AWP in centrum van het politieke spectrum

Want: ‘Alles is Water’

De AWP verbindt mensen op de thema’s water klimaat en natuur. En dat specifiek voor de regionale politiek in provincies en waterschappen. De AWP is niet verbonden aan een landelijke politieke partij. Landelijk stemmen onze kiezers conservatief of progressief, en rechts of links van het midden. In de provincies en waterschappen gaat het niet om gezondheidszorg, pensioenen of onderwijs. Het gaat om praktische zaken, om onze woon- en leefomgeving.

De AWP is in 2008 opgericht en in 2023 doen we voor de vierde keer mee aan de waterschapsverkiezingen. Nieuw is dat de AWP nu het speelveld heeft uitgebreid naar de provinciale verkiezingen, die op dezelfde dag plaatsvinden. De AWP is geen ééndagsvlieg maar een landelijke partij die zich specifiek richt op water, klimaat en natuur in de provincies en de waterschappen.

Ons verkiezingsprogramma heeft als titel: ‘Alles is Water’, en dat is niet voor niets! Alles wat met water te maken heeft, gaat veel verder dan de scope van waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het oppervlaktewater en droge voeten.  provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening, klimaatadaptatie, landbouw, natuurgebieden, drinkwatervoorziening, bodemdaling en nog veel meer.

AWP is deskundig en pragmatisch

De AWP is van oorsprong een waterpartij, met veel deskundigheid op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie. Wie water zegt, zegt klimaat: hoosbuien, droogte, grondwater, drinkwater, bodemdaling, verdroging van natuurgebieden, hittestress in steden, al deze uitdagingen zijn verbonden met water.  Wie water zegt, zegt droge voeten en veilige dijken. Wie water zegt, zegt schoon water zonder PFAS en zonder bestrijdingsmiddelen.

Hoe doen we dat? De AWP wil gezond water in een gezonde wereld, maar we zijn geen hemelbestormers en geen protestpartij. De AWP zoekt de samenwerking met andere politieke partijen om onze kernwaarden ‘duurzaamheid’ en ‘leefomgeving’ optimaal in het uitvoeringsbeleid van provincies en waterschappen te verankeren.

AWP is een partij in het politieke midden

Op de politieke as: ‘links-rechts’ staat de AWP in het centrum, dicht bij partijen als de ChristenUnie en D66 (op basis van Stemwijzer 2019). Wij stellen ons genuanceerd op, afhankelijk van het onderwerp.

Op de economische as: ‘conservatief – progressief’ staat de AWP aan de progressieve kant van het midden, bij partijen als PvdA en Groen Links (op basis van Stemwijzer 2019). Wij willen nu aan de slag voor de toekomst.

Op de as ‘eigen verantwoordelijkheid’ (bijv. VVD) versus ‘collectieve verantwoordelijkheid’ (bijv. PvdA) staat de AWP aan de kant van de eigen verantwoordelijkheid.

Als wij willen dat onze woon- en leefomgeving groener en klimaatbestendiger wordt, dan moeten wij zelf verantwoordelijkheid daarvoor nemen. We vinden het onze missie om in de besturen van provincies en waterschappen deze onderwerpen steeds weer te agenderen.

De AWP heeft altijd het standpunt gehuldigd dat ‘de vervuiler betaalt’. Dat betekent dat een bedrijf  dat vervuiling veroorzaakt, ook betaalt voor het opruimen. En als dat niet kan (bijv. bij een kleine lozing), dan vinden wij een boete wel zo rechtvaardig.

Tegelijkertijd vindt de AWP dat er strengere regelgeving en handhaving nodig is, om te voorkomen dat chemische stoffen überhaupt in het water terecht komen.

De AWP vindt principieel dat armoedebestrijding een taak is voor Rijk en gemeenten, en dat kwijtschelding van bijv. de waterschapslasten niet bijdraagt aan een structurele oplossing voor mensen in armoede. Zeker voor de zuiveringsheffing geldt dat het volgens de AWP om een dienst gaat: voor drinkwater moet je ook gewoon betalen, waarom zou de zuiveringsheffing dan wel moeten worden kwijtgescholden?

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld