Huishoudelijk Reglement van de Algemene Waterschapspartij

De doelstelling van de AWP en de basisregels zijn notarieel vastgelegd in Statuten.

In het Huishoudelijk Reglement (HR) zijn de kaders voor de dagelijkse gang van zaken in de AWP vastgelegd. Het HR wordt door de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld bij gewone meerderheid. Het huidige HR is vastgesteld op 31 oktober 2020..

In het HR is geregeld hoe allerlei praktische zaken in z’n werk gaan:

  • organisatie-structuur van de AWP in lokale AWP teams of lokale AWP afdeling
  • bestuurstermijnen en herkiesbaarheid
  • contributie
  • naamgeving van de AWP afdelingen
  • kiesreglement*

In het HR is ook bepaald dat het landelijk bestuur bevoegd is om het Kandidatenreglement  vast te stellen en de procedure omtrent de Kandidaatstelling voor de kieslijst per waterschap.

Voor afdelingen van de AWP is er een apart afdelingsreglement.

De statuten, het huishoudelijk reglement, het afdelingsreglement voor AWP afdelingen en het kandidatenreglement zijn op verzoek beschikbaar via het contactformulier.

 

Doe jij ook mee met de AWP? Samen voor water en klimaat!
Word lid voor maar 25 euro per jaar.

Word lid!

AWP in beeld