Criteria voor kandidaten van de Algemene Waterschapspartij

Zie ook: Functieprofiel gekozen vertegenwoordiger in het waterschap

AWP niet politiek wel deskundig

Bij het opstellen van de Kieslijst door een onafhankelijke kandidatencommissie, worden de volgende overwegingen en criteria in acht genomen:

Overweging 1: De AWP is onafhankelijk van de landelijke politieke partijen. De politieke onafhankelijkheid is een groot goed voor de AWP en AWP-ers stellen zich onafhankelijk op van andere politieke partijen. Uiteraard staat het iedereen vrij om – buiten de waterschappen – betrokken te zijn  bij een landelijke- of lokale politieke partij.

Overweging 2: De AWP onderscheidt zich van andere politieke partijen binnen de waterschappen door haar nadruk op deskundigheid.  De AWP stelt het belang van het water en het waterschap, nu en in de verre toekomst, voorop. Van onze (verkiesbare) kandidaten voor het Algemeen Bestuur van een waterschap mag worden verwacht dat zij invulling kunnen geven aan het begrip ‘deskundigheid’.

Kiesreglement

In het Kiesreglement is bepaald dat de kandidatencommissie de kandidaten minimaal dient te toetsen aan de volgende criteria:

 • deskundigheid
 • betrokkenheid
 • communicatie
 • géén strijdige belangen
 • Inzet in de afgelopen bestuursperiode in het waterschap (dan wel algemeen maatschappelijke inzet)
 •  bereid de volledige zittingstermijn aan te blijven (vier jaar)
 • bereid campagne te voeren en daar tijd en energie in te steken
 • bestuurlijke capaciteiten
 • maatschappelijk betrokken: 1-2 voorbeeelden strekken tot aanbeveling!

Van een AWP-kandidaat wordt verwacht

 • Instemming met alle speerpunten en standpunten in het verkiezingsprogramma ‘AWP: niet politiek, wel deskundig’
 • Kan de AWP speerpunten en doelen goed uitdragen in gewone spreektaal
 • Open oog-en-oor voor knelpunten en wensen vanuit de inwoners van het waterschapsgebied
 • Deskundigheid van verschillende onderwerpen in de waterschapspolitiek
  (of de bereidheid om zich die kennis snel eigen te maken)
 • Actieve inzet voor de verkiezingscampagne (posters ophangen, folders uitdelen, social media ietc.)

Van een AB-lid voor de AWP wordt extra verwacht

 • Kennis te hebben op één of meer van de volgende gebieden: waterveiligheid, waterbeheer, waterzuivering, waternatuur, waterbewustzijn, waterrecreatie, wateroverlast (klimaaatverandering), bedrijfsvoering en/of financiën (of de aantoonbare bereidheid om zich dit soort kennis snel eigen te maken)
 • Strategisch inzicht: AWP doelen realiseren in samenwerking van andere partijen in het Algemeen Bestuur
 • Verbinding aan te gaan met bewoners en groepen in de samenleving, die belang hebben bij de besluitvorming van het waterschap
 • Inzicht te hebben in de standpunten van andere partijen, om het gezamenlijk belang te agenderen vanuit een grondhouding gericht op samenwerken
 • Bestuurlijke ervaring: ervaring bij de overheid of in een maatschappelijke organisatie
 • Gemotiveerd om zich inhoudelijk te verdiepen in de dossiers en vergaderstukken van het waterschap
 • Integer: de AWP is open en transparant, zo veel als mogelijk binnen het politieke spel
 • Contact met de achterban van de AWP
 • Deelname aan de landelijke bijeenkomsten van de AWP (2x per jaar), waar kennis en ervaring wordt gedeeld
 • Netwerken met AWP-ers in andere waterschappen
 • Ambassadeur van het waterschap

Integriteit en VOG

Uiteraard wordt van AWP-kandidaten verwacht dat zij van ‘onbesproken gedrag’ zijn en integer in hun hele ‘handel en wandel’. Eventuele aandachtspunten dienen vertrouwelijk en naar waarheid te worden besproken met de kandidatencommissie. In geval van twijfel kan worden gevraagd om een VOG te overleggen. Ook dienen kandidaten de zogenoemde ‘AWP Erecode’ te ondertekenen.

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Welkomstkorting eerste jaar

Word lid!

AWP in beeld