroei...
15 maart 2023 stemmen voor de waterschapsverkiezingen

De vijf Landelijke Speerpunten van de AWP

1Nu aan de slag met klimaatverandering

Wie klimaat zegt, zegt water! Of het nu om waterschade door hoosbuien gaat, of om verdroging van natuur en land-schap door een tekort aan grondwater. Klimaatverandering is niet meer te stoppen. De AWP wil dat in alle plannen voor nieuwe woningen, nieuwe wegen en nieuwe bedrijventerreinen, de onderwerpen waterbeheer en wateroverlast standaard worden meegenomen.

2Verdroging, verzilting en drinkwater

In Oost- en Zuid-Nederland gaan bomen dood omdat het grondwater diep wegzakt, terwijl er genoeg regen valt in de herfst en winter. Boeren mogen niet meer beregenen en drink-waterbedrijven waarschuwen dat er binnenkort niet genoeg grondwater meer is voor drinkwater. De AWP wil dat waterschappen en provincies ervoor zorgen dat we droge voeten houden maar ook dat we verdroging voorkomen.

3Gezond water voor mens en dier

Gezond eten, het klinkt heel logisch maar op Nederlandse landbouwgrond wordt driftig met gif gespoten. Bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, en microplastics in water, lucht of bodem vergiftigen planten en dieren. Veel chemische stoffen, zoals PFAS en Gen-X, zijn desastreus voor onze gezondheid. De AWP wil strenge controles op chemische stoffen, en het gebruik van bestrijdingsmiddelen zo veel mogelijk verbieden.

4Rijke en robuuste natuur

Nederland is een klein land met weinig ruimte voor natuur. Mensen vinden rust en ontspanning in de natuur. Sloten en beken, omzoomd door natuur-vriendelijke oevers, zijn belangrijk als wandelgebied en als leefgebieden voor planten en dieren (biodiversiteit). De AWP wil zulke sloten en beken uitbreiden tot een groenblauw netwerk van leefgebieden, die doorlopen van het platteland tot in stedelijk gebied.

5Betaalbare en duurzame energie

De energietransitie naar duurzame energie is cruciaal om klimaat-verandering te vertragen door vermindering van CO2-uitstoot. En om onafhankelijk te worden van de import van aardgas. De AWP wil duurzame energie bevorderen om energie betaalbaar te houden. Kansrijke initiatieven voor duurzame energie, zoals aquathermie en groene waterstof uit zonne-energie, moeten versneld ontwikkeld worden.

AWP Agenda

Zet in mijn agenda