AWP wil vaart maken met klimaattransitie

Samen voor water, klimaat, en leefbaarheid

De klimaatverandering is de grootste uitdaging voor de komende decennia. Op wereldschaal stijgt de CO2-uitstoot nog steeds, zelfs ondanks  de Corona-pandemie. Oorzaak van de klimaatverandering is vooral de stijgende concentratie CO2. Klimaatverandering is niet meer te stoppen. De zeespiegel blijft nog eeuwen stijgen en ‘droge voeten’ zijn in de toekomst niet vanzelfsprekend. Daarom willen wij vaart maken met de klimaattransitie, zodat de klimaatschade niet uit de hand loopt!

Niet wachten tot 2050

De uitdagingen voor klimaattransitie en energietransitie moeten in samenhang worden opgepakt, want dat scheelt belastinggeld. Niet alles kan overal, en er moeten keuzes worden gemaakt waar er ruimte is bijv. voor water, voor windmolens en zonnepanelen, en voor nieuwe woningen.  Provincies en waterschappen spelen een sleutelrol, want dáár wordt het Haagse beleid voor water en klimaat concreet uitgevoerd.

Klik hier: Klimaat verandert sneller dan verwacht

Urgentie

De AWP wil veel meer urgentie bij provincies en waterschappen om het landelijke klimaatbeleid ook uit te voeren. De provincies gaan over de ruimtelijke ordening en de energietransitie. Niet alles kan overal: waar komen nieuwe woningen, waar is plaats voor zonnepanelen, en waar komt er ruimte om hemelwater op te vangen? En de waterschappen moeten de lead nemen in de transitie naar een klimaatrobuuste leefomgeving. De tijd van kleine waterschapjes, die zich vooral bezighielden met het waterpeil van lokale boeren, ligt inmiddels ver achter ons.

De AWP pleit voor een brede klimaattransitie:

  1. In alle toekomstplannen nu al uitgaan van een stijging met meer dan 1,5°C
  2. Vaart maken met verlaging van CO2-uitstoot door snelle energietransitie
  3. Maatregelen nemen om klimaatschade zoals in Limburg in 2021 te voorkomen
  4. Hemelwater en droge voeten uitgangspunten bij alle plannen voor nieuwbouw
  5. Groenblauwe daken op flats en kantoren om hoosbuien op te vangen
  6. Klimaattransitie moet één van de kerntaken van het waterschap worden
  7. Grondwaterpeilbesluiten nodig om het grondwater te beschermen
  8. Speerpunt vergroening van stedelijk gebied, om wateroverlast en hittestress te beperken
  9. Provincies en waterschappen moeten nu al maatregelen treffen om klimaatrisico’s door wateroverlast, droogte en hittestress zo klein mogelijk te houden

‘Klimaatverandering is niet meer te te stoppen. We moeten ons aanpassen.’

Klik hier: Gezond water in een gezonde wereld

.

Doe mee met de AWP!  Klik hier voor meer informatie!  Of wil je meteen lid worden?

 Op 15 maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen en provinciale verkiezingen. De AWP is vast van plan om de thema’s water, klimaat, duurzaamheid en leefbaarheid prominent op de agenda te zetten. Doe jij met ons mee?

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Welkomstkorting eerste jaar

Word lid!

AWP in beeld