Prinsjesdag: aanpak wateroverlast is grootste zorg

De aanpak van wateroverlast door hemelwater wordt onderdeel van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De Algemene Waterschapspartij vindt het vanzelfsprekend dat ‘waterschappen meer oog krijgen voor binnenstedelijke wateroverlast’.

Prinsjesdag in Madurodam, aankomst van de Gouden Koets (foto: Pixabay)

Wateroverlast onderdeel nieuw Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

20 sept. 2016 – De frequentie en intensiteit van regenbuien neemt sneller toe dan verwacht. De hoosbuien die op basis van de meest recente KNMI-scenario’s pas in 2050 werden voorspeld, vallen nu al. Toenemende kans op wateroverlast en hitte/droogte door het veranderende klimaat kunnen grote (economische) gevolgen hebben.

Deltacommissaris Wim Kuijken heeft aangekondigd dat wordt gewerkt aan een speciaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat al in 2018 klaar moet zijn. Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen, is blij dat de aanpak van wateroverlast daarin wordt meegenomen. ‘Want wateroverlast is het belangrijkste thema voor de komende jaren’.

‘Naast waterschappen moeten ook gemeenten en Rijk bijdragen aan kosten voor wateroverlast’

Er is in de afgelopen 10 jaar al voor 1,5 miljard euro door de waterschappen geïnvesteerd in maatregelen tegen wateroverlast. Volgens Oosters is een verdubbeling van dat bedrag nodig. ‘Met vrijblijvende maatregelen komen we er niet. Een gezamenlijke aanpak met gemeenten, bedrijven en particulieren is hard nodig. Ook het Rijk moet daaraan ruimhartig bijdragen!’, vindt de voorzitter van de Unie.

De Algemene Waterschapspartij onderschrijft dat er een bijdrage in kennis en in geld wordt verwacht van de waterschappen, die traditioneel meer waren georiënteerd op de boeren in het buitengebied. Inmiddels betalen in veel waterschappen de stedelingen de grootste helft van de waterschapslasten. ‘Dus is het vanzelfsprekend dat binnenstedelijke wateroiverlast in het vizier komt’ zegt Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij. ‘Bovendien hebben waterschappen de kennis en ook in toenemende mate de ervaring om integraal naar het probleem van binnenstedelijke wateroverlast te kijken. Het probleem is groter dan het aanpakken van de gemeentelijke riolering.’

Water op ‘Groene Daken’ (foto: Rooftop Revolution)

Groenblauwe daken en andere ‘alternatieve maatregelen’ voor waterberging

Voor gemeenten ligt er vooral de taak om het stedelijke gebied zo aan te passen dat het hevige regenbuien aankan. Dat kan bijvoorbeeld door ruimte te maken voor waterberging, vergroenen van de stad en door hemelwaterafvoer af te koppelen van de riolering. Ook in landelijk gebied zijn maatregelen mogelijk, zoals natuurontwikkeling waarbij water langer kan worden vastgehouden.

De Algemene Waterschapspartij vindt het belangrijk dat de waterschappen het instrumentarium ontwikkelen waarin ‘alternatieve vasthoudmaatregelen’, zoals waterberging op groenblauwe daken, doorlatende bestrating en waterbergende schoolpleinen, kunnen worden meegenomen in de de watersysteem analyses (WSA). In zo’n WSA wordt per gebied de benodigde waterberging en de maximaal toelaatbare peilstijging berekend. ‘Zoals het nu is geregeld, kan een een projectontwikkelaar geen afweging maken tussen open water en een waterbergend dak’, benadrukt Middendorp.

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp

vicevoorzitter Algemene Waterschapspartij

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Watersysteemheffing moet eerlijker, zegt de AWP

Opinie Waarom krijgen bedrijven korting op de watersysteemheffing? De AWP vindt al jaren dat burgers te veel waterschapslasten betalen ten opzichte van be...

Nederland heeft steeds vaker dorst. Nieuw TV programma #Waterman zoekt het uit!

Nieuws Nieuw TV programma #Waterman 8 april 2021 - De zeespiegel stijgt, de zomers worden heter en droger. Nederland heeft steeds vaker dorst. Water, een ...

Waterschapsbelasting: huiseigenaren en huurders toch de klos?

Nieuws VNO-NCW op de koffie bij minister Infrastructuur en Waterstaat 6 april 2021 - Na een intensieve consultatie met alle belanghebbenden is het pakket ...