Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Doelstellingen » AWP verkiezingsprogramma 2015: Water Belangrijk!

AWP verkiezingsprogramma 2015: Water Belangrijk!

Lees hier de volledige tekst van het verkiezingsprogramma 2015:  Water Belangrijk!

Dit zijn de hoofdpunten:

 1. Toekomst gericht.  Ook de AWP wil stevige dijken en een goed waterbeheer. Dat onderscheidt ons niet van de andere partijen. Maar we kijken vooruit. Het is duidelijk dat op termijn de klimaatveranderingen zullen leiden tot hogere waterstanden, periodes met heftige regenbuien afgewisseld met periodes van droogte. De waterschappen moeten daar nu al op inspelen.
   
 2. Sober en doelmatig. Waterschappen moeten nadrukkelijk op de portemonnee letten. Sober en doelmatig is ons credo. Maar er is meer: het is verleidelijk om lasten naar de toekomst te verschuiven door schulden aan te gaan. Dat lijkt op de korte termijn goedkoper maar de lasten worden zo naar de toekomst verschoven, onze kinderen moeten dat dan betalen. Gratis geld bestaat niet! De AWP vindt dat er bij waterschappen een schuldenplafond moet komen en geen lasten verschuiven naar de toekomst. 
   
 3. Onafhankelijk van de politiek.  De AWP is de enige landelijke waterschapspartij zonder banden met de Haagse Politiek. Wilt u een lokale en landelijke partij, los van de waan van de dag en los van het gekrakeel in Den Haag, met deskundige mensen die zich gezamenlijk richten op doelmatig water beheer, dan moet u bij de AWP zijn.
 4. Samen.  Veranderingen moet je niet opleggen. Het waterschap krijgt alleen maar draagvlak als ze midden in de samenleving staat en serieuze samenwerking zoekt. Samenwerking met andere overheden als provincie en gemeenten. Maar ook samenwerking met maatschappelijke organisaties en geïnteresseerde burgers.

 5. Schoon en ecologisch gezond water. Je zou zeggen dat dit in “Nederland Waterland”  wel geregeld is. Niets is echter minder waar. Wij willen werken aan natuurvriendelijke oevers, baggeren en natuurlijk aan gif uit het water. De AWP spreekt niet alleen de wens uit, dat doen meer partijen, maar heeft hier als enige partij concrete voorstellen voor ontwikkeld.

 6. De burger moet er ook wat aan hebben.  Zolang de burger moet betalen mag hij er ook wat voor terug krijgen. De AWP wil dat we allemaal van het water kunnen genieten. Dus wandelpaden op en langs dijken, toegankelijke oevers, schoon zwemwater, vissteigertjes, kano oversteekplaatsen, aanlegplekken, schaats - en vaarroutes,  publieksdagen bij gemalen en zuiveringsinstallaties en bescherming van cultuur historische waarden. De AWP is de enige partij die hier in haar programma ook geld voor reserveert: Boter bij de vis!
   
 7. Eerlijk.  De verkiezingen gaan ook over geld. De verdeling van de kosten, en dus de hoogte van de belasting die iedereen moet betalen, moet eerlijk zijn. Groepen die veel baat hebben bij het waterschap zouden de lasten niet bij andere groepen moeten neerleggen. In te veel waterschappen laten de vertegenwoordigers van de landbouw in het bestuur de burger extra betalen! De AWP wil dat eerlijker maken. Dat betekent meestal dat de burger minder zou moeten betalen!