AWP niet politiek wel deskundig

Slogan AWP komt ook op het stembiljet!

8 nov 2018 – De Algemene Waterschapspartij AWP gaat onder de naam ‘AWP Niet Politiek Wel Deskundig’ de waterschapsverkiezingen in. De verkiezingsnaam is inmiddels aangemeld bij de centrale stembureaus van de Nederlandse waterschappen. De waterschapsverkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart 2019, tegelijk met de provinciale verkiezingen.

“Met de slogan ‘AWP Niet Politiek Wel Deskundig’ geven we klip en klaar aan waar de Algemene Waterschapspartij voor staat”, legt landelijke AWP voorzitter Ron van Megen uit. “En het geeft de kiezers een betere herkenning van onze partij.”

De AWP doet alleen mee aan de waterschapsverkiezingen en is onafhankelijk van de landelijke politieke partijen.

Klik op de afbeelding voor het AWP verkiezingsprogramma!

AWP Verkiezingsprogramma

De AWP kiest primair voor het belang van de inwoners in de waterschapsregio en staat voor integrale afwegingen bij álle kerntaken van een waterschap: waterveiligheid, waterbeheer, waterzuivering én natuur. Maatschappelijk gezien staan we voor grote uitdagingen. Water is de blauwe draad in klimaat, denk aan hittestress bij bebouwing, hoosbuien, droogte en de stijgende zeespiegel.

“Ons verkiezingsprogramma is gestoeld op vijf speerpunten, die samen de paraplu zijn waaronder al onze verkiezingsthema’s passen”, vult vicevoorzitter Hans Middendorp aan. “Vanzelfsprekend zijn er per waterschap ook nog regionaal getinte speerpunten. Het waterbeheer is nu eenmaal niet overal in Nederland hetzelfde.”.

De slogan: ‘AWP niet politiek wel deskundig’ is ook de titel van het landelijke verkiezingsprogramma van de Algemene Waterschapspartij.

Vorige generaties hebben het voor ons goed geregeld met veilige dijken en slim watermanagement. De AWP ziet het als haar verplichting om minstens zo goed voor onze kinderen te zorgen. Want zij hebben net als wij recht op een veilige, gezonde en betaalbare leefomgeving met droge voeten en schoon water.

Zonder kennis van zaken geen goed waterschapsbestuur

De AWP pleit ervoor dat deskundige en betrokken mensen in het waterschap aan het stuur zitten. Want de waterschapstaken vereisen van de gekozen bestuurder net als bij andere belangrijke maatschappelijk organisaties om kennis van zaken, overzicht en een blik op de toekomst. Waterdeskundigheid is belangrijker dan louter politieke bestuurservaring.

“De AWP is géén opstapje voor beroepspolitici. Wij doen alleen mee met de waterschapsverkiezingen”, zegt Ron van Megen

Bij een beoordeling van geschiktheid stellen de AWP kandidatencommissies vast of de kandidaat beschikt over voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de functie in het waterschapsbestuur te vervullen. Dit blijkt onder andere uit opleiding, werkervaring en competenties. De AWP onderscheidt zich hiermee van andere partijen in het waterschapsbestuur. Uiteraard maakt integriteit ook deel uit van het selectieproces in de kandidatencommissies.

 

De 5 landelijke AWP speerpunten zijn:

 

1. Voor onze kinderen

want ook zij hebben recht op droge voeten en schoon water. Dat wil de AWP ze bieden.

2. Mensen echt serieus nemen

want de AWP wil dat het waterschap naar u luistert. Vanwege uw goede ideeën en kennis van uw eigen leefomgeving.

3. Wateroverlast door hoosbuien slim aanpakken

want de AWP wil dat de gevolgen van hoosbuien binnen de perken blijft en droogteproblemen tegen gaan.

4. Geen viezigheid in ons water

want de AWP gaat voor gezond water voor mens en natuur.

5. Plezier met water

want de AWP wil dat mensen op alle mogelijke manieren kunnen genieten van water, recreëren, bewegen en sporten.

Meer weten? Klik hier voor het AWP verkiezingsprogramma en voor de AWP speerpunten!

Doe je ook mee?

De AWP zoekt mensen met hart voor water, die willen meedenken over oplossingen voor waterproblemen.

Met jouw bijdrage van € 20, - per jaar steun je ons!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Algemene Waterschapspartij wil studenten op de lijst

Nieuws AWP zoekt actief naar jonge watermanagers en ingenieurs voor waterpolitiek De Algemene Waterschapspartij (AWP) is actief op zoek naar jonge kandida...

Waterveiligheid in Den Haag wordt kritiek

Nieuws Waterveiligheid in Den Haag wordt kritiek. Den Haag houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan voor de Nederla...

Waterveiligheid in Nederland wordt kritiek

Nieuws AWP pleit voor Masterplan Waterveiligheid “Nederland houdt geen droge voeten als de politiek niet onmiddellijk werk maakt van een plan voor de Ne...