Camper van het Waterschap Rivierenland haalt ideeën op over dijkversterking

Waterschap Rivierenland is een sterk merk

Inwoners van de dijkdorpen tussen Tiel en Waardenburg hebben tientallen ideeën geopperd die in hun ogen tegelijk met de voorgenomen dijkverbetering in het gebied uitgevoerd kunnen worden.

Waterschap Rivierenland is een sterk merk, blijkt uit de interviews. Mensen hebben vertrouwen in het Waterschap; het is de organisatie die in hun ogen zorgt voor waterveiligheid. 90 procent van de mensen laat zich daar positief over uit. Als het Waterschap zegt dat de dijk aangepakt moet worden, dan is dat zo, voor veel mensen.

Bijna-overstroming in 1995 nog vers in geheugen

Er is een duidelijke relatie van de bewoners met het water. Ze wonen dicht bij de rivier, 72 procent heeft de evacuatie in 1995 meegemaakt en bijna de helft van de mensen volgt dagelijks de waterstanden. Toch zouden bewoners rivier en dorpen graag beter met elkaar willen verbinden. Die wens leeft in de meeste dorpen.

Veel mensen betreuren de afbraak van twintig jaar geleden; ze zijn bang dat er nu weer veel huizen worden gesloopt. Kansen voor nieuwbouw zien mensen ook, met name voor woningbouw passend bij het landschap.

Bijna-overstroming in de Betuwe in 1995 (foto: Wikimedia Commons)

Bewoners vinden dijkverbetering noodzakelijk

In de 846 interviews die het Waterschap in september 2015 in de dijkdorpen voerde, zei 59 procent de voorgenomen dijkverbetering te steunen; 16 procent is tegen de plannen, met name inwoners van Neerijnen, Opijnen, Heesselt en Varik. Vooral in deze dorpen wordt aangedrongen op andere maatregelen zoals het uitdiepen van de rivier, overloopgebieden in Duitsland en het verwijderen van de vele struiken en bomen in de uiterwaarden.

Een kwart van de mensen weet het – nog – niet; veel mensen zeggen dat ze de informatie missen om op dit moment een goede keuze te kunnen maken.

Natuur in de uiterwaarden

Verder scoorden de natuur in de uiterwaarden en het verkeer op de dijk het hoogst. Vooral het gebrek aan fiets- en wandelmogelijkheden in de uiterwaarden werd vaak genoemd. Bij verkeer was dat de drukte op de dijk. Een fiets- en voetpad onder aan de dijk (aan de rivierkant) wordt door de meeste mensen gezien als een oplossing.  Ook zijn genoemd: uitkijkplatforms en -torens, strandjes aan de Waal, paden voor paarden, boothellingen, een jachthaven, nieuwe visstekken, meer trappen langs de dijk naar de uiterwaarden, woningbouw op en langs de dijk, een betere verlichting op de dijk, speelplekken op de dijk en een betere relatie met de rivier.

Tijdens de campertour werd ook duidelijk dat de urgentie om maatregelen te nemen voor veel mensen – twintig jaar na de evacuatie in 1995 – is afgenomen. Er is een groot begrip voor de noodzaak van de dijkverbetering, tegelijkertijd is er een minder groot begrip voor ingrepen die gevolgen hebben voor de leefsituatie en het welzijn van mensen.

 Frank Bolder

(Opiniebijdrage op persoonlijke titel)

 

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat,
voor maar 45 euro per jaar.

Word lid!

Leefbaarheid van Nederland blijft altijd belangrijk

Opinie 19 jan 2022 - Fokke van Zeijl maakt zich zorgen om de leefbaarheid van ons land over 50 jaar. De vergezichten van Fokke gaan verder dan alleen de ...

Levering drinkwater Overijssel in gevaar, AWP pleit voor integraal grondwaterbeheer

Nieuws 6 jan 2022 - Waterbedrijf Vitens wil dat de provincie Overijssel voorrang geeft aan de winning van drinkwater, zelfs als dat ten koste gaat van de...

Happy New Year? De wereld staat in de fik!

Opinie 31 dec. 2021 - Happy New Year! De AWP wenst iedereen een mooi 2022. Samen aan de slag voor water en klimaat. Want de wereld staat in de fik, met t...