Fokke van Zeijl interim-voorzitter AWP

18 juni 2022Fokke van Zeijl wordt de nieuwe voorzitter van de AWP. Hij volgt Ron van Megen op, die wegens familie-omstandigheden niet beschikbaar is voor een tweede termijn als voorzitter van de AWP. Fokke zal het hoofdbestuur van de AWP leiden, totdat een nieuwe voorzitter is gevonden.

De AWP heeft ook de bestuurstermijn van Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP en politiek woordvoerder, verlengd tot de eerste ALV ná de verkiezingen in 2023. De ALV stemde ook in met het verkiezingsprogramma ‘Alles is Water’, onder eindredactie van Hans Middendorp.

Glenny Davidse is ook teruggetreden als lid van het hoofdbestuur van de AWP. Tegelijkertijd zijn Harry van Den Dool en Joas van den Berg toegetreden als aspirant-bestuursleden. Zij zullen in de komende maanden meedraaien in het hoofdbestuur.

Ron van Megen (links) en Fokke van Zeijl  (foto: Hans Middendorp)

 

AWP regionale partij voor waterschappen en provincies

Fokke van Zeijl memoreerde dat Ron van Megen de AWP zorgvuldig door het proces heeft geleid om de AWP te verbreden tot een regionale partij voor waterschappen en provincies. “De AWP is opgericht in een tijd waarin de landelijke politiek de waterschappen wilde opheffen. Inmiddels staat de rol van de waterschappen niet meer ter discussie. Wel is het zo dat de Omgevingswet, die 1 januari 2023 ingaat, extra belang geeft aan de rol van de provincies. Om het belang van water, klimaat en natuur goed voor het voetlicht te krijgen, is het essentieel dat de AWP nu volwassen wordt en de vleugels uitslaat naar de provincie,” zei Fokke van Zeijl.

In de afgelopen periode waarin Ron van Megen voorzitter was, heeft AWP stevig bijgedragen aan de herziening van het waterschapsbelastingstelsel. De AWP heeft de schamele bijdrage van het bedrijfsleven voor het waterbeheer op de agenda gezet. Ook heeft de AWP met regelmaat de dominante positie van de geborgde zetels voor boeren, bedrijven en terreinbeheerders in het waterschapsbestuur aan de kaak gesteld. Recent heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen om die positie in te perken. Ten derde heeft de AWP gelobbied voor partijfinanciering voor politieke partijen, die niet in de Tweede of Eerste Kamer zijn vertegenwoordigd. Waterschapspartijen hebben bovendien een heel andere positie dan gemeentelijke lokale partijen. In verschillende waterschappen heeft de AWP moties ingebracht om hier verandering in te brengen.

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP steunt compromis wetsvoorstel geborgde zetels, ondanks bezwaren

Nieuws 12 sept 2022 - Het wetsvoorstel om alle geborgde zetels af te schaffen, is door de Tweede Kamer met een amendement aangepast tot een compromis. De...

Twintig jaar waterkwaliteit heeft veel te weinig opgeleverd

Opinie 11 sept 2022 - Van de Nederlandse wateren voldoet 99% niet aan de normen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). "We hebben in Nederland de mo...

Ruimtelijke ordening en aanpak leefomgeving moet stevig op de schop

Opinie 9 sept 2022 - De leefomgevingskwaliteit van Nederland schiet nog steeds structureel en op meerdere indicatoren tekort. Het gaat onder meer om fijn...