Waterschappen op de bres voor klimaat voor een water-robuust Nederland

07 apr 2017 – Drie oud-Statenleden uit Zeeland draaien nog eens de grijze plaat dat de waterschappen moeten verdwijnen. Water Natuurlijk (WN) en de Algemene Waterschapspartij (AWP) benadrukken juist de huidige positieve samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en provincies.

Verlos ons van de structuurdiscussie!

Voor burgers is er maar één overheid. Discussies over  de structuur van het openbaar bestuur in Nederland spelen allang geen rol meer. Want wie praat er nog over de Landsdelen van minister Plasterk? Het gaat om het maatschappelijk doel en dan zijn structuurdiscussies zó 20e-eeuws! Wat telt is wat waterschappen, gemeenten en provincies samen met burgers en bedrijven voor elkaar krijgen.

Specifiek voor waterschappen geldt, dat ze uit welbegrepen eigenbelang voorop lopen bij het remmen van de klimaatverandering met ambitieuze doelen om in 2025 evenveel energie te produceren als ze verbruiken en met heel veel projecten om het watersysteem aan te passen aan toenemende hoosbuien én extreme droogte. Het ritselt van de ‘green deals’ en ‘blue deals’ met boeren, ondernemers, burgergroepen enerzijds en overheden anderzijds om het watersysteem en de openbare ruimte klimaatbestendig te maken.

Hoog water langs de rivier (foto: Pixabay)

Opkomst waterschapsverkiezingen hoger dan bij Europese verkiezingen

De drie oud-Statenleden vinden de waterschappen archaïsche, dure bestuursorganen met een overdaad aan boerenbelangenbehartiging, een middeleeuwse democratische legitimatie en weinig populariteit onder de bevolking. Wij vinden dit achterhaalde argumenten.

Het mag dan zo zijn dat er in de jaren ’50 nog duizenden waterschapjes waren, inmiddels zijn er nog 21 grote waterschappen die tegen lage maatschappelijke kosten de essentiële watertaken in onze moderne samenleving vervullen. Het aantal raadsleden per waterschap is teruggebracht naar dertig zetels. Deze gekozen vertegenwoordigers ontvangen geen salaris maar een onkostenvergoeding. Kortom, democratie op een koopje!

Ook de bekendheid van de waterschappen neemt juist toe. De opkomst bij de laatste waterschapsverkiezingen was landelijk 44 procent, en in Fryslân zelfs meer dan 50 procent!  Vergelijk dat met de opkomst voor de Europese verkiezingen in Nederland, die is sinds 1994 steeds lager geweest dan 40 procent. Burgers beseffen juist heel goed dat keuzes bij waterschappen er toe doen voor hun toekomst.  Ook een populaire TV-serie “Als de dijken breken” heeft het belang van goed waterbeheer weer eens onder de aandacht gebracht.

‘Vervuiler betaalt’ geldt nog niet bij de waterschappen

Is er dan niets dat bij waterschappen beter kan? Zeker wel!  De AWP en WN hebben twee belangrijke wensen: geborgde zetels voor boeren, bedrijven en natuur zijn inderdaad een relict uit vroeger tijden. Voor het eerst lijkt er – mede met behulp van de partijen van deze drie heren: D66, GroenLinks en PvdA – een meerderheid in het parlement om dat anachronisme op te ruimen en het aantal geborgde zetels flink te beperken. Het gaat dus juist de goede kant op!

Een tweede wens: nu hebben waterschappen wettelijk niet de mogelijkheid om individuele vervuilers van het oppervlaktewater ook werkelijk extra te laten betalen. Dit komt door een stelsel van ingewikkelde regels, die ook nog eens de burgers benadelen ten gunste van boeren en bedrijven. Wij zeggen: Tweede Kamer, aan de slag!

John Steegh, voorzitter Water Natuurlijk
Hans Middendorp, vice-voorzitter Algemene Waterschapspartij

Naschrift: De AWP wil de geborgde zetels niet afschaffen maar vindt dat het aantal geborgde zetels wel omlaag moet. Wij zouden ook graag zien dat de verschillende geborgde zetels samen één fractie vormen.

Dit artikel is verschenen in Binnenlands Bestuur

 

 

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Watersysteemheffing in 2019 opnieuw hoger

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens 6 jan. 2020 - Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen waterov...

Voor inwoners steeg watersysteemheffing met 4,6% in 2019

Nieuws De opbrengst van de watersysteemheffing steeg in 2019 met 52 miljoen euro (3,5%) naar 1.519 miljoen euro voor alle 21 waterschappen samen. De bijdra...

Algemene Waterschapspartij wil knopen doorhakken in de waterschapsbelasting

Opinie Dijkgraven willen aanpassing tarieven 'beperken' 16 dec. 2019 - Eindelijk hebben de 21 dijkgraven in de Unie van Waterschappen besloten hoe verder ...