AWP wil gelijk democratisch speelveld

Aanpassing Wet Financiering Politieke Partijen

1 dec. 2021 – De Tweede Kamer spreekt in de week na Sinterklaas  over aanpassing van de Wet financiering politieke partijen (Wfpp). De AWP vindt dat de Tweede Kamer de lokale partijen in de waterschappen, provincies en gemeenten niet moet vergeten.

Nu krijgen alleen landelijke politieke partijen een flinke vergoeding voor elke zetel in de 1e of 2e Kamer. Maar, vindt de AWP: ‘democratie is méér dan de Haagse beslom-meringen. Het is goed als de lokale democratie ook financieel ondersteund wordt.’

Lees ook: ‘Brede oproep voor financiële ondersteuning lokale en waterschapspartijen’ (Waterforum, 6 dec. 2021)

AWP valt buiten de boot

Voor het goed functioneren van een representatieve democratie is een breed aanbod van verschillende politieke partijen belangrijk. Omdat de partijen zelf vaak maar een beperkte bron van inkomsten hebben, ontvangen landelijke partijen subsidie van de overheid. Helaas vallen lokale politieke partijen en ook waterschapspartijen zoals de AWP buiten de boot.

Lokale partijen zijn politieke partijen, die niet vertegenwoordigd zijn in de 1e of 2e Kamer. De AWP doet niet mee aan de landelijke verkiezingen en ook niet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Lees ook: ‘AWP vraagt minister Ollongren opnieuw om partijfinanciering’ (Vakblad H2O, 2019)

Gezamenlijke brief van zes organisaties over de Wet financiering Politieke Partijen

Niet-landelijke-partijen niet meer weg te denken

Het traditionele politieke systeem, waarin elke politieke partij op alle bestuurlijke niveaus meedoet aan alle verkiezingen, is inmiddels een hybride systeem geworden, met zowel landelijke partijen die in Den Haag zijn vertegenwoordigd, als niet-landelijke-partijen die alleen in eigen gemeente, waterschap of provincie meedoen aan de verkiezingen.

Toch kunnen niet-landelijke-politieke partijen geen aanspraak maken op de 25 miljoen euro Rijkssubsidie voor politieke partijen, die via de Wfpp verdeeld wordt. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ging ruim 28% van de stemmen naar lokale partijen.

Waterschappen en provincies

Ook in de waterschappen en provincies zitten niet-landelijke partijen, zoals de AWP, die zich specifiek richten op het regionale bestuur. Bij de vorige waterschaps-verkiezingen in 2019 kregen alle lokale partijen samen 41% van de stemmen.

In een gezamenlijke brief doen de VNG, de Unie van Waterschappen en het Kennis-punt Lokale Politieke Partijen opnieuw een oproep voor de structurele financiering van niet-landelijke politieke partijen. De brief is ook ondertekend door de Wethouders-vereniging, de Vereniging voor Raadsleden, de Burgemeestersvereniging en de Vereniging Lokale Politieke Groeperingen.

Ambassadeurs voor waterschappen en provincies

De AWP​ sluit zich aan bij de landelijke oproep voor structurele financiering voor niet-landelijke politiek partijen, zoals lokale partijen in gemeenten, waterschappen en provincies.

Een gezonde democratie biedt gelijke startposities aan alle partijen. Wij vinden het belangrijk dat ‘de kiezers weten wat er te kiezen valt’, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP.  Juist bij de verkiezingen voor waterschappen en provincies moeten partijen zoals de AWP ook veel ambassadeurswerk verrichten.

‘Het kost ons veel inspanning om de kiezers te motiveren om te stemmen voor waterschappen en provincies. Veel mensen hebben nauwelijks een idee wat de rol is van het democratisch gekozen bestuur van waterschappen en provincies. En dat juist waterschappen en provincies belangrijke besluiten nemen over klimaat en klimaat-adaptatie, staat ook bij weinig mensen op het netvlies.’

Campagnefinanciering

De AWP heeft in een aantal waterschappen inmiddels gevraagd om ondersteuning in de campagnefinanciering. De Unie van Waterschappen heeft uitgezocht dat er geen wettelijke belemmering is voor waterschappen om de waterschapspartijen te ondersteunen met  campagnefinanciering.

Wel moet door het Algemeen Bestuur van de waterschappen een subsidieregeling worden vastgesteld, met heldere criteria. Zo moeten alle uitgaven worden besteed aan de verkiezingscampagne, en moet er achteraf verantwoording worden afgelegd. Dat is niet wezenlijk anders dan nu met het jaarlijkse budget aan fractievergoedingen: dat mag reglementair ook niet aan politieke activiteiten besteed mag worden.

‘Het zou veel helpen als elke politieke partij die niet in de Tweede Kamer zit, van het waterschap een campagnebudget van bijv. vijfduizend euro krijgen. De waterschappen hebben al een budget om de waterschapsverkiezingen te promoten, daar zou dit uit betaald zou kunnen worden. Het hoeft dus geen extra geld te kosten. En het zou de AWP, en ook andere lokale partijen, zeker een duwtje in de rug geven’.

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, vicevoorzitter AWP

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven

Opinie 9 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende ...

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 5 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en ...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie 1 aug 2022 - Bijna alle rivieren, meren en sloten in Nederland voldoen niet aan de Europese kwaliteitsnormen, wat sancties als vergunningstops tot...