Geen waterschapsverkiezingen in 2019 zonder serieuze journalistiek

waterbeheersing is ultamoderne noodzaak voor alle inwoners van Nederland, maar wie weet dat?

30 juli 2018 – Je kunt toch moeilijk in Nederland wonen en beweren dat waterbeheersing geen levensnoodzaak is. Water sleept ons in de “nu al historische” zomer met vette krantenkoppen door de komkommertijd. In code-rood-taal melden alle media dat er te weinig water is om te blussen, te veel water om droog te blijven, te zout water om te drinken, te troebel water om in te kunnen zwemmen, te schoon water om in te kunnen vissen en ga maar door.

Dit is een verkorte versie van de column van Wilbert van der Heijden.
Voor de volledige versie,
klik hier.

Geen nieuwsitem zonder water, maar vraag eens om je heen – aan je vrienden – wie de baas van het water is; wedden dat ze na lang nadenken niet veel verder komen met een onzeker: … Rijkswaterstaat? Uhh… De gemeente dan? Hoe komt het dan toch, dat we bij het horen van de woorden waterschap, dijkgraaf en ingelanden niet denken aan een ultramodern en uiterst actueel bestuursorgaan?

Het waterschap is een effectief beheersinstrument omdat op cruciale momenten geen stroperige afwegingen met onderwijs of zorgtaken hoeft plaats te vinden zoals bij provincie, rijk of Europese gemeenschap. Het waterschap kan op crisismomenten haarfijn rechtstreeks het waterbelang laten prevaleren.

Schrikbeeld: overstroming door orkaan Katrina in New Orleans in 2005 (foto: Pixabay)

Waterschapsverkiezingen: onbekend en onbemind

Vijf jaar geleden beweerde onderzoeksjournalist Theo Dersjant dat het waterschap als bestuurslaag zou hebben afgedaan. Het principe dat ‘wie betaalt alles bepaalt‘, werd kritisch bekeken en kon opnieuw worden gewogen omdat sinds 2009 ook de politieke partijen in het waterschapsbestuur zitting konden nemen. Sindsdien hebben alle burgers die wonen in het stroomgebied van rivieren en sloten een stem in het waterschap.

Zijn er dan verkiezingen voor het waterschap, hoor ik uw vrienden zeggen. Verkiezingen? Ja, in maart volgend jaar (2019)! Voor velen nog volstrekt onbekend. Er zijn dus kieslijsten en kandidaten. En in maart volgend jaar mag iedereen zo’n rondje rood maken voor wie je in het waterschap wil hebben.

Willen we niet wachten op een ramp, dan is het nu dus hoog tijd voor een bekendheids-offensief vanuit de waterschappen over het waterbeleid.  Het waterschap heeft daarbij een journalist nodig: waar blijven De Correspondent, Blendle en Follow the Money om het waterschap van de verdrinkingsnood te redden?

Wilbert van der heijden

Van der heijden coacht en traint hoofdredacteuren en redactiechefs en is docent aan de Hogeschool Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

AWP wil méér aandacht voor rol waterschappen om gevolgen klimaatverandering te beheersen

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is een landelijke waterschapspartij, die alleen meedoet aan de waterschapsverkiezingen. Bij de AWP staat de waterbelangen van de inwoners van Nederland centraal.  Het is de AWP een doorn in het oog dat de landelijke media, in hun berichtgeving over het klimaat, de waterschappen stelselmatig onderbelichten!

Terwijl klimaatverandering in Nederland vooral gaat over méér droogte, méér verzilting en méér hoosbuien, precies de belangrijkste kerntaken van de waterschappen.  De waterschappen bestaan al 700 jaar. Onze omgeving verandert ook al 700 jaar en toch houden we steeds droge voeten. Het aanpassen van het waterbeheer aan de gevolgeb van klimaatverandering past dus in de lange traditie van de waterschappen. Want de waterschappen zijn nooit klaar met hun werk.

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat,
voor maar 45 euro per jaar.

Word lid!

Leefbaarheid van Nederland blijft altijd belangrijk

Opinie 19 jan 2022 - Fokke van Zeijl maakt zich zorgen om de leefbaarheid van ons land over 50 jaar. De vergezichten van Fokke gaan verder dan alleen de ...

Levering drinkwater Overijssel in gevaar, AWP pleit voor integraal grondwaterbeheer

Nieuws 6 jan 2022 - Waterbedrijf Vitens wil dat de provincie Overijssel voorrang geeft aan de winning van drinkwater, zelfs als dat ten koste gaat van de...

Happy New Year? De wereld staat in de fik!

Opinie 31 dec. 2021 - Happy New Year! De AWP wenst iedereen een mooi 2022. Samen aan de slag voor water en klimaat. Want de wereld staat in de fik, met t...