Nederlanders niet tevreden met natuur in Nederland

AWP: Samen voor water, klimaat en natuur

29 maart 2022 – Voor de AWP staan water, klimaat en natuur voorop. Water en klimaat zijn twee zijden van dezelfde medaille. Denk aan wateroverlast, hitte en verdroging. Verdroging is een groot probleem op de zandgronden. Vooral natuur is kwetsbaar voor verdroging. En bij lange droge periodes, zoals in 2018 en 2019, zijn natte natuurgebieden ook gevoelig voor droogteschade.

Voor natuur is het essentieel dat water, bodem en lucht gezond zijn. Nog steeds zitten er te veel stikstofverbindingen en chemische stoffen zoals bijv. bestrijdingsmiddelen, Gen-X en PFAS, in ons water en in onze lucht. Deze stoffen vormen een directe aanslag op de biodiversiteit. Minder soorten, maar ook per soort veel minder individuen. We raken gewend aan een wereld zonder insecten. Maar dat is ook een wereld met minder vogels en minder bloemen.

De AWP accepteert de achteruitgang in natuur niet. Wij vinden dat provincies en waterschappen veel meer moeten doen voor de ecologie en de biodiversiteit! Want een gezonde natuur is een indicatie van een gezonde leefomgeving. En dat wil toch iedereen?

Ook natte natuurgebieden ondervinden schade door langdurige droogte (bron: eigen foto)

 

Stedelingen minder tevreden over groen in eigen leefomgeving

Nederlanders hechten groot belang aan het behoud van natuur en vinden natuurbehoud een typische taak voor de overheid, blijkt uit onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL onderzoekt sinds 1996 elke vijf jaar wat de mening is van de bevolking over de natuur en het natuurbeleid.

Sinds 2013 is er een dalende lijn in de tevredenheid van mensen over de natuur in Nederland. In 2013 vonden nog 67% van de respondenten de hoeveelheid natuur in Nederland als (ruim) voldoende maar in 2021 is dit gezakt tot 55%. Verder is in 2021 een aanzienlijk deel (42%) is van mening dat dit de hoeveelheid natuur (te) weinig is.

Sinds 2013 daalt de waardering voor natuur in onze leefomgeving (bron: PBL)

 

Zorgen om klimaat, milieu en natuur

De meerderheid van de respondenten vindt dat we ons terecht zorgen maken over de toekomst van de natuur. Bijna de helft van de bevolking vindt ook dat de overheid te weinig geld uitgeeft aan natuurbehoud en een kwart van de Nederlanders vindt dat de natuur geen belemmering mag zijn voor economische vooruitgang.

Hoewel twee derde van alle respondenten  de hoeveelheid natuur in de eigen woonomgeving voldoende vindt, zijn stedelingen gemiddeld veel minder positief. Ook hier is sprake van een dalende trend in waardering sinds 2013.

Thema’s zoals gezondheidszorg en onderwijs scoren vergelijkenderwijs veel hoger dan natuur. Milieu & klimaat staan samen in de top-3 van belangrijkste thema’s. Klimaat, milieu en natuur scoren samen 72%.

 

Milieu & klimaat staan in de top-3 van prioriteiten van inwoners (bron: PBL)

 

Hans Middendorp, vicevoorzitter AWP

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven

Opinie 8 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende ...

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 5 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en ...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie 1 aug 2022 - Bijna alle rivieren, meren en sloten in Nederland voldoen niet aan de Europese kwaliteitsnormen, wat sancties als vergunningstops tot...