Burgers mogen meegenieten van water!

Plezier met water is speerpunt van de AWP

Recreatief medegebruik van dijken, kades en schouwpaden vergroot de zichtbaarheid van de waterschappen voor de burgers. De AWP streeft er naar dat recreatief medegebruik, zo veel als mogelijk, wordt ingepast in het beheer en onderhoud van de dijken en vaarten. Zodat burgers ook kunnen genieten van hun waterschapsbelasting!

Waterschappen beheren honderden kilometers aan dijken, kades, schouwpaden en watergangen. Voor het onderhoud vraagt het waterschap aan de burger waterschapsbelasting. Die belasting is natuurlijk primair bedoeld voor onze ‘droge voeten’, maar de AWP vindt dat de burger best mag meegenieten! Want onbekend maakt ook onbemind!

Wandelpad langs het water (foto: Stockvault)

Wandelaars op dijken en schouwpaden

Denk bijvoorbeeld aan toegankelijkheid van dijken en schouwpaden voor wandelaars, aan mogelijkheden om te zwemmen in schoon water, aan picknickplaatsen langs de waterkant, aan kano- en schaatsroutes, aan publieksdagen voor gemalen en zuiveringen en aan educatie voor kinderen.

Sportvissers hebben behoefte aan kleine steigers om door het riet het water te kunnen bereiken. Zo voorkom je ook dat de hengelaars het riet vertrappen. Oevers kun je gericht ontwikkelen tot kleine eilandjes van natuur, waarlangs insecten en vogels zich verplaatsen. Recreanten zien graag bloeiende dotterbloemen in het water en allerlei bloeiende kruidplanten op de oever. Aan de waterkant wordt zo’n natuurvriendelijke oever vanzelf een vispaaiplaats, en een plek waar jonge vis zich kan verschuilen voor grotere rovers.

Waterschapserfgoed

Elk waterschap heeft wel een historische molen of een oud gemaal, die tot het typische cultuurhistorisch waterschapserfgoed behoort. Dat zijn mooie locaties voor publieksdagen, waar ouders en kinderen iets kunnen leren over het waterbeheer vroeger-en-nu. Sommige waterschappen beschikken over historische panden, die uitstekend kunnen worden gebruikt als trouwlocatie. Zo kan het waterschap zich midden in de maatschappij positioneren.

De AWP wil dat waterschappen beleid ontwikkelen om recreatief medegebruik van water en de waterkant te bevorderen

Waterschappen moeten aangeven waar recreatief medegebruik mogelijk is, en daar dan ook faciliteiten voor creëren, in samenwerking met provincies en gemeenten. Waterschappen moeten ook vastleggen en duidelijk uitleggen waar recreatief medegebruik echt niet mogelijk is, omdat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan of omdat er gemakkelijk schade ontstaat.

De kano is ideaal voor smalle slootjes (foto: Stockvault)

Watersport

Het nautisch vaarbeheer ligt feitelijk nog bij de provincies, maar waterschappen zijn vaak al belast met de uitvoering van het vaarbeheer. De AWP vindt dat het vaarbeheer een typische watertaak is, en daarom thuis hoort bij de waterschappen. Denk aan de ‘grote watersport’ in Friesland en de Kop van Overijssel, en de Hollandse- en Utrechtse plassen. Vooral de ‘kleine watersport’ kan nog veel winnen bij recreatief medegebruik. Denk bijvoorbeeld aan doorgaande kanoroutes, of aan een knooppuntennetwerk voor (elektrische) sloepen. Natuurlijk moet worden voorkomen dat het buitengebied in een pretpark verandert, maar recreatief medegebruik laat zich goed sturen richting de geboden voorzieningen.

De AWP is van mening dat de waterschappen hun rol moeten spelen in ons democratisch bestel en alleen daarom al is de zichtbaarheid van de waterschappen voor de burgers belangrijk. Want onbekend maakt onbemind, ook in waterschapsland.

Peter Vonk

(opiniebijdrage op persoonlijke titel)

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven en datacentra

Opinie 9 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende ...

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 5 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en ...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie 1 aug 2022 - Bijna alle rivieren, meren en sloten in Nederland voldoen niet aan de Europese kwaliteitsnormen, wat sancties als vergunningstops tot...