Water, klimaat en leefomgeving

De focus van de AWP ligt op de toekomst van Nederland

De AWP wil een mooiere en schonere wereld. Met ruim aandacht voor water en klimaat. En met betrokken en deskundige bestuurders bij waterschappen en provincies. Want de toekomst is van ons allemaal.

In de praktijk gaat het over heel veel onderwerpen. Provincies gaan over de ruimtelijke ordening van Nederland. Daar wordt bijv. besloten waar nieuwe woningbouwlocaties komen, en waar windmolens en zonneweides. En de provincie gaat ook over natuur en over drinkwaterwinning.  De waterschappen zorgen voor veilige dijken en beheren de waterpeilen. Dan gaat het over hoosbuien en verdroging. En over de zuivering van het afvalwater en het terugwinnen van waardevolle stoffen zoals cellulose en de verwijdering van medicijnresten en bestrijdingsmiddelen. En nog veel meer!

De AWP zet de burger centraal, want de kiezer geeft ons het mandaat om aan de slag te gaan. Laat ons weten wat je ziet gebeuren in jouw omgeving, wat jij belangrijk vindt en hoe het beter zou kunnen.

AWP Kernthema’s

De AWP heeft drie kernthema’s: Water, Klimaat en (duurzame) Leefomgeving. Hieronder volgt een korte omschrijving.

  1. Water gaat over waterbeheer, grondwater en drinkwater. Het gaat ook over droge voeten en veilige dijken. De AWP wil dat water het vertrekpunt is in de ruimtelijke ordening (‘het leidend principe’), maar in de praktijk wordt daar nog vaak aan voorbij gegaan. Zeker nu woningbouw de hoogste prioriteit krijgt, is het verleidelijk om het water ‘even te vergeten’.
   .
  2. Klimaat en klimaatverandering zijn grote thema’s voor provincies en waterschappen. Het gaat over het klimaatneutraal worden van stad en land (‘de gebouwde omgeving’). Natuurlijk moeten de gemalen en de afvalwaterzuiveringen klimaatneutraal worden. Maar je kunt met gemalen ook warmte winnen uit oppervlaktewater, waarmee je in theorie de helft van Nederland kan verwarmen. Dan maak je pas echt een klapper! Om op de gevolgen van klimaatverandering voorbereid te zijn, moet er heel veel gebeuren. Denk aan maatregelen om overlast door hemelwater zo veel  mogelijk te beperken. Denk aan maatregelen om de grondwatervoorraden aan te vullen. En maatregelen om verdroging van natuurgebieden te stoppen.
   .
  3. Leefomgeving gaat over de wijk waar wij wonen. De AWP wil een duurzame leefomgeving, met allereerst ruimte voor water, maar ook met natuurvriendelijke oevers voor de biodiversiteit. Met voldoende water in de bodem, zodat bomen en struiken een droge zomer goed doorkomen. En met water dat schoon is, zonder stoffen als PFAS en zonder bestrijdingsmiddelen uit de landbouw.

 


Meer weten over de AWP? Klik hier!

Doe jij ook mee met de AWP? Samen voor water en klimaat!
Word lid voor maar 25 euro per jaar.

Word lid!

AWP in beeld