Zuiniger omgaan met drinkwater door koppeling zuiveringsheffing en drinkwaterverbruik

Drinkwaterbedrijven waarschuwen voor tekorten in 2030

5 juli 2022 – ‘Drinkwater is nu gewoon te goedkoop om zuinig mee te doen’. De maatschappelijke waarde van drinkwater en grondwater moet worden vertaald naar een reële prijs. Want de meeste mensen hebben geen idee hoeveel ze betalen voor drinkwater. Wat de AWP betreft, mag die prijs best omhoog. Niet door een nieuwe belasting op drinkwater, maar door een slimme verschuiving van bestaande heffingen. Laten we de zuiveringsheffing en rioolbelasting voortaan niet meer apart innen, maar meenemen als een toeslag op het waterverbruik. Voor huishoudens met gemiddeld drinkwaterverbruik verandert er niets, maar zuinige huishoudens betalen dan minder zuiveringstoeslag.

 

Vraag naar drinkwater blijft stijgen

Volgens Deltares dreigt in de toekomst een tekort aan drinkwater in Limburg, Brabant, Zuid-Holland en Zeeland doordat er in de zomermaanden te weinig water door de Maas stroomt. En Vitens waarschuwt de provincie Overijssel dat de levering aan huishoudens in de toekomst niet zeker meer is. Grondwater is niet eindeloos, en zou gereserveerd moeten worden voor de drinkwaterbedrijven. Het oppompen van ‘gratis grondwater’ door bedrijven en boeren moet een prijskaartje krijgen, vindt de AWP. De AWP pleit voor integraal grondwaterbeheer: in samenhang managen van hemelwater, oppervlaktewater en grondwater.

“Hergebruik van water moet lonend worden”, zegt Hans Middendorp

Ook  innovaties om zuiniger met drinkwater om te gaan, zullen pas echt van de grond komen als de prijs van drinkwater fors stijgt. Zo bestaat er al jaren een douche-systeem waarbij 80% van het water wordt hergebruikt, maar de meeste mensen vinden dat maar een vreemd idee. Terwijl gemiddeld 55 liter van de 134 liter per persoon per dag opgaat aan douchen. En je ook nog eens fors op bespaart aardgas! Ook bestaan er al lang systemen om regenwater op te vangen om de toiletten door te spoelen. Maar die zijn nog niet erg rendabel.

Waterspoor voor zuiveringsheffing en rioolheffing

Eerder heeft de AWP al gepleit voor het invoeren van het zogenoemde waterspoor, waarbij burgers en bedrijven de zuiveringsheffing van het waterschap betalen op basis van hun eigen drinkwaterverbruik. “En dan ook geen korting voor grootverbruikers, zoals nu nog het geval is”, zegt Hans Middendorp, vicevoorzitter van de AWP. De AWP wil meteen doorpakken en ook de rioleringsheffing van de gemeente voortaan afrekenen op basis van drinkwaterverbruik.

“Je betaalt net zo veel zuiveringsbelasting en kosten van drinkwater samen als eerst, maar omdat de zuiveringsheffing nu in de drinkwaterprijs terecht komt als een zuiveringstoeslag, lijkt het drinkwater veel duurder”. Voor huishoudens met een gemiddeld drinkwaterverbruik verandert er netto niets, maar ‘waterverspillers’ passen nu misschien toch hun gedrag aan. “Want als het opzetten van een zwembad van 30 kuub rond de 120 euro kost, doe je dat maar 1x per jaar”.

 

Rekenvoorbeeld

Voorbeeld: een huishouden van twee-of-meer personen betaalt nu een vaste heffing van ca. 270 euro zuiveringsheffing in waterschap Delfland. Een huishouden verbruikt 120-140 kuub per jaar. Drinkwater kost, inclusief belasting op leidingwater, vastrecht en BTW iets meer dan twee euro per kuub (1000 liter).

Stel voor dit rekenvoorbeeld het gemiddelde verbruik op 135 kuub. De toeslag op het drinkwaterverbruik is dan 270 euro / 135 kuub = 2 euro per kuub, bovenop de normale drinkwaterprijs. Een huishouden dat per jaar 20 kuub meer verbruikt (dus 155 kuub), betaalt dus 20 x 2 = 40 euro extra zuiveringsheffing. En omgekeerd, een huishouden dat 20 kuub minder loost op het riool (dus 115 kuub), betaalt 40 euro minder.

Conclusie: grote waterverbruikers gaan meer betalen, kleine huishoudens minder. Maar: iedereen heeft de kans om leidingwater te besparen door minder vaak de tuin sproeien, regenwater hergebruiken om het toilet mee door te spoelen, minder douchen, geen zwembadje. Enzovoorts.

Waternota bij standaardverbruik 2 personen 100 kuub per jaar (bron: website Dunea)                 *NB: gemeenten heffen geen precario meer op drinkwater in 2022

 

Waterwet

De AWP is voorstander van zuinig waterverbruik. Het koppelen van de zuiverings-heffing aan het drinkwaterverbruik staat gewoon in de Waterwet (art. 122h lid 2). Maar nog geen enkel waterschap het aangedurfd. Terwijl het maatschappelijk belang om zuinig te zijn met kraanwater alleen maar toeneemt!

Een volgende stap zou zijn om ook de rioolheffing van de gemeenten om te slaan op basis van het drinkwaterverbruik. Maar dat heeft wat meer voeten in de aarde, en is voorlopig nog toekomstmuziek.

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, vicevoorzitter AWP

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 13 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en...

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven en datacentra

Opinie 16 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie 1 aug 2022 - Bijna alle rivieren, meren en sloten in Nederland voldoen niet aan de Europese kwaliteitsnormen, wat sancties als vergunningstops tot...