Jongeren en waterschapsverkiezingen 2019

Water is de toekomst

Voor jongeren die een opleiding volgen, is er het AWP Studentenlidmaatschap

Waterschapspolitiek is uitdagend en opzoek naar de inbreng van jongeren! De snelle verandering van het klimaat, en de gevolgen voor de eigen woon- en leefomgeving maken dat juist jongeren zich veel meer bewust zouden moeten zijn van water. De AWP wil dat we in Nederland voorbereid zijn op de snel veranderende toekomst, en ook op tijd maatregelen nemen. Omgaan met hoosbuien, bijvoorbeeld. Anders omgaan met onze leefomgeving, zoals wateropvang op platte daken. Minder tegels in de tuin en méér infiltratie. Zodat wij samen de toekomst op een creatieve manier kunnen invullen!

Lees ook: Nieuwe generatie waterprofessionals wil meedoen in de strijd tegen klimaatverandering

Bron: Pixabay

Circulaire economie

Het buzzwoord van nu is: circulaire economie. Waterschappen lopen zeker voorop bij de transitie, maar het kan allemaal nog véél meer en veel sneller. In theorie kunnen nú al alle grondstoffen en energie worden teruggewonnen uit afvalwater. Kon je vroeger een afvalwaterzuiveringsinstallatie herkennen aan die grote cirkels waarin het rioolwater werd belucht, tegenwoordig zijn het grote bio-fabrieken waar bacteriën juist zonder zuurstof het afvalwater weer zuiveren.

Wist je bijvoorbeeld dat de vezels uit het WC-papier eenvoudig uit het afvalwater kunnen worden gezeefd voor hergebruik?  En waarom gebeurt dat dan nog niet op grote schaal? De AWP wil dit soort veranderingen veel sneller doorvoeren dan nu het geval is.

Uitdaging

De AWP geeft ruimte aan jongeren. De AWP is er voor de mensen die wonen en werken in het waterschapsgebied. Die willen genieten van waternatuur, die willen varen met hun bootje, en die willen dat de circulaire economie en maatregelen om de klimaatverandering op te vangen in snel tempo worden doorgevoerd.

Wij zoeken nu concreet twintigers en dertigers die mee willen doen met de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019. Heb jij ideeën hoe we het waterschapswerk voor het voetlicht kunnen brengen bij jongeren? Omdat jij ook vindt dat we de Nederlandse waterschappen moeten koesteren? Voor onze droge voeten, nu en vooral ook in de toekomst?

Meedoen?

Er is een AWP-afdeling in elk waterschap. Via je eigen waterschap kun je in contact komen met de actieve kern van AWP-ers in elk waterschap. Of vul het contactformulier in op deze pagina (klik rechtsboven op “contact”).

Lees ook: ‘waterschapsbestuur zoekt enthousiaste mensen’

Laatste nieuws

Watersysteemheffing in 2019 opnieuw hoger

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens 6 jan. 2020 - Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen waterov...

Voor inwoners steeg watersysteemheffing met 4,6% in 2019

Nieuws De opbrengst van de watersysteemheffing steeg in 2019 met 52 miljoen euro (3,5%) naar 1.519 miljoen euro voor alle 21 waterschappen samen. De bijdra...

Algemene Waterschapspartij wil knopen doorhakken in de waterschapsbelasting

Opinie Dijkgraven willen aanpassing tarieven 'beperken' 16 dec. 2019 - Eindelijk hebben de 21 dijkgraven in de Unie van Waterschappen besloten hoe verder ...