Waterschapspartijen willen ook partijfinanciering van minister Ollongren

7 okt 2019 – Waterschapspartijen, zoals de AWP, krijgen nu geen partijfinanciering van de overheid. Terwijl politieke partijen die één of meer zetels in de Eerste of Tweede Kamer hebben behaald, wel geld ontvangen. In totaal wordt er zo’n 17 miljoen euro per jaar verdeeld. De AWP vraagt opnieuw aandacht bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken voor partijfinanciering voor waterschapspartijen. “De AWP kandidaten voor de waterschapsverkiezingen in 2019 moesten alles uit eigen zak betalen”.

Haagse politiek nog steeds streepje voor

Het geld dat de landelijke politieke partijen ontvangen uit de ‘Wet financiering politieke partijen’ is bestemd voor activiteiten, die bijdragen aan de Nederlandse democratie. Zoals bijv. politiek-wetenschappelijk werk, informatievoorziening, ledenwerving en ook verkiezingscampagnes.

‘De AWP campagne voor de waterschapsverkiezingen wordt geheel betaald uit de ledenbijdragen’

De landelijke politieke partijen kunnen zo professioneel campagne voeren voor de Europese verkiezingen, de Tweede Kamer, provincies, gemeenteraad – én ook voor de waterschapsverkiezingen. Terwijl specifieke waterschapspartijen, zoals de AWP,  hun verkiezingscampagne moeten betalen uit de ledenbijdragen.

Wet politiek partijen

De commissie Veling vindt dat – vanwege het belang van de lokale democratie – een eigen benadering van de lokaal actieve partijen gewenst is. In reactie op het rapport Veling heeft het kabinet al aangegeven om bij de voorbereiding van de nieuwe ‘Wet politiek partijen’ ook te kijken naar subsidiëring van lokale partijen vanuit het gemeentefonds en het provinciefonds.

Voor waterschapspartijen, zoals de AWP, die alléén met de waterschapsverkiezingen meedoen, is dit niet mogelijk. Er bestaat geen ‘waterschapsfonds’ en ook staat de Waterschapswet geen ondersteuning toe van de waterschapspolitiek. Ook voor de Mediawet geldt een soortgelijke merkwaardige situatie: landelijke politieke partijen komen in aanmerking voor Zendtijd Politieke Partijen, maar waterschapspartijen niet.

Waterforum, 8 okt. 2019

Opnieuw aandacht

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is onafhankelijk van de landelijke politiek. Die onafhankelijkheid is zelfs ons handelsmerk. Niet voor niets hanteerde de AWP bij de waterschapsverkiezingen in maart 2019 de slogan: ‘niet politiek, wel deskundig’.

Toch moet de AWP vaststellen dat voor een duurzame ontwikkeling van de waterschapsdemocratie een onafhankelijke financiële basis wel zeer wenselijk is, juist voor partijen die niet zijn vertegenwoordigd in de Eerste en Tweede Kamer.

De AWP heeft daarom opnieuw aandacht gevraagd bij minister Ollongren van Binnenlandse Zaken voor partijfinanciering voor de waterschapspartijen. Kernpunten uit onze brief:

  • Op 25 januari 2019 informeerde u de voorzitter van de Tweede Kamer dat u voornemens bent om kort na de zomer van 2019 de Kamer inhoudelijk nader te informeren over de ontwikkeling van de Wet politieke partijen, mede in relatie tot het rapport Veling.
  • Wij zijn benieuwd naar de stand van zaken hiervan en naar wat u voornemens bent voor te stellen om te komen tot ondersteuning van partijen zoals de AWP.

De brief van de AWP aan minister Ollongren kunt u hier lezen.

Lees ook:

 

 

 

 

 

Ron van Megen, voorzitter AWP

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat,
voor maar 45 euro per jaar.

Word lid!

Leefbaarheid van Nederland blijft altijd belangrijk

Opinie 19 jan 2022 - Fokke van Zeijl maakt zich zorgen om de leefbaarheid van ons land over 50 jaar. De vergezichten van Fokke gaan verder dan alleen de ...

Levering drinkwater Overijssel in gevaar, AWP pleit voor integraal grondwaterbeheer

Nieuws 6 jan 2022 - Waterbedrijf Vitens wil dat de provincie Overijssel voorrang geeft aan de winning van drinkwater, zelfs als dat ten koste gaat van de...

Happy New Year? De wereld staat in de fik!

Opinie 31 dec. 2021 - Happy New Year! De AWP wenst iedereen een mooi 2022. Samen aan de slag voor water en klimaat. Want de wereld staat in de fik, met t...