Waterschappen moeten regie nemen, vindt AWP

600 miljoen voor hoosbuien en hittestres in Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie

Op 20 november tekenden het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen het Bestuursakkoord Ruimtelijke Adaptatie. Met dit akkoord wordt 600 miljoen euro geïnvesteerd in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, noemt het akkoord een ‘echt aan-de-slag-akkoord.’ Zij vindt het belangrijk dat er nu al extra stappen worden gezet om straten, tuinen en leefomgeving anders in te richten tegen de gevolgen van klimaatverandering. “Dat dit nodig is, heeft het afgelopen jaar van weerextremen laten zien. Water was schaars door de droogste en warmste zomer in veertig jaar. Op andere momenten weer liepen straten en huizen onder water door hevige regenbuien.

Algemene Waterschapspartij AWP pleit voor snelle aanpak gevolgen klimaatverandering

Samenwerking tussen gemeenten, waterschappen en inwoners is de enige oplossing tegen wateroverlast, vindt de Algemene Waterschapspartij AWP. De droogte en hoosbuien van de afgelopen maanden hebben nogmaals aangetoond dat klimaatverandering geen toekomstscenario meer is, en een snelle aanpak is nu nodig om schade door weersextremen zoveel mogelijk te beperken. De AWP heeft een snelle uitvoering van maatregelen tegen de gevolgen van hoosbuien en hittestress benoemd als één van de vijf landelijke AWP-speerpunten voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

“Met die 600 miljoen euro kan de schop nu snel de grond in”, zegt Ron van Megen, voorzitter van de AWP. “Waterschappen moeten nu in hun eigen regio samen met de gemeenten aan de slag.” De AWP vindt dat waterschappen en gemeenten nog veel meer samen kunnen optrekken. “De waterschappen met hun kennis van water, de gemeenten met hun beheer van de openbare ruimte. En ook de inwoners hebben hun rol, denk maar aan een succesvol initiatief als Operatie Steenbreek.”

Waterschappen moeten ook financieel bijdragen aan klimaatmaatregelen in binnenstedelijk gebied, stelt de AWP. Ook ziet de AWP mogelijkheden om de rioolbelasting te vergroenen, om zo de bewoners een kleine stimulans te geven om het regenwater van eigen dak of eigen terras niet via het riool te laten weglopen.

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Algemene Waterschappartij wil Aanvalsplan Rivierkreeft

Nieuws Rivierkreeft bedreiging voor kades en biodiversiteit 28 sept 2020 - De Algemene Waterschappartij (AWP) wil een Aanvalsplan Rivierkreeft. De VNG hee...

Waterschapsbelasting blijft hoog: pijnpunten burgers op lange baan geschoven

Nieuws Pijnpunten burgers op lange baan geschoven 25 sept 2020 - Sinds begin 2020 is de Stuurgroep Belastingaanpassing van de Unie van Waterschappen aan ...

Zuiveringsheffing: huishoudens betalen meer dan bedrijven voor zelfde hoeveelheid afvalwater

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil dat vervuiler betaalt 21 aug. 2020 - De Unie van Waterschappen werkt aan de modernisering van de waterschapsbelastin...