Algemene Waterschapspartij wil  Aanvalsplan Rivierkreeft

Rivierkreeft bedreiging voor kades en biodiversiteit

28 sept 2020 – De Algemene Waterschappartij (AWP) wil een Aanvalsplan Rivierkreeft. De VNG heeft namens 98% van de 355 gemeenten gevraagd om een Taskforce Rivierkreeft. De AWP dat de waterschappen de regie nemen.

Lees hier: Kamervragen over effect Amerikaanse rivierkreeft  (Waterforum)

“We moeten de rivierkreeft nu eindelijk aanpakken”, zegt Hans Middendorp, visbioloog en vicevoorzitter van de AWP. “Kikkers en salamanders verdwijnen uit sloten met veel kreeftjes. Terwijl provincies en waterschappen  vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) de biodiversiteit juist willen versterken”. Rode rivierkreeftjes zijn vooral een plaag in polders en waterrijke gebieden, zoals Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland, Betuwe en de kop van Overijssel.

De AWP wil in de waterschappen met veel rivierkreeftjes vragen gaan stellen over een Aanvalsplan Rivierkreeft voor de eigen regio. “De gemeenten geven een heel duidelijk signaal af. Waterschappen hebben al veel te lang de andere kant opgekeken. Rivierkreeftjes zijn een landelijk probleem, dat lokaal moet worden aangepakt. Met ieder waterschap zijn eigen Aanvalsplan.”

Lees hier: “Drie manieren om natuurschade door rivierkreeft te voorkomen”

De AWP wil een Aanvalsplan Rivierkreeft (Regionieuws, 4 nov. 2018)
.

Waterschappen

Behalve schade door rivierkreeftjes aan de waternatuur, ondervinden de waterschappen ook financiële schade. Er zitten op sommige plekken zó veel kreeftjes, dat slootkanten inzakken door hun holletjes. En al die  uitgegraven grond in de sloot moet ook er weer worden uitgebaggerd.

Bij een aantal waterschappen is ook al uitgebreid onderzoek naar de rivierkreeftjes uitgevoerd. Helaas, een panklare oplossing om snel van alle rivierkreeftjes af te komen, is niet gevonden. Maar de second-best oplossing is het wegvangen van rivierkreeftjes. Dat vraagt wel om commitment en een lange adem, omdat de rivierkreeft zo succesvol is in het produceren van nieuwe babykreeftjes, en omdat je veel vaker volwassen mannetjes vangt en veel minder de vrouwtjes-met-eieren. En je moet blijven doorvissen, juist als de vangsten teruglopen.

Lees hier: “Hoogheemraadschap van Delfland is helemaal klaar met rivierkreeft”

‘Rivierkreeften slopen de kades van de waterschappen’ (Telegraaf, 17  jan 2019)

 

Juridische warboel

Het exotenbeheer in Nederland is een juridische warboel. In de EU is in 2016 een lijst met invasieve exoten vastgesteld, die elke lidstaat zo goed mogelijk moet bestrijden. Maar dan wordt het ingewikkeld. Sommige invasieve exoten op de EU-lijst, zoals de rivierkreeftjes en de wolhandkrab, vallen in Nederland ook onder de Visserijwet.

Beroepsvissers pachten het aalrecht, waarin de visserij op rivierkreeften als bijvangst is opgenomen. Met als gevolg dat de provincies en waterschappen niet zomaar achter de invasieve kreeftachtigen aan kunnen gaan. Om officieel als beroepsvisser te worden geregistreerd, moet je ten minste 250 ha viswater in pacht hebben. Voor een beginnende kreeftenvisser is dat een onmogelijke eis, omdat vrijvallende pacht meestal niet opnieuw wordt uitgegeven (‘uitsterfbeleid’).

Verder is in de Visserijwet bepaald dat alleen beroepsvissers vangtuigen als fuik en kreeftenkorf mogen gebruiken. Sportvissers mogen dus wel een rivierkreeftje vangen met hengel of schepnet, maar gebruik van een efficiënte kreeftenkorf is niet toegestaan. Terwijl de kans op per ongeluk een paling vangen in een kreeftenkorf praktisch nul is.

De gemeenten vragen minister om taskforce Rivierkreeft (NOS, 27 sept. 2020 )
.

Aanvalsplan Rivierkreeft

De Algemene Waterschapspartij benadrukt dat de beheersing van de aantallen rivierkreeftjes dus niet alleen gaat om de technische uitdaging om zo veel mogelijk kreeftjes weg te vangen. Ook moet de juridische knoop worden opgelost, wie er nou met welk vangsttuig op kreeftjes mag vissen.

Er liggen kansen voor de beroepsvisserij, maar daarvoor moet eerst een goed verdienmodel worden opgetuigd om gebiedsdekkend kreeftjes te vangen. Nu zitten er slechts enkele vissers actief op rivierkreeft. Zo zou er een aparte categorie beroepsvisser met alleen kreeftenkorven kunnen worden toegelaten, zonder de eis van 250 ha viswater. Ook de sportvissers willen graag meedoen. Voor sportvissers zou een aparte kreeftenakte voor 1 korf kunnen worden ingesteld.

Verder spreekt het voor zich dat provincies en waterschappen samen moeten optrekken in het integraal bestrijden van rivierkreeftjes. Het gaat immers om een plaag in onze leefomgeving.

Wat de AWP betreft, hebben de waterschappen al veel te lang de andere kant uitgekeken. “De waterschappen zijn ‘bevoegd gezag’ voor de ecologische waterkwaliteit. Onderzoek na onderzoek is er uitgevoerd, maar de harde waarheid is dat er geen simpele oplossing is om de aantallen rivierkreeftjes onder de duim te houden”, zegt Ron van Megen, voorzitter van de AWP. “Voor de komende jaren is wegvangen het enige dat we kunnen doen”.

 

 

 

 

 

Ron van Megen
Hans Middendorp

Lees ook:  Rivierkreeftenvisserij – perspectief vanuit de kreeftenvissers (2019)

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven en datacentra

Opinie 9 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende ...

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 5 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en ...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie 1 aug 2022 - Bijna alle rivieren, meren en sloten in Nederland voldoen niet aan de Europese kwaliteitsnormen, wat sancties als vergunningstops tot...