Krijg je een vergoeding van het waterschap?

Vergoeding AB-leden en DB-leden

Waterschappen kennen opvallend lage vergoedingen voor bestuurswerk. De vergoeding van een lid van het algemeen bestuur bedraagt per 1 januari 2018 € 477,42. Dit is een bruto vergoeding per maand, waarover nog inkomstenbelasting moet worden betaald. Daar bovenop komt nog een onbelaste onkostenvergoeding van € 170,17 per maand. Tenslotte is er een kleine tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor leden van het algemeen bestuur van € 103,98 per jaar.

De bezoldiging van een lid van het dagelijks bestuur bedraagt € 7.584,32 bruto per maand bij een voltijdsaanstelling (100%).  Echter, meestal is er sprake van een deeltijdaanstelling, omdat wettelijk is bepaald dat de totale bezoldiging van alle DB-leden samen is gemaximeerd op 300%. In veel waterschappen zijn er vijf DB-leden, die dus elk dan 60% van het voltijdssalaris ontvangen. De onkostenvergoeding bedraagt  € 355,80 per maand (voltijds) en er is sprake van diverse secundaire arbeidsvoorwaarden (pensioen, eindejaarsuitkering e.d.)

Contributie voor de AWP

De jaarlijkse contributie voor het AWP lidmaatschap is laag voor een landelijke partij, en ook lager dan bij andere waterschapspartijen. Je bent al lid voor twee euro per maand!

Gewone leden: € 25 per jaar  (€ 2,08 per maand)
Studentleden: € 5 per jaar  (school/studentenkaart vereist)

Als je via de AWP bent gekozen in het waterschapsbestuur, vragen we je om een iets hogere contributie.

AB-leden: € 240 per jaar    (€ 20 per maand)
DB-leden: € 600 per jaar   (€ 50 per maand)

 

Meteen aanmelden?  Klik hier!

 

Steun de Algemene Waterschapspartij – Samen voor Water & Klimaat

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld