Burgers mogen meegenieten van water!

Plezier met water is speerpunt van de AWP

Recreatief medegebruik van dijken, kades en schouwpaden vergroot de zichtbaarheid van de waterschappen voor de burgers. De AWP streeft er naar dat recreatief medegebruik, zo veel als mogelijk, wordt ingepast in het beheer en onderhoud van de dijken en vaarten. Zodat burgers ook kunnen genieten van hun waterschapsbelasting!

Waterschappen beheren honderden kilometers aan dijken, kades, schouwpaden en watergangen. Voor het onderhoud vraagt het waterschap aan de burger waterschapsbelasting. Die belasting is natuurlijk primair bedoeld voor onze ‘droge voeten’, maar de AWP vindt dat de burger best mag meegenieten! Want onbekend maakt ook onbemind!

Wandelpad langs het water (foto: Stockvault)

Wandelaars op dijken en schouwpaden

Denk bijvoorbeeld aan toegankelijkheid van dijken en schouwpaden voor wandelaars, aan mogelijkheden om te zwemmen in schoon water, aan picknickplaatsen langs de waterkant, aan kano- en schaatsroutes, aan publieksdagen voor gemalen en zuiveringen en aan educatie voor kinderen.

Sportvissers hebben behoefte aan kleine steigers om door het riet het water te kunnen bereiken. Zo voorkom je ook dat de hengelaars het riet vertrappen. Oevers kun je gericht ontwikkelen tot kleine eilandjes van natuur, waarlangs insecten en vogels zich verplaatsen. Recreanten zien graag bloeiende dotterbloemen in het water en allerlei bloeiende kruidplanten op de oever. Aan de waterkant wordt zo’n natuurvriendelijke oever vanzelf een vispaaiplaats, en een plek waar jonge vis zich kan verschuilen voor grotere rovers.

Waterschapserfgoed

Elk waterschap heeft wel een historische molen of een oud gemaal, die tot het typische cultuurhistorisch waterschapserfgoed behoort. Dat zijn mooie locaties voor publieksdagen, waar ouders en kinderen iets kunnen leren over het waterbeheer vroeger-en-nu. Sommige waterschappen beschikken over historische panden, die uitstekend kunnen worden gebruikt als trouwlocatie. Zo kan het waterschap zich midden in de maatschappij positioneren.

De AWP wil dat waterschappen beleid ontwikkelen om recreatief medegebruik van water en de waterkant te bevorderen

Waterschappen moeten aangeven waar recreatief medegebruik mogelijk is, en daar dan ook faciliteiten voor creëren, in samenwerking met provincies en gemeenten. Waterschappen moeten ook vastleggen en duidelijk uitleggen waar recreatief medegebruik echt niet mogelijk is, omdat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan of omdat er gemakkelijk schade ontstaat.

De kano is ideaal voor smalle slootjes (foto: Stockvault)

Watersport

Het nautisch vaarbeheer ligt feitelijk nog bij de provincies, maar waterschappen zijn vaak al belast met de uitvoering van het vaarbeheer. De AWP vindt dat het vaarbeheer een typische watertaak is, en daarom thuis hoort bij de waterschappen. Denk aan de ‘grote watersport’ in Friesland en de Kop van Overijssel, en de Hollandse- en Utrechtse plassen. Vooral de ‘kleine watersport’ kan nog veel winnen bij recreatief medegebruik. Denk bijvoorbeeld aan doorgaande kanoroutes, of aan een knooppuntennetwerk voor (elektrische) sloepen. Natuurlijk moet worden voorkomen dat het buitengebied in een pretpark verandert, maar recreatief medegebruik laat zich goed sturen richting de geboden voorzieningen.

De AWP is van mening dat de waterschappen hun rol moeten spelen in ons democratisch bestel en alleen daarom al is de zichtbaarheid van de waterschappen voor de burgers belangrijk. Want onbekend maakt onbemind, ook in waterschapsland.

Peter Vonk

(opiniebijdrage op persoonlijke titel)

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Watersysteemheffing in 2019 opnieuw hoger

Nieuws Stijging volledig betaald door huishoudens 6 jan. 2020 - Alle Nederlandse inwoners, bedrijven en boeren hebben belang bij bescherming tegen waterov...

Voor inwoners steeg watersysteemheffing met 4,6% in 2019

Nieuws De opbrengst van de watersysteemheffing steeg in 2019 met 52 miljoen euro (3,5%) naar 1.519 miljoen euro voor alle 21 waterschappen samen. De bijdra...

Algemene Waterschapspartij wil knopen doorhakken in de waterschapsbelasting

Opinie Dijkgraven willen aanpassing tarieven 'beperken' 16 dec. 2019 - Eindelijk hebben de 21 dijkgraven in de Unie van Waterschappen besloten hoe verder ...