Hoe heb je als jongere impact op de klimaat toekomst?

‘Straks moeten we allemaal snorkelen’

Nee, op het eerste gezicht lijken de waterschappen en provincies helemaal niet ‘sexy’. De landelijke politiek is dagelijks in het nieuws. En wat een gemeente allemaal doet, dat weten de meeste mensen ook nog wel. Maar waar gaan de waterschappen en de provincies eigenlijk over? En waarom is jouw stem zo belangrijk?

De problemen zijn bekend: de klimaatverandering gaat veel te snel en de natuur en biodiversiteit hollen achteruit. En als de zeespiegel blijft stijgen zoals nu voorspeld, moeten we straks allemaal snorkelen! Jongeren maken zicht het meeste zorgen over de toekomst, blijkt steeds weer uit de peilingen. Maar hoe kan je als jongere impact hebben op die toekomst?

Echt iets bereiken

Enter de provincies en waterschappen. Heel veel landelijk beleid wordt uiteindelijk uitgevoerd door de provincies en waterschappen. Als je ècht iets wil bereiken, dan is de regionale politiek een goed beginpunt. Zo moeten bijv. de stikstofdoelen van het kabinet door de provincies worden uitgevoerd. Of de afspraak in het regeerakkoord, dat water en bodem leidend moeten zijn in alle plannen voor woningbouw, bedrijven-terreinen, wegen etc., moet door de waterschappen en de provincies handen en voeten worden gegeven.

Klik hier: Meedoen met AWP Jong

‘Straks moeten we allemaal snorkelen’

 

Meedoen met een demonstratie…

Een voorbeeld. Je doet mee aan een grote demonstratie voor het klimaat. Met een paar duizend mensen staan jullie op het Malieveld in Den Haag, klaar om een rondje langs het Binnenhof te lopen. Jullie eisen dat de Tweede Kamer nu grote stappen zet. Misschien komt er iemand naar buiten om een petitie in ontvangst te nemen. En als je geluk hebt, kom je ’s avonds op het nieuws.

En dan? Dan niks! Het duurt nou eenmaal lang voordat een nieuw idee is verwerkt in wetgeving, en nog langer voordat er ook geld voor beschikbaar wordt gemaakt. Morgen of overmorgen is de demonstratie weer vergeten, en er lijkt niets veranderd.

 

… of meedoen in de regionale politiek?

De volgende dag is er een vergadering op het provinciehuis, waar een beslissing wordt genomen over een woningbouwlocatie en vanwege de klimaatverandering moet er maximaal rekening worden gehouden met oppervlaktewater, hemelwater en grondwater.

Een week later is er en vergadering bij het waterschap, waar wordt besloten over de locatie van een nieuwe waterberging om de boezemkanalen te ontlasten bij een enorme hoosbui. Of om zonnepanelen te plaatsen op het terrein van de afvalwaterzuivering. Of over een sproeiverbod vanwege langdurige droogte. Of over PFAS en bestrijdingsmiddelen in het water. Enzovoorts.

 

AWP wil verandering ‘van binnen uit’

Allemaal actuele onderwerpen, waar de AWP ‘van binnenuit’ invloed probeert uit te oefenen. Om water, klimaat en natuur vaker en beter voor het voetlicht te krijgen. Kleine stapjes wellicht, maar wel stapjes de goede richting uit! Natuurlijk zijn waterschappen en provincies als een soort supertankers, die maar langzaam van koers veranderen. En niet iedereen wil dezelfde kant op varen. Maar één ding is zeker: niets doen gaat ook niet helpen.

Onze insteek is duidelijk: AWP voor water, klimaat en natuur

Dus dan komt de afweging. Waar kun jij jouw tijd en talent het beste inzetten? Demonstreren om de samenleving wakker te schudden? Of invloed uitoefenen, stapje-voor-stapje, om het besluit de goede kant op te krijgen?

Bovendien: de gemiddelde leeftijd van de gekozen volksvertegen-woordigers in waterschappen en provincies ligt rond de 60 jaar. Jongeren zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd. Zorg dat de stem van jouw generatie ook wordt gehoord in de waterschappen en provincies. Daarmee maak je meteen al het eerste verschil.  AWP voor water, klimaat en natuur.

Neem jij de uitdaging aan? Drie redenen om lid te worden van de AWP 

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld