Klimaat verandert sneller dan verwacht

Zeespiegelstijging onafwendbaar want Thwaites gletsjer smelt

Het klimaat verandert sneller dan verwacht, ook in Nederland zullen we ons nu al moeten aanpassen. Zware buien zullen vaker uitgroeien tot stortbuien, gepaard met overlast en klimaatschade. En zelfs àls het zou lukken om de wereldwijde  CO2-uitstoot in 2050 naar nul te brengen, dan nog zal de zeespiegel honderden jaren blijven doorstijgen. Voor de AWP is het duidelijk: we moeten ons nu al voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering.

‘Als we niks doen, dan betekent dat het einde van Nederland in 2300’
(prof. Sybren Drijfhout bij de presentatie van Klimaatsignaal ’21)

In oktober 2021 presenteerde het KNMI het Klimaatsignaal ’21, met als ondertitel: ‘hoe het klimaat in Nederland snel verandert’. Het rapport is bedoeld als doorvertaling naar de Nederlandse situatie van het IPCC rapport uit augustus 2021.

KNMI Klimaatsignaal ’21 (klik op afbeelding)

Uitstoot van CO2

De kernboodschap van het KNMI luidt:  1. Het klimaat verandert.  2. De snelheid van de klimaatverandering neemt toe. En  3. We moeten nu maatregelen nemen!
De oorzaak van de klimaatverandering komt voor 99% door menselijke activiteiten: industriële revolutie, na-oorlogse welvaart, de groei van de wereldbevolking en natuurlijk de steeds luxere levensstijl van steeds meer mensen.

Klik hier: de tien belangrijkste punten van het IPCC Klimaatrapport

Het KNMI dringt erop aan om onmiddellijk maatregelen uit te voeren om de (mondiale) uitstoot van CO2 naar (bijna) nul te brengen. Want als de huidige uitstoot van 400 gigaton CO2 per jaar niet drastisch omlaag gaat, duurt het nog maar tien jaar tot de grens van Parijs (1,5°C opwarming) wordt bereikt. En elk jaar uitstel vanaf nu maakt de effecten van klimaatverandering alleen maar extremer voor onze kinderen en kleinkinderen.

Klik hier: AWP wil vaart maken met de klimaattransitie

‘Als de Thwaites gletsjer op Antarctica afbreekt, stijgt de zeespiegel met 60 cm’ (Vox, klik hier)

Zeespiegelstijging

Maar het meest ongemakkelijke nieuws voor Nederland is de dreigende stijging van de zeespiegel. Want als wij de wereldwijde uitstoot van broeikasgas niet naar nul brengen, wordt in het slechtste scenario al in het jaar 2100 een zeespiegelstijging van 121 cm bereikt. In het meest gunstige scenario zou de stijging beperkt blijven tot 30 cm, maar daar lijkt niemand meer in te geloven.

En er is nog meer slecht nieuws: door afkalving van gletsjers op Antarctica komt daar nog extra zeespiegelstijging bij, dus bovenop die max. 121 cm uit de modellen. Alleen al het naderende afbreken van de Thwaithes gletsjer levert naar verwachting 60 cm zeespiegelstijging op. Het KNMI schat dat het smelten van Antarctica kan leiden tot max. 200 cm extra zeespiegelstijging in 2100.

AWP: Samen voor water en klimaat

Ook nà 2100 blijft de zeespiegel onvermijdelijk nog honderden jaren doorstijgen. Nederland ligt voor een belangrijk deel beneden zeeniveau. Nederland ligt voor een belangrijk deel beneden zeeniveau. Dat betekent dat een grondige herziening van het Deltaprogramma dringend nodig is. ‘Alleen met dubbele dijken kun je wonen en leven in Randstad misschien 300 jaar rekken’.

Voor de AWP is het duidelijk: water en klimaat zijn twee kanten van dezelfde medaille. We moeten nu al beginnen om het waterbeheer van Nederland aan te passen aan de klimaatveranderingen. Waterbeheer moet leidend worden in ons landgebruik en onze ruimtelijke ordening. De AWP wil vaart maken met de klimaaattransitie.

 

Klik hier: AWP zoekt enthousiaste mensen!

 

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Welkomstkorting eerste jaar

Word lid!

AWP in beeld