Gezond water in een gezonde wereld

AWP wil een duurzame leefomgeving

Onze leefomgeving staat onder druk. Het klimaat verandert, er zijn meer hoosbuien maar ook vaker hittegolven en lange perioden van droogte. Steden verstenen steeds verder. Natuurgebieden verdrogen. De bodem daalt door lage grondwaterstanden, niet alleen in veenweidegebieden maar ook in woonwijken in de polders.

We moeten leren leven met de gevolgen van klimaatverandering. De manier waarop we met het water in onze leefomgeving omgaan moet echt anders. Voor onszelf en voor onze kinderen.

‘We leven, wonen en werken in een samenleving met water. Gezond water is het fundament van een gezonde wereld.’

‘Als we een betere wereld willen voor onszelf, voor onze kinderen en voor de natuur, moeten we onze relatie met water herzien.’

Water = Klimaat
Wereld = Leefomgeving

De AWP wil een mooiere en schonere wereld. Met ruim aandacht voor water en klimaat. En met betrokken en deskundige bestuurders bij waterschappen en provincies. Want de toekomst is van ons allemaal. En voor ons allemaal.

Klik hier: de kernthema’s van de AWP


 

AWP wil invloed in waterschappen en provincies

Waterschappen en provincies hebben elk aparte verantwoordelijkheden, maar ze vullen elkaar ook steeds beter aan. Waterschappen gaan over het oppervlaktewater. Provincies over grondwater en drinkwater. De provincie beslist over de ruimtelijke ordening, en water heeft daarin een centrale plaats.

‘Hoe we omgaan met water vormt de basis voor een gezonde leefomgeving. Provincies en waterschappen hebben samen de sleutel in handen bij een ruimtelijke ordening op basis van water als leidend principe.’

Waterschappen en provincies zoeken elkaar ook steeds vaker op op de AWP-thema’s water, klimaat en leefomgeving. De AWP kan niet meer om de provincies heen! En daarom doet de AWP in 2023 zowel mee aan de waterschapsverkiezingen als ook de provinciale verkiezingen. Wat helpt, is dat beide verkiezingen op dezelfde dag plaats vinden. Je kunt in 20223 dus twee keer stemmen op de AWP!  

Klik hier: 3 redenen om lid te worden van de AWP

 

 

Doe mee met de AWP

Samen staan we sterk. De AWP zoekt enthousiaste mensen om met ons mee te doen. Om de toekomst te omarmen. Samen voor water en klimaat.

Wij zoeken mensen die de kar willen trekken, die graag op de voorgrond treden. En we zoeken mensen die de kar met raad en daad willen sturen. Wij zoeken netwerkers en mensen van de inhoud. Ons doel: gezond water in een gezonde wereld.

 

Meedoen met de AWP?   Wij zoeken nu enthousiaste mensen

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Welkomstkorting eerste jaar

Word lid!

AWP in beeld