AWP pleit voor echt integraal waterbeheer

Verdroging al decennia aan de gang, natuur gaat kapot

Er is iets geks aan de hand. Het regent meer dan een eeuw geleden. En toch heeft Nederland te maken met een verdrogingscrisis. Nederland verdroogt, want we hebben de grondwaterstand omlaag gebracht. En de klimaatcrisis maakt het alleen maar erger. Lange droge perioden worden gevolgd door stevige maar korte buien, waardoor het hemelwater niet gelijkmatig in de grond kan inzijgen.

Verdroging van het Nederlandse landschap is al tientallen jaren aan de gang, waardoor het van jaar tot jaar misschien niet zo opvalt. Grondwaterpeilen worden kunstmatig laag gehouden, door water in de sloten richting zee te pompen. Beken en poelen vallen droog in de zomer. Bossen verdrogen en bomen gaan dood. Als dat ieder jaar gebeurt, is het gedaan met de natuur.

Klik hier voor het AWP-verkiezingsprogramma: Alles is Water

Verdroging in Nederland, terwijl er meer regen valt dan 100 jaar geleden

 

Provincies en waterschappen

Waterbeheer in Nederland kan en moet beter! De AWP wil hemelwater, oppervlaktewater, grondwater en drinkwater in samenhang beheren. Dit vraagt om een structurele aanpak van waterschappen en provincies samen. Waterschappen gaan over het waterpeil in sloten en beken, provincies gaan over het grondwater en het drinkwater. Provincies en waterschappen moeten samen aan de bak om van Nederland weer een Waterland te maken!

De eerste stap is het instellen van een grondwaterpeilbesluit. In het grondwaterpeilbesluit wordt de inspaningsverplichting voor het grondwaterpeil wordt vastgelegd. Het grondwaterpeilbesluit geeft duidelijkheid aan alle belanghebbenden, wanneer onttrekking van ondiep grondwater moet stoppen. En wanneer boeren niet meer mogen beregenen.

Klik hier: 3 redenen om lid te worden van de AWP

Waterbeheer in Nederland moet anders én beter

Het probleem van verdroging is veel breder dan een sproeiverbod voor boeren, of wat extra stuwtjes plaatsen in greppels die toch al bijna droogvallen. In het Oosten en Zuiden van Nederland gaan grote bomen massaal dood door gebrek aan grondwater. Ook voor veel diersoorten wordt het moeilijk om te overleven. Af en toe een droge periode is normaal, maar de nationale verdroging die we nu waarnemen, bedreigt onze natuur. Als bijv. een beek eenmaal is opgedroogd, duurt het wel langer dan een paar regenbuien voordat alle soorten weer terug zijn.

De AWP komt op voor een schone en gezonde woon- en leefomgeving voor ons allemaal. Een gezonde omgeving is een groene omgeving, een natuurlijke omgeving. Wij willen wonen in een land waar ruimte is voor natuur in robuuste natuurgebieden, met ruimte voor moeraszones en natuurvriendelijke oevers. De achteruitgang van de natuur moet stoppen.

Klik hier: AWP voor water, klimaat en natuur

Natuur en biodiversiteit hollen achteruit door de nationale verdroging

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld