AWP kernthema’s:
Water, klimaat en leefomgeving

Focus van de AWP op de toekomst van Nederland

De AWP wil een mooiere en schonere wereld. Met ruim aandacht voor water en klimaat. En dat willen we bereiken met betrokken en deskundige bestuurders bij waterschappen en provincies.

‘Als we een betere wereld willen voor onszelf, voor onze kinderen en voor de natuur, moeten we onze relatie met water herzien. Gezond water is het fundament van een gezonde wereld. We leven, wonen en werken in een samenleving met water.’

De AWP is allang geen one-issue partij meer. Water en klimaat hebben hun weerslag op zowat alle aspecten van onze leefomgeving. De AWP doet daarom mee aan de waterschapsverkiezingen en de provinciale verkiezingen.

De waterschappen zorgen voor veilige dijken en beheren de waterpeilen. Dan gaat het over hoosbuien en verdroging. En over de zuivering van het afvalwater en het terugwinnen van waardevolle stoffen zoals cellulose en de verwijdering van medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. En nog veel meer!

De provincies gaan over de ruimtelijke ordening van Nederland. Daar wordt bijv. besloten waar nieuwe woningbouwlocaties komen, en waar windmolens en zonneweides. En de provincie gaat ook over natuur en over drinkwaterwinning.

De AWP zet de burger centraal, want de kiezer geeft ons het mandaat om aan de slag te gaan. Laat ons weten wat je ziet gebeuren in jouw omgeving, wat jij belangrijk vindt, en vooral hoe het beter zou kunnen! Samen voor water en klimaat. Want de toekomst is van ons allemaal!

Klik hier: AWP zoekt enthousiaste mensen

 

AWP Kernthema’s

De AWP heeft drie kernthema’s: WaterKlimaat  en (duurzame) Leefomgeving. Hieronder volgt een korte omschrijving.

  1. Water gaat over waterbeheer, grondwater en drinkwater. Het gaat ook over droge voeten en veilige dijken. De AWP wil dat water het uitgangspunt is in de ruimtelijke ordening (‘het leidend principe’), maar in de praktijk wordt daar nog vaak aan voorbij gegaan. Zeker nu woningbouw de hoogste prioriteit krijgt, is het verleidelijk om het water ‘even te vergeten’. Maar dat vindt de AWP niet verstandig.
   .
  2. Klimaat en klimaatverandering zijn grote thema’s voor provincies en waterschappen. Het gaat over het klimaatneutraal worden van stad en land (‘de gebouwde omgeving’). Om op de gevolgen van klimaatverandering voorbereid te zijn, moet er heel veel gebeuren. Denk aan maatregelen om overlast door hemelwater zo veel  mogelijk te beperken. Denk aan maatregelen om de grondwatervoorraden aan te vullen. En maatregelen om verdroging van natuurgebieden te stoppen.

   Ook de energietransitie is bij de AWP volop in beeld. Om de CO2-uitstoot naar nul te krijgen, moeten we stoppen met fossiele energie. Enerzijds door minder energie te verbruiken, anderzijds door als provincie en waterschap in te zetten op nieuwe vormen van energie.Zo kun jemet gemalen ook warmte winnen uit oppervlaktewater, waarmee je in theorie de helft van Nederland kan verwarmen. Dan maak je pas echt een klapper!
   .

  3. Leefomgeving gaat over onze directe omgeving, zeg maar de wijk waar wij wonen. De AWP wil een duurzame leefomgeving, met allereerst ruimte voor water, maar ook met natuurvriendelijke oevers voor de biodiversiteit. Met voldoende water in de bodem, zodat bomen en struiken een droge zomer goed doorkomen. En met water dat schoon is, zonder stoffen als PFAS en zonder bestrijdingsmiddelen uit de landbouw.

 


Klik hier: 3 redenen om lid te worden van de AWP

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat,
voor maar 45 euro per jaar.

Word lid!

AWP in beeld