Algemene Waterschapspartij wil studenten op de lijst

AWP zoekt actief naar jonge watermanagers en ingenieurs voor waterpolitiek

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is actief op zoek naar jonge kandidaat-bestuurders voor de 21 waterschappen in Nederland. De partij heeft de voor de komende verkiezingen in maart al vijf nieuwe, twintigers geworven, maar zet de zoektocht onverminderd voort. “We willen jonge waterprofessionals klaarstomen voor een plek op de kieslijst in 2023”, legt AWP-voorzitter Ron van Megen uit. De partij doet aan de waterschapsverkiezingen mee onder de naam AWP niet politiek wel deskundig.

De waterschapspartij blijft de komende tijd actief werven op hogescholen en universiteiten. De wervingscampagne voor jong bestuurstalent hoopt zo mee te profiteren van de publieke aandacht die de waterschappen krijgen in aanloop naar de verkiezingen. De AWP spreekt studenten aan via sociale media, de nieuwsbrieven van wateropleidingen en in persoonlijke ontmoetingen.

Klaarstomen

Afgelopen zomer wist de partij zo al een vijftal jonge waterprofessionals te interesseren voor een rol in het waterschapsbestuur. De studenten zijn afkomstig van de TU Delft, de WUR in Wageningen en verschillende hogescholen met opleidingen watermanagement en civiele techniek. De vijf twintigers zijn te vinden op AWP-kandidatenlijsten van vijf verschillende waterschappen. De waterschapspartij ziet ze niet alleen als waterexperts. “Deze jongvolwassenen moeten, wat ons betreft, ook dienen als rolmodel voor andere generatiegenoten in watermanagement”, legt Van Megen uit.

De nieuwe belangstellenden die dat aantrekt, moeten nog even geduld hebben voor ze aan de bestuurstafels kunnen aanschuiven. De definitieve kieslijsten voor de aanstaande verkiezingen zijn al vastgesteld. De AWP wil nieuwe kandidaten binnenshuis een ervaringsplaats bieden om ze klaar te stomen voor een bestuursfunctie na de verkiezingen in 2023. “Dat pakken we graag heel gedegen aan”, zegt Van Megen. “De nieuwe kandidaten gaan in een  meester-gezel model aan het werk. De gezellen doen in de coulissen van de waterschapspolitiek bestuurservaring op. Ze werken, samen met een  zittende AWP-waterschapsbestuurder, mee aan het voorbereiden van commissievergaderingen. Voor waterprofessionals is dat een boeiende ervaringsplaats waarin ze niet alleen veel met techniek te maken krijgen, maar ook met bestuur en besluitvormingsprocessen.”

Materiedeskundigheid

Daar staat tegenover dat de jonge waterprofessionals op hun beurt veel materiedeskundigheid meenemen. “Van cruciaal belang voor de AWP”, zegt AWP-vicevoorzitter Hans Middendorp. “Bestuurlijke ervaring zonder waterdeskundigheid vinden wij voor een goed bestuurder onvoldoende. Bij de waterschappen heb je volgens de AWP-filosofie een langetermijnvisie nodig, oog voor techniek en inhoudelijke kennis van alles wat met water te maken heeft.”

Het werven van de jonge kandidaten gebeurt onder studenten van alle voor het waterschapswerk relevante studierichtingen. AWP wil, door jonge professionals aan te trekken, haar deskundigheid borgen voor de toekomst. “Goede professionals zijn overal schaars” weet Middendorp. “Daar moeten ook wij rekening mee houden. We willen daarom nu al een flinke talentenpool aanleggen. Daar kunnen we straks goede bestuurskandidaten uit putten die zich kunnen bogen op technische, financiële en bestuurlijke kennis en ervaring.”

Waterveiligheid

De jonge aspirant bestuurders staan straks voor grote opgaven, onderstreept Van Megen. “Denk bijvoorbeeld aan het meebeslissen over een masterplan waterveiligheid. Zo’n plan moet er snel komen om onze dijken en waterwerken klaar te maken voor de verwachte zeespiegelstijging. Of denk aan alle plannen die dienen om de droogte en de hevige regenbuien met wateroverlast aan te pakken. Afgelopen jaar hebben we daar al het nodige van meegekregen. Komende jaren zullen deze problemen niet minder worden. Er zijn veel waterbelangen die we eerlijk en goed moeten managen, in de stad, buitengebied en de natuur.”

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Waterschap wordt sterker door Omgevingswet

Opinie 13 juni 2021 - Met de Omgevingswet in aantocht op 1 juli 2022 gaan de ingesleten verhoudingen tussen provincies, waterschappen en gemeenten flink ve...

Watersysteemheffing stijgt vier keer sneller dan inflatie - AWP wil eerlijke lastenverdeling

Nieuws Lastendruk huishoudens groeit zelfs met 5,4% in 2020 26 mei 2021 - De Unie van Waterschappen heeft de cijfers over 2020 bekend gemaakt. En wat blij...

Waterbeheer in tijden van klimaatverandering

Opinie Boekbespreking: Nederland Droogteland 18 mei 2021 -  Het klimaat verandert, en de manier waarop we met water moeten omgaan, verandert mee. In elk ...