Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Nieuwsberichten » Categorie Natuur ontzien of zelfde belasting als categorie Boeren?

Categorie Natuur ontzien of juist zelfde belasting als categorie Boeren?

Commissie Aanpassing Belastingstelsel wil watersysteemheffing natuurterrein verhogen

5 sept 2018 - De Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Water-schappen heeft zich ruim drie jaar gebogen over de structuur en de redelijkheid van de waterschapsbelastingen. Op het concept CAB-voorstel uit januari 2018 heb ik eerder al gereageerd. Er ligt sinds juni 2018 een compleet pakket aan nieuwe belastingvoorstellen, waarover de waterschappen deze herfst een besluit willen nemen. Het nieuwe belastingstelsel zou dan in 2022 van kracht kunnen worden.

Eén van de belastingmaatregelen die eruit springen, is de verhoging van het waterschapstarief voor de belastingcategorie Natuur (eigenaren van natuurterreinen). De CAB stelt voor om de watersysteemheffing per ha natuurterrein te verhogen naar 30% van het boerentarief. Natuurlijk voelen de natuureigenaren daar weinig voor, want ze betalen nu vrijwel helemaal geen waterschapsbelasting. Maar is hun protest ook terecht?

Klik op afbeelding voor het hele artikel

Verdroging accepteren en daarom laag tarief Natuur?

Principieel zou het waterschap zowel voor de landbouw als voor de natuurterreinen hetzelfde watermanagement moeten aanbieden tegen dezelfde kosten. Nu betaalt enerzijds een veehouder of een akkerbouwer het volle pond per ha en de natuurbeheerder vrijwel niets omdat het zo nu eenmaal wettelijk is geregeld.Terwijl die kosten wel worden gemaakt? Want een ha is gewoon een ha.

Maar daar wringt toch wel een klein schoentje! Want de natuurbeheerders klagen ook sinds jaar-en-dag over verdroging in veel van hun natuurgebieden. Op het moment dat de natuurbeheerders hetzelfde gaan betalen als de boeren, moeten ze ook aanspraak kunnen maken op dezelfde 'voorkeurspositie' die de landbouw vaak heeft binnen veel waterschappen. Dat versterkt zeker de onderhandelingspositie van de natuurbeheerders tegenover het waterschap, en dat lijkt me een goede zaak.

Beheerders van natuurterreinen in Nederland moeten al die verdroging gewoon niet meer accepteren. Eenvoudige oplossingen zijn er vaak niet, dus daar ligt wel een uitdaging voor de waterschappen! En het kost natuurlijk ook veel geld om bijv. water van elders aan te voeren. Dus dan maar de beregening verbieden, en de onttrekking van grondwater voor de drinkwatervoorziening?

Verdroging in een heideveld (bron: Pixabay)

Subsidie aan Natuur geen rol voor het waterschap

En wat te denken van het argument dat de terreinbeheerders de werkelijke waterschaps-lasten niet zouden kunnen betalen? In de CAB-voorstellen gaat het tarief voor Natuur omhoog naar 30% van het tarief per ha van Ongebouwd (grondgebonden landbouw). Ik vind dat eerlijk gezegd nog veel te weinig. 

Want ik vind het principieel níet de taak van het waterschap om 70% kwijtschelding te verlenen aan de terrein-eigenaren op hun watersysteemheffing. Bovendien: de provincie gaat over het natuurbeleid, dus de provincie mag dan ook bezien of ze de natuur-organisaties wil compenseren en hoe ze dat dan wil doen. Daar hoort het waterschap niet tussen te gaan zitten.

Natuur is belangrijk, maar wie moet dat betalen?

Als de provincie niet over de brug komt, moet de categorie Inwoners dan meebetalen aan de waterschapsbelasting van de categorie Natuur? De AWP vindt nu al dat de inwoners vaak relatief (te) veel waterschapsbelasting betalen in vergelijking met boeren en bedrijven. Dus wat ons betreft gaan de categorieën Boeren en Bedrijven dit cadeautje van 70% per ha betalen aan de categorie Natuur. In het nieuwe belastingstelsel kan het gekozen waterschapsbestuur dat ook  precies zo regelen, omdat er meer vrijheid komt om de tarieven van elke belastingcategorie afzonderlijk bij te stellen.

En de inwoners die de AWP vertegenwoordigt? Die kunnen heel goed zelf besluiten om natuurbeheerders te steunen. Maar niet via een verborgen gedwongen bijdrage, verstopt in de waterschapsbelasting. Zulk soort solidariteit moet lopen via de rijksoverheid, die de afweging maakt hoe de opbrengsten uit de belastingen worden verdeeld over Nederland. Dat is ook eerlijker, want bijv. de Inkomstenbelasting is naar draagkracht, terwijl de waterschapsbelasting voor iedereen gelijk is en dus procentueel het zwaarste aankomt bij de mensen met de zwakste financiële schouders.

Eens of niet? De discussie is geopend!

Hans Middendorp
vicevoorzitter AWP