Drinkwater spotgoedkoop voor bedrijven

Geen reden voor grootverbruikers om zuinig te doen met water

19 mei 2022 – Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende grondwaterstand en bodemverzilting. Zuinig zijn met water is in Nederland geen gewoonte: we zijn hier nu eenmaal gewend aan veel water. Ook dit voorjaar is erg droog van start gegaan. Drinkwaterbedrijf Vitens ziet het grondwaterpeil in de hoger gelegen zandgronden in het oosten van het land snel zakken en moet nu al soms nee verkopen aan bedrijven die willen uitbreiden.

Voor de AWP is verdroging een speerpunt in het verkiezingsprogramma 2023. Hemelwater, oppervlaktewater en grondwater moeten veel meer in onderlinge samenhang worden beheerd.

Grootverbruikers van leidingwater moeten meer betalen, om zuinig watergebruik ook lonend te maken (FD 19 mei 2022)

 

Spotgoedkoop voor grootverbruikers

Jaarlijks gaat ongeveer 300 mln kubieke meter water naar grootverbruikers. Met alle uitdagingen die anno 2022 op ons afkomen, is het eigenlijk ongelooflijk dat deze gebruikers vanuit de overheid geen enkele prikkel krijgen om te verduurzamen.

Momenteel zit er 0,359 eurocent belasting op een kubieke meter water (1000 liter), op een totale waterprijs van gemiddeld €1,82. Tot het plafond van 300 kubieke meter is bereikt: wie meer verbruikt, betaalt daarover geen belasting. In de praktijk betaalt een grootverbruiker dus vrijwel geen belasting over leidingwater. Tata Steel, Heineken en FrieslandCampina zijn bekende voorbeelden. Dit ‘gratis water’ staat technologische innovatie in de weg. De techniek om te verduurzamen is aanwezig, want drinkwater is simpelweg té goedkoop.

Waterbedrijven willen al jaren dat we zuiniger omgaan met water. Deze ambitie leeft ook in het bedrijfsleven, maar veel ideeën en projecten sneuvelen omdat de investering niet wordt terugverdiend: de financiële besparingen zijn (te) klein. Als water 30% duurder was, hadden veel bedrijven wél een businesscase om projecten rond duurzaam waterverbruik op te starten. Dan gaat de verduurzaming van het watergebruik in Nederland niet langer over wel of niet je voortuintje sproeien, maar kan eindelijk op grote schaal water worden bespaard en hergebruikt.

Lees: We moeten grootverbruikers van water veel zwaarder gaan belasten (FD, 19 mei 2022)

 

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Welkomstkorting eerste jaar

Word lid!

Fokke van Zeijl interim-voorzitter van de AWP

Nieuws 18 juni 2022 - Fokke van Zeijl wordt de nieuwe voorzitter van de AWP. Hij volgt Ron van Megen op, die wegens familie-omstandigheden niet beschikbaar...

Nederland gaat EU-doelen voor schoon en gezond water niet halen, zegt Natuurmonumenten

Nieuws 3 juni 2022 - Watervervuiling door bestrijdingsmiddelen en uitgeplaste medicijnen is in grote delen van Nederland een probleem. De waterkwaliteit ...

De oplossing voor droogte is pijnlijk voor boeren

Opinie 23 mei 2022 - Nederland is ontwaterd en leeggepompt, en de grondwaterpeilen in Oost- en Zuid-Nederland zakken alsmaar lager. "Het vergt politieke ...