Grote groep Statenleden wil EU-landbouw-gelden gebruiken voor vergroening landbouw

Statenleden niet eens met compromis tussen Minister, IPO en Unie van Waterschappen

8 dec. 2021 – Tweehonderdveertien Statenleden, één-derde van alle Statenleden in alle 12 provinciebesturen samen, willen de landbouw sneller vergroenen. Dat kan zonder extra rijksgeld, door een groter deel van het Europese geld voor inkomens-steun aan boeren via het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), te koppelen aan maatregelen die goed zijn voor de natuur. De huidige problemen met stikstof en waterkwaliteit vragen om grote stappen.

Voor de AWP is het duidelijk: wij willen gezond water in een gezonde leefomgeving. Mest en bestrijdingsmiddelen veroorzaken een slechte waterkwaliteit. De landbouw moet veranderen naar manieren van bedrijfsvoering, waarin een gezonde leefomgeving op één staat.

Met een verschuiving in 2023 van 30% van het GLB-geld, van platte inkomenssteun per ha naar inkomenssteun op basis van de transitie naar duurzame en circulaire landbouw, valt veel te winnen. Boeren, die actief innoveren, krijgen vanaf volgend jaar iets meer en boeren die afwachten, krijgen iets minder. Zo moet het voor boeren aantrekkelijker worden om te verduurzamen.

Koeien in de wei (foto: Pixabay)

 

Statenleden niet akkoord

Binnen de nieuwe Europese regels heeft elke lidstaat de bevoegdheid om tot 42 procent van de directe inkomenssteun aan boeren over te hevelen naar een pot voor projecten om de natuur op het platteland te verbeteren. De minister van LNV, het interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) besloten vorige week om in 2023 slechts 15 procent over te hevelen, oplopend naar 30 procent in 2027 – dus ruim onder de maximale 42%.

De 214 provinciebestuurders gaan niet akkoord met de afspraak die de minister maakte met IPO en UvW. Dat is een heuse opstand in provincieland! De 214 provinciebestuurders vinden dat het IPO ‘zonder goedkeuring van de provinciale volksvertegenwoordigers’ heeft gehandeld. Uiteindelijk zijn de statenleden de gekozen volksvertegenwoordigers, en niet het IPO.

Overigens: ook de waterschapsbestuurders in de Algemeen Besturen van de 21 waterschappen zijn niet gehoord door de Unie van Waterschappen. De AWP zal in de verschillende waterschappen zeker om opheldering vragen.

Rien Cardol is Statenlid in Noord-Holland voor GroenLinks

 

Wageningen

In lijn met een recent advies van Wageningen Universiteit willen de 214 statenleden nu al 30 procent van het GLB-geld overhevelen in 2023. Met dit ‘signaal’ laten de 214 provinciebestuurders zien dat het hun menens is met de landbouwtransitie richting circulariteit en duurzaamheid. De provincies zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het landbouwbeleid.

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft al meemalen gewaarschuwd dat de ecologische doelen uit de Kader Richtlijn Water (KRW) niet zullen worden gehaald in 2027, tenzij er extra maatregelen worden genomen. Verschuiving van inkomenssteun aan boeren richting subsidie voor innovaties die goed zijn voor de natuur, gaat ook helpen om de KRW-doelen te halen. De AWP komt op voor gezond water in een gezonde leefomgeving.

Gezonde leefomgeving

Voor de AWP is het duidelijk: wij willen gezond water in een gezonde leefomgeving. De landbouw moet veranderen naar manieren van bedrijfsvoering, waarin een gezonde leefomgeving op één hoort te staan.  Circulariteit en natuur-inclusieve landbouw zijn geen hobbies meer van ‘biologen met geitenwollensokken’ maar in het belang van iedereen in Nederland.

Met een verschuiving in 2023 van 30% van het GLB-geld, van platte inkomenssteun per ha naar inkomenssteun op basis van de transitie naar duurzame en circulaire landbouw, valt veel te winnen. En wat ons betreft mag die verschuiving oplopen naar 42% in 2027. Daarmee blijft het totale GLB-budget voor agrariërs gelijk, maar boeren die actief innoveren, krijgen vanaf volgend jaar iets meer en boeren die afwachten, krijgen iets minder.

Zo moet het voor boeren aantrekkelijker worden om te verduurzamen. Want uiteindelijk heeft de hele samenleving baat bij een gezond boerenland.

 

Lees ook: verduurzaming dwing je af via belastingen (NRC, 8 dec. 2021)

 

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, vicevoorzitter AWP

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven

Opinie 9 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende ...

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 5 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en ...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie 1 aug 2022 - Bijna alle rivieren, meren en sloten in Nederland voldoen niet aan de Europese kwaliteitsnormen, wat sancties als vergunningstops tot...