‘Hoe méér regenwater naar het gemeentelijk riool, hoe hoger de rioolbelasting’ vindt AWP

Rioolbelasting en zuiveringsheffing integreren met ‘tegeltaks’

De AWP is voorstander van een ‘tuintegeltaks’ die wordt *geïntegreerd* in de gemeentelijke rioolbelasting en de zuiveringsheffing van het waterschap. Per saldo géén verhoging, wel een verschuiving (‘vergroening’). En omdat het gaat om het klimaatproof maken van huis-en-tuin, is het Waterlabel een beter uitgangspunt dan alleen de oppervlakte aan tegels.

19 juli 2017 – Altena in Noord-Brabant is de eerste gemeente die een belasting op tuintegels wil invoeren. De Algemene Waterschapspartij ziet het wel zitten om de rioolbelasting te vergroenen. “Als mensen moeten betalen, neemt het waterbewustzijn met sprongen toe”, zegt Ger de Jonge, voorzitter van de AWP. “En voeg dan meteen de gemeentelijke rioolbelasting samen met de zuiveringsheffing van het waterschap in één heffing voor de burger. Dan heeft een gemeente ook voordeel bij het verminderen van het regenwater.”

Foto: Funda (Den Haag)

Gemeente Altena wil tuintegels belasten

“Dichtgetegelde tuinen nemen minder regenwater op en lozen dus meer op de gemeenschappelijke hemelwaterafvoer. Dat extra gebruik zou dus ook extra belast moeten worden”, zegt de wethouder in Trouw. Wel denkt hij dat het nog lastig wordt om alle gegevens in kaart te brengen en te controleren.

Volgens de voorzitter van de Algemene Waterschapspartij hoeft dat geen probleem te zijn. Met een algoritme en een luchtfoto wordt per huis het verharde oppervlakte berekend. Het gaat dan om dak plus tuin,” benadrukt De Jonge. “Hoe méér regenwater je afwentelt op het gemeentelijk riool, hoe hoger de rioolbelasting. Je buurman met een groene tuin krijgt dan juist korting. Ook bewoners van appartementen kunnen korting krijgen als hun dakwater wordt afgekoppeld van het riool”.

“Tegeltaks is natuurlijk een woord dat lekker bekt,” zegt De Jonge. “Maar onze voorkeur gaat uit naar een bredere grondslag dan alleen tuintegels voor vergroening van de rioolbelasting, zoals bijvoorbeeld het Waterlabel. Dat lijkt op het bekendere Energielabel. In het Waterlabel worden ook andere klimaatmaatregelen meegewogen: blauwgroen dak, slimme regenton, infiltratiekratjes, dat soort dingen.” Toekomstmuziek? De Jonge vindt van niet: “De drie grote steden zijn nu al goed op weg met het Waterlabel voor huizen en gebouwen in hun gebied.”

Ook twee waterschappen In Brabant en Limburg pleiten ervoor om bewoners via de rioolheffing aan te sporen om hun huis en tuin klimaatproof te maken.

Samenvoegen zuiveringsheffing en rioolbelasting

De AWP wil nu ook meteen doorpakken. “Het zou nóg veel beter zijn als de gemeente óók de zuiveringsheffing meeneemt in de rioolbelasting. Die wordt nu nog apart geïnd door het waterschap, terwijl de bewoners het verschil tussen de rioolbelasting en de zuiveringsheffing niet eens begrijpen. De gemente betaalt dan een lump sum zuiveringsheffing rechtstreeks aan het waterschap.”

Ger de JongeVoordeel van de lump sum benadering is dat de gemeente dan ook onderhandelingspartij wordt om met het waterschap afspraken te maken over kostenbesparingen. “Je kunt je voorstellen dat de gemeente afspreekt om bijvoorbeeld 10% minder hemelwater door het riool naar de afvalwaterzuivering te sturen, in ruil voor een korting op hun lump sum,” zegt De Jonge.  “Zo maak je maatregelen om regenwater op te vangen in de openbare ruimte ook financieel iets aantrekkelijker voor een gemeente.”

 

Het financieel voordeel van minder regenwater in het riool zal zich naar verwachting pas op langere termijn uitbetalen. “Je moet wel impact hebben, de hele straat of de hele wijk moet meedoen anders blijft het een druppel op een gloeiende plaat. De gemeente moet dus actief de regie nemen”, besluit De Jonge.

Lees ook:
‘Straten vaker blank door extreme regenval – en waarom u moet meebetalen aan de oplossing’

 

Foto: Funda (Roosendaal)

 

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Waterschap wordt sterker door Omgevingswet

Opinie 13 juni 2021 - Met de Omgevingswet in aantocht op 1 juli 2022 gaan de ingesleten verhoudingen tussen provincies, waterschappen en gemeenten flink ve...

Watersysteemheffing stijgt vier keer sneller dan inflatie - AWP wil eerlijke lastenverdeling

Nieuws Lastendruk huishoudens groeit zelfs met 5,4% in 2020 26 mei 2021 - De Unie van Waterschappen heeft de cijfers over 2020 bekend gemaakt. En wat blij...

Waterbeheer in tijden van klimaatverandering

Opinie Boekbespreking: Nederland Droogteland 18 mei 2021 -  Het klimaat verandert, en de manier waarop we met water moeten omgaan, verandert mee. In elk ...