Landelijke AWP bijeenkomst 17 maart 2018

Goede opkomst in Blue City in Rotterdam

18 maart 2018 – Gisteren hebben we de algemene ledenvergadering gehad in Blue City in Rotterdam. Als gevolg van het verzetten van de datum van 24 naar 17 maart hebben tal van leden moeten afzeggen, omdat zij druk waren met de gemeenteraadverkiezingen. Toch was er een goede opkomst.

Het bestuur heeft uitgesproken dit te betreuren, maar zag als gevolg van de beschikbaarheid van bovengenoemde locatie geen andere mogelijkheid. Eerder waren afspraken gemaakt met een locatie midden in het land op 24 maart, maar daar konden we op het laatste moment toch niet terecht.

AWP landelijke bijeenkomst in Blue City in Rotterdam

Bestuurswijziging

Wij hebben afscheid genomen van onze landelijk voorzitter Ger de Jonge en de ledenvergadering heeft Ron van Megen als interim voorzitter benoemd tot de najaarsvergadering 2019. Tevens is Hans Middendorp voor een derde termijn benoemd tot vice-voorzitter van de AWP. Ook Anita Slaats-Damen is herbenoemd voor de komende periode, totdat er een opvolger voor haar is gevonden (planning is najaarsvergadering 2018). Kandidaten kunnen zich vertrouwelijk melden bij het bestuur.

Jaarrekening 2017 en kascommissie 2018

De jaarstukken 2017 zijn akkoord bevonden. Er is een kascommissie 2018 benoemd, bestaande uit Ed Rehorst (ZZL), Rozemarie Merz (VSTR) en Peter Vonk (HHNK), en als reservelid Frans Theunissen (SCHSTR).

AWP Verkiezingsprogramma 2019

Het verkiezingsprogramma 2019 is met een aantal wijzigingen vastgesteld en de programmacommissie heeft nog huiswerk meegekregen om naar sommige tekstonderdelen te kijken. De planning is om in april de definitieve tekst gereed te hebben. Het systeem om vooraf wijzigingen door te geven heeft prima gewerkt. Ook zullen de nagekomen reacties nog worden meegenomen.

Er zijn ook twee ontwerpen voor een nieuwe poster gepresenteerd. De eerste indruk was goed. Het symbool wordt een oranje paraplu met een groene kikker. De leden hebben een eerste reactie gegeven en de programmacommissie neemt deze reacties mee en bespreekt deze met de grafische vormgever.

Ron van Megen presenteert de AWP campagne paraplu

 

Extra ledenvergadering op 2 juni 2018

Het voorstel bijdrage landelijke campagne waterschapsverkiezingen is wel besproken, maar er is geen definitief besluit genomen. De ledenvergadering heeft wel ingestemd met een uitgavenplafond van maximaal € 30.000. Er was helaas te weinig tijd meer over om de discussiëren en te besluiten over de financiering.

Mede gezien de reacties van verschillende leden dat het voorstel erg laat was toegezonden, heeft het bestuur besloten het voorstel terug te nemen en een extra ledenvergadering uit te schrijven op 2 juni. In deze vergadering zal een gewijzigd financieringsvoorstel worden besproken, inclusief een voorstel tot verhoging van de contributie in 2019. Hiermee wordt recht gedaan aan een inhoudelijke discussie en wordt tegemoet gekomen aan de kritiek dat er weinig tijd was het voorstel goed te bestuderen.

Jan van Oorschot

Secretaris & Penningmeester AWP

 

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Algemene Waterschapspartij wil studenten op de lijst

Nieuws AWP zoekt actief naar jonge watermanagers en ingenieurs voor waterpolitiek De Algemene Waterschapspartij (AWP) is actief op zoek naar jonge kandida...

Waterveiligheid in Den Haag wordt kritiek

Nieuws Waterveiligheid in Den Haag wordt kritiek. Den Haag houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan voor de Nederla...

Waterveiligheid in Nederland wordt kritiek

Nieuws AWP pleit voor Masterplan Waterveiligheid “Nederland houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan voor de Ne...