Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Colofon

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld is, kan de Algemene Waterschapspartij niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. De Algemene Waterschapspartij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze website te vinden is.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze site en de inhoud daarvan komen uitsluitend toe aan de Algemene Waterschapspartij, tenzij andere vermeld. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze site worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande toestemming van de Algemene Waterschapspartij.

Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door de Algemene Waterschapspartij onderhouden. De Algemene Waterschapspartij aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

Copyright © 2012, Algemene Waterschapspartij

Ontwerp & realisatie: Fruto internet, concepts & design Amersfoort