Functieprofiel gekozen vertegenwoordiger in het waterschapsbestuur

Wat is het Algemeen Bestuur van een Waterschap?

Samenstelling van het Algemeen Bestuur

Het bestuur van het waterschap ligt in handen van het Algemeen Bestuur (AB), dat uit haar midden een dagelijks bestuur (DB) kiest.

Het Algemeen Bestuur van een waterschap wordt gevormd door vertegenwoordigers van vier categorieën van belanghebbenden: 1. ingezetenen; 2. agrariërs en overige eigenaren ongebouwd; 3. natuurterreineigenaren; en 4. bedrijven. In totaal zijn er 30 zetels. 

De categorie ingezetenen heeft 21 zetels (in sommige waterschappen 23 zetels).

De vertegenwoordigers van de categorie ingezetenen worden via directe verkiezingen gekozen door de inwoners van het waterschap. De waterschapsverkiezingen zijn op 20 maart 2019. De waterschapsverkiezingen worden gelijktijdig gehouden met de verkiezingen voor Provinciale Staten.

Algemene functie-eisen lid Algemeen Bestuur (AB-lid)

Het Algemeen Bestuur is de 'gemeenteraad' van het waterschap. Algemene functie-eisen zijn:

 • Volksvertegenwoordiger:
  – een AB-lid weet wat er leeft onder de ingezetenen, vertegenwoordigt hen, legt actief verantwoording af van de keuzes die gemaakt worden en geniet vertrouwen
 • Affiniteit met water en waterschappen:
  – Kennis genomen van het 6-jaarlijks Waterbeleidsplan
 • Beschikbaarheid voor het werk als AB-lid of als duo-lid / commissielid):
  – 3 tot 4 halve dagen per maand (inclusief leeswerk)
 • Woonachtig binnen de gebiedsgrenzen van het waterschap
  – en van plan om daar ook de komende vier jaar te blijven wonen
 • Deelname aan informatie-middagen etc. die door het waterschap worden georganiseerd

Zie ook: Criteria voor AWP-kandidaten

 

  

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld