Jongeren de dupe door verandering klimaat

AWP geeft jongeren een stem!

29 oktober 2021 – Zeespiegelstijging raakt jongeren het hardst. Weliswaar kunnen we in Nederland met hogere dijken de stijging van de zeespiegel voorlopig nog wel bijhouden, maar er komt een moment dat je, bij wijze van spreken, alleen nog met een snorkel over straat kan. Science fiction, of gaan onze kleinkinderen dit echt meemaken?

Wereldwijd zijn de gevolgen van zeespiegelstijging al merkbaar. Dat ijskappen smelten en daardoor de zeespiegel stijgt was al bekend, maar niet dat het zó snel gaat. Laaggelegen kustgebieden en kleine eilanden lopen regelmatig onder en stormschade in de kustgebieden neemt toe. Kwetsbare gemeenschappen en ecosystemen, vooral in koraal- en poolgebieden, zullen al ver voor het einde van de eeuw – ook in een laag emissiescenario – letterlijk onder water komen te staan. De ergste nachtmerries van het IPCC, het International Panel on Climate Change van de Verenigde Naties, lijken uit te komen.

AWP Jong: wil jij het verschil maken?

… zodat je, bij wijze van spreken, met een snorkel op over straat moet…

 

Zeespiegelstijging

Laaggelegen kustgebieden en kleine eilanden lopen regelmatig onder en stormschade in de kustgebieden neemt toe. Kwetsbare gemeenschappen en ecosystemen, vooral in koraal- en poolgebieden, zullen al ver voor het einde van de eeuw – ook in een laag emissiescenario – grenzen ondervinden aan de mogelijkheden om zich aan te passen aan klimaatverandering, afhankelijk van de uitstoot in de 21e eeuw en andere ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei.

In Nederland zijn de gevolgen van de stijging van de zeespiegel tot nu toe gering. De Nederlandse Delta is sinds de Deltawerken beter beschermd dan in het verleden. Tijdens de Sinterklaasstorm in 2013 bijvoorbeeld werden de hoogste waterstanden sinds 1953 zonder grote problemen gekeerd. Ook gelden er sinds 2017 strengere normen voor de bescherming tegen overstromingen.

Als gevolg van de zeespiegelstijging neemt de spui-capaciteit van de Afsluitdijk af, doordat het verschil in waterpeil tussen de Waddenzee en het IJsselmeer kleiner wordt. Er kan hierdoor minder water op de Waddenzee worden geloosd, terwijl er juist een hogere aanvoer uit de IJssel valt te verwachten door een toename van neerslag.

 

Word nu lid van de AWP!

 

Wonen onder water

Binnen 100 jaar barsten onze steden uit hun voegen, lezen we in het SmartThings Future Living rapport. Hierdoor zullen mensen moeten verhuizen naar gigantische, transparante bollen onder water.”Een eeuw geleden hadden de mensen nooit kunnen voorspellen hoe we nu leven. Ook in de eeuw die volgt zal onze manier van leven en communiceren compleet veranderen.”

Eén op de vijf Nederlanders weet het zeker: over honderd jaar zal het grootste deel van Nederland onder water liggen. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend volwassen Nederlanders dat door de waterschappen en Rijkswaterstaat is uitgevoerd. Nederland zal in 2120 vrijwel onbewoonbaar zijn, denken ze. Maar hoe reëel is het dat dit echt gaat gebeuren?

Het huidige programma Dijkversterking van de Deltacommissie houdt rekening met stijging van de  zeespiegel met één meter. “En omdat het programma adaptief is, kan het met wat aanpassingen ook een zeespiegelstijging van zo’n 1,5 meter opvangen.” Met andere woorden: tot het jaar 2100 kunnen we de stijging van de zeespiegel nog wel opvangen. Maar na 2100 stijgt de zeespiegel wel gewoon door! En of we ook in 2200 de dijken nog verder kunnen verhogen, dat weten we gewoon nog niet.

 

 Laat jouw stem horen via de AWP!

 

 

 

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP in beeld