Overgebleven medicijnen gaan niet in het toilet

12 april 2019 – Uit een grote enquête blijkt dat overgebleven* medicijnen vrijwel nooit door het toilet gespoeld worden. Inspanningen om oude medicijnen in te zamelen hebben dus maar weinig effect op het verminderen van de hoeveelheid medicijnresten in het riool.

* afbraakproducten van medicijnen, de zogenoemde ‘medicijnresten’, komen vooral via urine en ontlasting in het riool terecht. 

Enquete

Medicijnresten in het oppervlakte water zijn een actueel thema. Iedereen is het er wel over eens: ze horen er niet in. Maar wat doe je er aan. Een van de maatregelen die genoemd worden is dat burgers erop geattendeerd moeten worden om medicijnen die over zijn niet door het toilet of de gootsteen te spoelen. Klakkeloos wordt aangenomen dat mensen ongebruikte medicijnen door het toilet spoelen. Er zijn waterschappen die hier een campagne op voeren, zoals waterschap Scheldstromen. Maar doen mensen dat eigenlijk wel?

De ING-bank houdt regelmatig op haar homepage een kleine enquête. Meestal gaat dat over financiën en bedenkt men de vraag intern. Maar desgevraagd was ING bereid vanwege de relevante maatschappelijke vraag bij wijze van uitzondering op dit thema aan haar bezoekers van de website een vraag te stellen.

Oude medicijnen gaan vrijwel nooit door het toilet (foto: Pixabay)

Resultaat

Maar liefst 57.000 respondenten hebben de enquete beantwoord. De vraag luidde: Wat doet u meestal met oude medicijnen die u niet meer nodig heeft? De antwoorden zijn:

–       Die geef ik meestal aan iemand anders                     1%

–       Niet van toepassing, ik gebruik nooit medicijnen    14%

–       Die gooi ik meestal in de vuilnisbak                             19%

–       Die breng ik meestal naar de apotheek                     47%

–       Die bewaar ik meestal voor later                                13%

–       Die spoel ik meestal door het toilet                            1%

–       Anders                                                                                4%

 

Conclusie

Het aandeel van de respondenten dat aangeeft medicijnen door de wc te spoelen is verwaarloosbaar (1%). Verder geeft 19% van de respondenten aan de medicatie in de vuilnisbak te gooien. Het ‘sociaal wenselijke’ antwoord: “die breng ik meestal naar de apotheek” wordt door 47% van de respondenten gegeven.

Natuurlijk is niet uit te sluiten dat respondenten sociaal wenselijke antwoorden geven op de door gestelde vragen. Dat zou hier natuurlijk goed kunnen: terugbrengen is immers sociaal wenselijk, door de wc spoelen wellicht minder. Maar de vragenlijst wordt anoniem ingevuld en het aantal respondenten van 57.000 is zo groot dat niet aannemelijk is dat een significant aandeel de vraag oneerlijk beantwoordt.

Wat we kunnen concluderen is dat ALS consumenten medicijnen weggooien, dat meestal NIET in het toilet is.

Dank

Zonder de belangeloze medewerking van de ING-bank waren deze resultaten nooit aan het licht gebracht. Inspanningen om oude medicijnen in te zamelen hebben dus maar weinig effect op het verminderen van medicijnen uit het riool.

 

 

 

 

Peter Vonk

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Studenten hebben recht op kwijtschelding waterschapslasten, vindt Algemene Waterschapspartij

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil waterschapslasten studenten kwijtschelden 12 feb 2020 - Studenten met studieschuld hebben ook recht op kwijtscheldin...

Het water komt – zelfs als we nu alle CO2 uitstoot kunnen stoppen

Opinie Zorgen om stijging van zeespiegel 30 jan 2020 - De zeespiegelstijging bedreigt sluipenderwijs het westen, noorden en midden van ons land. In de wat...

Watersysteemheffing in 2019 opnieuw hoger

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens 6 jan. 2020 - Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen waterov...