Waterschapsbelasting blijft onveranderd hoog

Pijnpunten burgers op lange baan geschoven

25 sept 2020 – Sinds begin 2020 is de Stuurgroep Belastingaanpassing van de Unie van Waterschappen aan de slag om de waterschapsbelasting te moderniseren. Voorzitter van de stuurgroep is Menno Snel, ex-staatssecretaris van Financiën. Tot verdriet van de Algemene Waterschapspartij (AWP) vallen de 2 grootste pijnpunten van burgers buiten de opdracht aan de commissie-Snel.

Lees hier: ‘Waterschapsbelasting: pijnpunten van burgers doorgeschoven’

Die twee pijnpunten zijn: 1. differentiatie WOZ-tarief tussen (huur)woningen en bedrijven; en 2. zuiveringsheffing op basis van het aantal personen per huishouden. De AWP wil dat de Unie van Waterschappen aan de commissie-Snel de opdracht geeft om ook voor deze twee pijnpunten van burgers een oplossing te zoeken!

Als de huizenprijzen stijgen, dan stijgt de waterschapsbelasting gewoon mee. (Klik op afbeelding – AD 21 sept 2020)

 

Pijnpunten van burgers

De Unie was – en is nog steeds – bezorgd dat de commissie-Snel er bij een bredere opdracht, inclusief de pijnpunten van de burgers, gewoon niet uit komt. Dat gebeurde eind 2018 ook al bij de vorige commissie Belastingaanpassing, vanwege de tegengestelde belangen van burgers, boeren en bedrijven. De 21 dijkgraven van Nederland, samen de leden van de Unie van Waterschappen, hebben de opdracht aan de commissie-Snel zo beperkt gehouden dat vrijwel alle pijnpunten buiten beeld blijven.

De commissie-Snel mag van de dijkgraven alleen kijken naar het effect op de waterschapstarieven voor de boeren, de zogenoemde ‘weeffout’. En verder hebben de dijkgraven in de Unie besloten dat de nieuwe tarieven voor boeren en bedrijven niet of nauwelijks mogen afwijken van de huidige tarieven.

Terwijl de inwoners van Nederland nu al 80% van de watersysteemheffing betalen – en boeren en bedrijven elk dus maar 10%. En ieder jaar opnieuw betalen de burgers weer een iets groter aandeel van de waterschapslasten in vergelijking met het jaar daarvoor. Er moet dus een oplossing komen, vindt de AWP. Ook partijen als Water Natuurlijk, 50Plus, D66, GroenLinks en de Partij van de Dieren lijken er zo over te denken.

Vier keer teveel

Ten eerste moet er in de waterschapsbelasting tariefdifferentiatie komen tussen woningen en bedrijven. Alle woningen samen dragen landelijk ruim 38% bij aan de watersysteemheffing: een substantieel deel van de belastingopbrengst en zowat 2x meer dan boeren en bedrijven samen bijdragen! En dat komt doordat huiseigenaren en verhuurders door de waterschappen voor hetzelfde WOZ-tarief worden aangeslagen als bedrijven en kantoren.

Bij gemeenten bestaat die tariefdifferentiatie op de WOZ wel en daar is het tarief op woningen vaak maar zo’n 25% van het tarief op bedrijven. Snelle conclusie: bij de waterschappen betalen woningen dus te veel. “Oneerlijk belastingstelsel jaagt waterschapslasten van huishoudens op”, concludeert de Vereniging Eigen Huis.

Twee halen, drie betalen

Ten tweede ergeren veel tweepersoons-huishoudens zich al jaren aan het feit dat ze voor de zuivering van hun ‘pies-en-poep’ standaard voor drie personen worden aangeslagen. De AWP steunt het pleidooi om de zuiveringsheffing voortaan om te slaan over 1, 2, 3, of 4+ personen per huishouden. Vanuit de Basisregistratie Personen is dat eenvoudig mogelijk en aan de totale belastingopbrengst verandert er niets.

Zuiveringsheffing: twee personen betalen nu voor drie mensen (foto: Pixabay)

 

Op de lange baan

De Unie van Waterschappen heeft intussen voorgesteld om aanpassing van de waterschapsbelasting op woningen (huur en koop!) en  het voorstel om 2 personen gewoon voor 2 personen zuiveringsheffing te laten betalen, nu niet mee te nemen. Pas nadat het beperkte voorstel van de commissie-Snel door de Tweede en Eerste Kamer is geloodst, wil de Unie kijken naar ‘onderhoud’ van het belastingstelsel.

Maar voordat beide Kamers een wetsvoorstel hebben goedgekeurd, is het misschien al 2025 of nog later? En daarna willen alle betrokkenen zeker voor een jaar of tien rust aan het wetswijzigingsfront. Zo worden de pijnpunten van de burgers op de lange baan geschoven en blijft de waterschapsbelasting gewoon hoog.

De Algemene Waterschapspartij wil zolang dus niet wachten. De AWP adviseert daarom aan de gekozen leden van alle waterschapsbesturen om niet akkoord te gaan met de beperkte aanpassingsvoorstellen van de commissie-Snel. De Unie van Waterschappen moet zo snel mogelijk met een voorstel komen dat recht doet aan de meerderheid van de belastingbetalers: de burgers.

 

Hans Middendorp

Ron van Megen, voorzitter Algemene Waterschapspartij

Hans Middendorp, vice-voorzitter Algemene Waterschapspartij

 

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Algemene Waterschappartij wil Aanvalsplan Rivierkreeft

Nieuws Rivierkreeft bedreiging voor kades en biodiversiteit 28 sept 2020 - De Algemene Waterschappartij (AWP) wil een Aanvalsplan Rivierkreeft. De VNG hee...

Zuiveringsheffing: huishoudens betalen meer dan bedrijven voor zelfde hoeveelheid afvalwater

Nieuws Algemene Waterschapspartij wil dat vervuiler betaalt 21 aug. 2020 - De Unie van Waterschappen werkt aan de modernisering van de waterschapsbelastin...

Verzoeting van de Grevelingen nuttig en nodig !

Opinie Beschikbaarheid zoetwater in Zeeland neemt zienderogen af 16 aug. 2020 - De 'zoutlobby', gericht op het binnenlaten van zeewater in het Grevelingen...