Algemene Waterschapspartij verbreedt koers naar provinciale verkiezingen in 2023

AWP eerste landelijke partij voor waterschap èn provincie

1 juli 2021 – De Algemene Waterschapspartij (AWP) wordt de eerste landelijke politieke partij, die zich specifiek richt op het regionale middenbestuur van Nederland: de waterschappen en provincies. Vanzelfsprekend doet de AWP op 15 maart 2023 weer mee aan de waterschapsverkiezingen. Nieuw is dat de AWP ook in minstens vijf provincies wil meedoen aan de provinciale verkiezingen, die op dezelfde dag worden gehouden. Een ruime meerderheid van de AWP- leden heeft ingestemd met deze verbreding van de koers.

Lees ook:  “AWP wil ook zetels in provinciale staten” (Waterforum)

“We zien dat waterschappen en provincies elkaar steeds meer opzoeken op de thema’s water, klimaat en leefomgeving”, zegt Ron van Megen, voorzitter van het AWP-hoofdbestuur. “Wie water zegt, zegt ook klimaat. Droogte en hoosbuien wisselen elkaar steeds sneller af, en de manier waarop we met het water omgaan in Nederland moet echt anders in de nabije toekomst.”

AWP gaat regionaal

Water en klimaat houden ook niet op bij de gemeentegrens. Het landelijk beleid moet in de regio handen-en-voeten worden gegeven in concrete maatregelen en projecten. “De AWP kiest daarom bewust voor de regionale schaal van waterschappen (21) en provincies (12). Want de ruimtelijke ordening wordt op regionale schaal afgestemd en daarbij is ruimte voor water cruciaal”.

Veel kerntaken van de provincies zijn nauw verweven met klimaatadaptatie, een belangrijk onderwerp voor de AWP.

Klimaatadaptatie nauw verweven met kerntaken provincie (bron: naar een klimaatbestendig Nederland, IPO 2020)

 

Ruimtelijke ordening

“De provincies ontwikkelen nu al provinciale omgevingsvisies, gebiedsplannen en het groenblauwe landschapsbeleid. Daarmee bepalen provincies hoe Nederland eruit gaat zien, met wat we gaan doen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. En met de komst van de Omgevingswet wordt de samenwerking met de provincies nog belangrijker”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP.

“Wij zien dat de provincie steeds vaker als scheidsrechter optreedt. Zo willen gemeenten overal huizen bouwen, ook op locaties waar dat vanwege het water niet erg verstandig is. Waterschappen kunnen dat zelf niet tegenhouden, maar provincies staan boven gemeenten. En uiteindelijk beslist de provincie: hier komen huizen, daar is ruimte voor water. Daarom willen wij als AWP onze stem ook in de provincie laten horen.”

Waterkwaliteit is nog een voorbeeld van een probleem dat regionaal moet worden opgelost. “In mijn eigen waterschap Delfland hebben we problemen met bestrijdingsmiddelen afkomstig uit de kassen in het Westland en het Oostland. Het Oostland ligt deels in het buurwaterschap Schieland en de Krimpenerwaard, en daar spelen ook dezelfde problemen.”

Water, klimaat en leefomgeving

De landelijke politiek gaat over grote zaken als gezondheidszorg, onderwijs en pensioenen, maar dat zijn niet de onderwerpen van de AWP. Juist in de regio gaat het over typische AWP-thema’s als water, klimaat en leefomgeving. En over water als leidend principe in de ruimtelijke ordening.

En er is een grote groep kiezers die met water en klimaat aan de slag wil! Denk bijvoorbeeld aan het succes van campagnes als Steenbreek: ‘tegel eruit, plant erin’, zodat het regenwater kan wegzakken in de grond. De AWP geeft aan die mensen nu een stem. Uit onderzoek blijkt dat voor twee-derde van de Nederlandse kiezers het partijstandpunt over klimaat belangrijk is voor hun stemkeuze.

AWP blijft onafhankelijk

Uiteraard blijft de nieuwe AWP onafhankelijk. “Die onafhankelijkheid zit diep bij de AWP-leden. Water is wat ons bindt, onze leden hebben een passie voor water”, zegt Van Megen. “We zijn niet uitgesproken links of rechts, onze politieke kleur is het groenblauw van water.”

Meedoen met de provincies is ook vanuit een ander gezichtspunt een logische stap voor de AWP. De waterschapsverkiezingen zijn tegenwoordig tegelijk met de provinciale verkiezingen. Daardoor is de opkomst bij de waterschapsverkiezingen flink toegenomen. “En hoewel wij de laatste keer meer stemmen kregen dan ooit, gingen we niet vooruit in zetels”, constateert Middendorp. “Door mee te doen met de provinciale verkiezingen, komen we ook in de provinciale stemwijzers. Zo bereiken we meer kiezers.”

Samen voor water & klimaat!

De AWP blijft in elk geval de afkorting AWP gebruiken. “We zijn een bestaande landelijke partij, maar we verbreden wel onze scope. En de naamsbekendheid van de AWP gaan we natuurlijk verder uitbouwen”, zegt Middendorp. ‘Samen voor Water & Klimaat’  zou een goede verkiezingsleus zijn, omdat het precies weergeeft waar de AWP voor staat. De ledenvergadering van de AWP besluit over de nieuwe naam en nieuwe slogan bij het vaststellen van het verkiezingsprogramma begin 2022. Dat wordt overigens één verkiezingsprogramma voor waterschappen en provincies samen.

De AWP blijft principieel voorstander van onafhankelijke waterschappen. “Het eeuwenoude systeem van de waterschappen om speciaal op het waterbelang te letten, is waardevol. En dat moet blijven”, besluiten beide AWP-voorzitters.

Met de verbreding van de koers heeft de AWP ook nieuwe leden nodig. Wil jij je ook inzetten voor water & klimaat? En heb je belangstelling voor het bestuur van de waterschappen of de provincies? Er is veel te doen! Wij zijn van harte welkom!

Klik op: AWP zoekt enthousiaste mensen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp & Ron van Megen

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven

Opinie 9 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende ...

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 5 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en ...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie 1 aug 2022 - Bijna alle rivieren, meren en sloten in Nederland voldoen niet aan de Europese kwaliteitsnormen, wat sancties als vergunningstops tot...