Lagere waterschapsbelasting voor huishoudens flinke stap dichterbij

Unie van Waterschappen: toch tariefdifferentiatie voor woningen

8 okt. 2020 – Goed nieuws voor huiseigenaren en woningverhuurders! En ook goed nieuw voor huurders! En natuurlijk een heel groot succes voor de Algemene Waterschapspartij (AWP). De Stuurgroep Belastingaanpassing van de Unie van Waterschappen heeft alsnog besloten aparte waterschapsbelasting op woningen en bedrijven mogelijk te maken. De AWP heeft daar hard voor gelobbyd, samen met Water Natuurlijk en Vereniging Eigen Huis.

Door de enorme stijging van de WOZ-waarde van huizen is ook de waterschaps-belasting op huizen toegenomen. Vereniging Eigen Huis heeft aangetoond dat de WOZ-waarde in de afgelopen 5 jaar gemiddeld met 25% is toegenomen, terwijl het risico op wateroverlast niet is toegenomen. Bij bedrijven is de WOZ-waarde juist 3% gedaald.

Lees hier: ‘Weeffout hersteld in definitief voorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen’

“Dit is een doorbraak!”, zegt Hans Middendorp. “De AWP heeft er keer-op-keer in alle ambtelijke overleggen op aangedrongen om niet alleen de ‘agrarische weeffout’ op te lossen, maar ook het onderscheid tussen woningen en bedrijven (de ‘WOZ-weeffout’) mee te nemen in nieuwe waterschapsbelasting. Uiteindelijk is de Stuurgroep toch overstag gegaan voor de argumenten van de AWP. Dat voelt als een enorme erkenning voor onze inzet.”

“Dit is een doorbraak! De waterschapspartijen AWP en Water Natuurlijk dringen hier al heel lang op aan.”

“De AWP heeft samen met Water Natuurlijk en Vereniging Eigen Huis consequent de druk opgevoerd”‘ zegt Ron van Megen. “Een jaar geleden wisten veel mensen niet eens dat de huishoudens twee keer betalen aan het waterschap: 1x voor de zogenoemde Solidariteitsheffing en de 2e keer over de waarde van hun woning. Woningverhuurders rekenen die waterschapsheffing gewoon door in de huur.  Alle huishoudens samen betalen 80% van de watersysteemheffing, terwijl de geborgde zetels van boeren en bedrijven samen maar 20% betalen. Vooral de bedrijven zitten voor een dubbeltje op de eerste rang.”

Groot succes voor Algemene Waterschapspartij

De Algemene Waterschapspartij is opgericht om op te komen voor de belangen van de inwoners. Keer op keer blijkt dat de inwoners veel vertrouwen hebben in onze veilige dijken, maar dat ze zich druk maken over waternatuur en over de hoge tarieven van het waterschap. “Veranderingen vragen in de politiek om een lange adem en doorzettingsvermogen, en de AWP is met vlag en wimpel geslaagd”, zegt van Megen.

De Tweede Kamer moet nog wel akkoord gaan met het voorstel van de Unie, maar dan komt eindelijk verlaging van de waterschapsbelasting op huizen in zicht. “Ons voorstel betekent lagere lasten voor alle huishoudens. Met dit resultaat zie ik de behandeling in de Tweede Kamer met vertrouwen tegemoet”, besluit Middendorp.

Lees hier het persbericht Unie van Waterschappen en het gevraagd besluit (C)

 

 

 

 

 

Ron van Megen en Hans Middendorp

 

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Aquathermie en grondwater op wensenlijstje van de formateur

Opinie 3 maart 2021 - Op 17 maart zijn er verkiezingen voor de 2e Kamer. Belangrijke thema's als water, klimaat en leefomgeving krijgen maar weinig aandach...

Opnieuw uitstel beslissing over de geborgde zetels?

Nieuws Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving wil eerst brede discussie over taakveld van de waterschappen 7 jan. 2021 - Er is te weinig tijd om nog vóór de...

Nederlanders worden steeds waterbewuster, nieuwe campagne Waterbazen van start

Nieuws 'Waterbazen' nieuwe campagne van de 21 waterschappen 28 oktober 2020 - Drie op de vier Nederlanders vindt dat 'iedereen' een bijdrage moet leveren ...