Volg ons op Facebook!

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van de laatste berichten uit het veld!


Home » Nieuwsberichten » Voorjaarsbijeenkomst in teken van AWP Verkiezingsprogramma 2019

Voorjaarsbijeenkomst in teken van AWP Verkiezingsprogramma 2019

17 maart 2018
Aanmelden:  j.vanoorschot@algemenewaterschapspartij.nl

Locatie: BlueCity (voormalig Tropicana)
Maasboulevard 100 - 3063 NS Rotterdam - (010) 307 2247 - info@bluecity.nl

 

 

 
AGENDA

Ontvangst en rondleiding

09:30 Inloop met koffie/thee (ontvangst door Anita Slaats, bestuurslid).

10:00 Welkom en Opening (Ger de Jonge - voorzitter)

10:05 Presentatie van de doelstellingen en activiteiten van BlueCity
door Sabine Biesheuvel (directeur)

10:30 Rondleiding door BlueCity en kennismaking met enkele ondernemers. In BlueCity zijn kleine (startende) maatschappelijk betrokken ondernemers actief op zeer verschillende gebieden. Het gebouw is geheel met gerecycled materiaal aangepast en ingericht voor haar nieuwe bestemming.

11:15 Korte pauze

Verkiezingsprogramma 2019

11:30 Presentatie van het concept Verkiezingsprogramma 2019 (Progr.Cie)
De programmacommissie (Hans Middendorp, Peter Vonk en Ron van Megen) presenteert het concept Verkiezingsprogramma 2019.

12:00 Reactie van leden (o.l.v. Peter Vonk)
Leden kunnen vragen stellen, reageren en eventueel door hen in te brengen wijzigingsvoorstellen en/of moties nader toelichten. De programmacommissie zal zich hierover tijdens de lunch beraden en in het middagdeel over de ingebrachte wijzigingsvoorstellen adviseren. In het middagdeel zal het verkiezingsprogramma, al dan niet in aangepaste vorm worden vastgesteld.

LUNCH

13.00 - Tijdens de lunch geeft Jeroen Peeters korte Facebook-trainingen, graag bij hem aanmelden!


Klik hier en volg de Algemene Waterschapspartij op Facebook!


Besloten deel:
Algemene Ledenvergadering

14:00 Opening en vaststellen agenda

14:02 Verslag van de ledenvergadering 28 oktober 2017 (wordt nagestuurd)

14:05 Bestuursverkiezing (zie bijlage)

14:10 Financiën (Jan van Oorschot)

Jaarrekening 2017 (zie bijlage)

Verslag Kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie

14:20 Presentatie uitkomsten onderzoek fractie ondersteuning waterschappen
door Rosemarie van Ham (Schieland en de Krimpenerwaard)

14:30 Verkiezingsprogramma 2019

Advies verkiezingsprogrammacommissie (Ron van Megen)
De commissie adviseert over de ingebrachte wijzigingsvoorstellen en/of moties.

Behandeling ingebrachte wijzigingsvoorstellen en/of moties (Ger de Jonge).
Alle voorstellen en/of moties worden in stemming gebracht.
NB Wijzigingsvoorstellen en/of moties dienen schriftelijk voor de vergadering bij de secretaris te zijn ingebracht.

15.00 Voorstel bijdrage landelijke campagne waterschapsverkiezingen 2019
Het bestuur vraagt namens verkiezingsprogrammacommissie uw instemming met het reguliere verkiezingsprogrammabudget, alsmede een extra bijdrage (wordt nagestuurd).

15:15 Mededelingen bestuur (ter vergadering)

15.20 Rondvraag en suggesties voor de volgende vergaderlocatie

15:30 Sluiting van de vergadering.

NETWERKEN

15:30 Gelegenheid tot napraten met een drankje.

16:00 Sluiting van het BlueCity (alle leden zijn vertrokken).


Graag heet ik u welkom op 17 maart a.s.

Met vriendelijke groet,

Ger de Jonge

Voorzitter Algemene Waterschapspartij