Zeespiegelstijging veroorzaakt klimaatramp

Drie miljoen Nederlandse klimaatvluchtelingen

25 sept 2021 – Onderstreept door dreigende muziek laat een Duits verkiezingsfilmpje zien hoe drie miljoen klimaatvluchtelingen uit Nederland opvang zoeken in buurland Duitsland. Je ziet oranje mensenmassa’s, ondergestroomde tentjes en wanhopige regeringsfunctionarissen.

‘Diese drei millionen Klimaflüchtlinge aus Holland suchen Zuflügt in Deutschland.’

Wir schaffen das?

In het filmpje wordt de Duitse bevolking dreigend gevraagd: “Helpt ù straks de Nederlandse klimaatvluchtelingen? Als u dit wil voorkomen, stem dan bio!”

De Duitse bevolking wordt opgeroepen om ‘biologisch te stemmen’, omdat biologische landbouw een bijdrage levert tegen klimaatverandering. Het filmpje van anderhalve minuut is gemaakt door Nature & More. Dit is het consumentenmerk van Eosta, een Europese distributeur van biologische groente en fruit.

Zeespiegelstijging

Het filmpje, met gemonteerde beelden van bijv. de Grand Prix van Zandvoort en Lowlands, bevat zeker een grote kern van waarheid. Stijging van de zeespiegel is een reële dreiging voor grote delen in het Westen en Noorden van Nederland. De zeespiegel staat over tachtig jaar naar verwachting minstens 1 meter hoger dan nu, en blijft na 2100 ook verder stijgen. En als het zeewater opwarmt, komen orkanen ook steeds noordelijker.

Uit het recente IPCC rapport blijkt onomwonden dat het klimaat verandert door menselijk toedoen. Ook verandert het klimaat vooral veel sneller dan ‘natuurlijke klimaatveranderingen’, die zich over perioden van duizenden jaren uitstrekken. De bovengrens van anderhalve graad temperatuurstijging, zoals afgesproken in het Parijsakkoord in 2015, wordt vrijwel zeker overschreden.

Inmiddels is er nu al 20% meer zon (zonuren) èn 20% meer neerslag (mm) dan in 1950, waaruit blijkt dat het weliswaar korter maar ook heviger regent. Het KNMI heeft ook al uitgesproken dat lokale hoosbuien, waarbij er 6 cm regen binnen het uur valt, in 2050 naar verwachting 16x vaker voorkomen dan in 2020.

Waterschappen en provincies

De AWP zet zich in voor goed waterbeheer, nu en in de toekomst. Dan gaat het over water in rivieren, beken, sloten en kanalen; maar ook over hemelwater, grondwater, en drinkwater. Om onze leefomgeving ook in de toekomst plezierig te houden, moeten we grootschalig anticiperen op meer neerslag, meer droogte en meer hitte. Daar staat de AWP voor.

De AWP wil op twee niveaus invloed uitoefenen voor water, klimaat en leefomgeving: bij de waterschappen en bij de provincies. Waterschappen regelen van oudsher het waterpeil in het gebied, oorspronkelijk vooral ten dienste van de landbouw. Provincies zijn verantwoordelijk voor de ruimtelijke ontwikkeling. Zo zijn verdroging en bodemdaling belangrijke thema’s die over waterbeheer gaan, maar waar de provincie over beslist.

En er moeten meer woningen worden gebouwd. Er moet een oplossing worden gevonden voor het plaatsen van nog meer windmolens en zonnepanelen. Via de ruimtelijke ordening moet Nederland klimaatbestendig worden gemaakt. Door alleen mee te doen met de waterschapsverkiezingen, blijven we schaken op één bord en wordt de boodschap van de AWP niet gehoord bij de provincies. Terwijl andere politieke partijen wil bij de waterschappen en de provincies zijn vertegenwoordigd. Om meer invloed uit te oefenen, wil de AWP ook meedoen op het provinciale schaakbord.

 

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Welkomstkorting eerste jaar

Word lid!

Fokke van Zeijl interim-voorzitter van de AWP

Nieuws 18 juni 2022 - Fokke van Zeijl wordt de nieuwe voorzitter van de AWP. Hij volgt Ron van Megen op, die wegens familie-omstandigheden niet beschikbaar...

Nederland gaat EU-doelen voor schoon en gezond water niet halen, zegt Natuurmonumenten

Nieuws 3 juni 2022 - Watervervuiling door bestrijdingsmiddelen en uitgeplaste medicijnen is in grote delen van Nederland een probleem. De waterkwaliteit ...

De oplossing voor droogte is pijnlijk voor boeren

Opinie 23 mei 2022 - Nederland is ontwaterd en leeggepompt, en de grondwaterpeilen in Oost- en Zuid-Nederland zakken alsmaar lager. "Het vergt politieke ...