Liever demonstreren of toch mee-regeren?

Wat heeft de meeste impact?

Nee, op het eerste gezicht lijken de waterschappen en provincies helemaal niet ‘sexy’. De landelijke politiek is dagelijks op het nieuws, en wat een gemeente allemaal doet, dat weten de meeste mensen ook nog wel. Maar waar gaan de waterschappen en de provincies eigenlijk over? En waarom is jouw stem zo belangrijk?

AWP Jong: wil jij het verschil maken?

 

Klimaat

Een voorbeeld. Je doet mee aan een grote demonstratie voor het klimaat. Met een paar duizend mensen staan jullie op het Malieveld in Den Haag, klaar om een rondje langs het Binnenhof te lopen. Jullie eisen dat de Tweede Kamer nu grote stappen zet. Misschien komt er iemand naar buiten om een petitie in ontvangst te nemen. En als je geluk hebt, kom je ’s avonds op het nieuws.

En dan? Dan niks! Het duurt nou eenmaal lang voordat een nieuw idee is verwerkt in wetgeving, en nog langer voordat er ook geld voor beschikbaar wordt gemaakt. Morgen of overmorgen is de demonstratie weer vergeten, en er lijkt niets veranderd.

De volgende dag is er een vergadering op het provinciehuis, waar een beslissing wordt genomen over een woningbouwlocatie en vanwege de klimaatverandering moet er maximaal rekening worden gehouden met oppervlaktewater, hemelwater en grondwater. Een week later is er en vergadering bij het waterschap, waar wordt besloten over de locatie van een nieuwe waterberging om de boezemkanalen te ontlasten bij een enorme hoosbui. Of om zonnepanelen te plaatsen op het terrein van de afvalwaterzuivering. Of over een sproeiverbod vanwege langdurige droogte. Of over PFAS en bestrijdingsmiddelen in het water. Enzovoorts.

Allemaal actuele onderwerpen, waar de AWP ‘van binnenuit’ invloed probeert uit te oefenen. Om water, klimaat en (duurzame) leefomgeving vaker en beter voor het voetlicht te krijgen. Kleine stapjes wellicht, maar wel stapjes de goede richting uit!

Lage opkomst Klimaatprotest (NU 4 okt 2021)

 

AWP wil invloed uitoefenen ‘van binnenuit’

Dus dan komt de afweging. Waar kun jij jouw tijd en talent het beste inzetten? Demonstreren om de samenleving wakker te schudden? Of invloed uitoefenen, stapje-voor-stapje, om het te nemen besluit de goede kant op te krijgen? Natuurlijk zijn waterschappen en provincies als een supertanker, die maar langzaam van koers verandert. En niet iedereen wil dezelfde kant op varen. De insteek van de AWP is duidelijk: samen voor water, klimaat en leefomgeving.

Bovendien: de gemiddelde leeftijd van de gekozen volksvertegen-woordigers in waterschappen en provincies ligt rond de 60 jaar. Jongeren zijn niet vertegenwoordigd. Zorg dat jouw stem ook een plek krijgt in het bestuur van waterschappen en provincies. Daarmee maak je meteen al het eerste verschil.  Samen voor water en klimaat!

Neem jij de uitdaging aan?  Klik voor meer informatie! 

 

 

 

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Welkomstkorting eerste jaar

Word lid!

AWP in beeld