Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Nieuwsberichten » Hans Middendorp wordt hoogheemraad voor de AWP in Delfland

23 april 2015 - Hans Middendorp wordt vandaag beëdigd als lid van het Dagelijks Bestuur van Delfland. Hoogheemraad Middendorp wordt verantwoordelijk voor de portefeuille Watersysteem, met onderwerpen als peilbeheer en peilbesluiten, waterberging, natte ecologische zones, grondwater en bodemdaling.

Het Coalitieakkoord heeft de prachtige titel: 'Iedereen bewust van water'. De coalitiepartijen willem dat het Hoogheemraadschap van Delfland in de komende periode een veel zichtbaarder en ook herkenbaarder rol speeltin de samenleving. Ook onderwerpen als Klimaatadaptatie, Stedelijk Waterbeheer, Grondwaterbeheer en Bodemdaling nadrukkelijk zijn dossiers, die in de komende vier jaar vaste vorm moeten krijgen.

De Delflandse coalitie bestaat uit: AWP (4 zetels), VVD (4 zetels), Gebouwd / bedrijven (4 geborgde zetels, Ongebouwd / boeren (4 geborgde zetels), CDA (3 zetels) en Water Natuurlijk (3 zetels). Alle coalitiepartijen worden vertegenwoordigd door één lid in het Dagelijks Bestuur van Delfland. Behalve het DB-lid voor Gebouwd, die  vertegenwoordigt ook Ongebouwd.