Huishoudens trekken aan kortste eind in watersysteemheffing

Al vanaf 2008 ontwikkelen de WOZ-waarden van bedrijfsobjecten zich veel langzamer dan die van woningen. Ongemerkt komt een steeds groter deel van de waterschaps-lasten op het bordje van huishoudens, blijkt uit eigen onderzoek door de algemene Waterschapspartij (AWP).

Huizen worden zwaarder belast dan bedrijven (foto: Pixabay)

 

Geen onderscheid woningen en bedrijven

Eén van de voornaamste waterschapsbelastingen is de watersysteemheffing. Die is, in het geval van eigenaren van onroerend goed, gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. Echter, in de afgelopen tien jaar is de WOZ- waarde van woningen en huurwoningen veel harder gestegen dan van bedrijven en kantoren.

Ingewikkeld

Anders dan bij gemeentebelastingen, is er bij waterschappen geen apart tarief voor woningen en bedrijven. In de praktijk wordt dan een gewogen gemiddelde gehanteerd. Met als gevolg dat het aandeel van woningen in de watersysteemheffing elk jaar iets groter wordt en het aandeel van bedrijfsgebouwen en kantoren juist iets kleiner. Dat komt doordat de totale opbrengst van al het onroerend goed samen niet mag stijgen (afgezien van prijsstijgingen etc). Als alle huizen samen ‘sluipenderwijs’ steeds iets meer betalen, gaat het totaalbedrag voor alle bedrijven samen vanzelf elk jaar iets omlaag.

Lees ook:  “Huishoudens trekken aan het kortste eind bij Vallei en Veluwe”

Zo heeft de AWP uitgezocht dat in het waterschap Vallei & Veluwe in de afgelopen tien jaar de WOZ-waarde voor woningen zich heel anders ontwikkelden dan de WOZ-waarde van ‘niet-woningen’ (belastingjargon voor bedrijven en kantoren). Met als pervers effect dat bij Vallei en Veluwe de bedrijven en kantoren samen inmiddels 27% minder opbrengen en de huishoudens 7% meer. Zo worden bedrijven door huiseigenaren en huurders uit de wind gehouden.

WOZ-waarde

Is de WOZ-waarde dan geen objectieve maatstaf? Wél als je huizen met huizen vergelijkt, of bedrijven met bedrijven. Maar je kunt zo niet woningen met bedrijfs-gebouwen vergelijken. Alleen al de grondwaarde van huizen en bedrijven of kantoren is totaal verschillend.

Maar hoe vergelijk je nou een huis met een WOZ-waarde van € 250.000 met een loods met dezelfde WOZ-waarde van € 250.000? Want bij de waterschapsbelasting gaat het om de waarde die beschermd moet worden tegen wateroverlast. Voor huizen is dat de WOZ-waarde plus de inboedel. De waarde van de inboedel is meestal een stuk lager dan de WOZ-waarde. Voor bedrijven geldt juist het omgekeerde: in een loods met een WOZ-waarde van € 250.000 ligt bijv. wel 10 miljoen euro aan dure ICT-apparatuur opgeslagen. De beschermde waarde is dus vele malen hoger dan de WOZ-waarde.

Bij de gemeentelijke OZB op basis van de WOZ gaat het daarom anders. Daar is de OZB voor bedrijven 3-4x hoger dan voor woningen. De gemeenteraad kan ook het tarief onafhankelijk vaststellen, zodat de OZB op woningen en bedrijven met een gelijk percentage stijgt.

OZB-tarieven 4x hoger voor niet-woningen. Voorbeeld: Den Haag, waterschap Delfland (bron: website gemeente Den Haag)

Lees ook:  “Huishoudens betalen ongemerkt steeds meer aan Delfland”

 

Aanpassen waterschapsbelasting

Momenteel vindt opnieuw discussie plaats over het toekomst-bestendig maken van de waterschapsbelasting. De AWP heeft drie speerpunten benoemd, die absoluut moeten worden meegenomen in de modernisering van de waterschapsbelasting. De AWP heeft haar speerpunten ook geagendeerd bij de Unie van Waterschappen. Het invoeren van tariefdifferentiatie op onroerend goed is één van de drie speerpunten.

Hans Middendorp
Ron van Megen

 

Ron van Megen (l) en Hans Middendorp

 

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Watersysteemheffing moet eerlijker, zegt de AWP

Opinie Waarom krijgen bedrijven korting op de watersysteemheffing? De AWP vindt al jaren dat burgers te veel waterschapslasten betalen ten opzichte van be...

Nederland heeft steeds vaker dorst. Nieuw TV programma #Waterman zoekt het uit!

Nieuws Nieuw TV programma #Waterman 8 april 2021 - De zeespiegel stijgt, de zomers worden heter en droger. Nederland heeft steeds vaker dorst. Water, een ...

Waterschapsbelasting: huiseigenaren en huurders toch de klos?

Nieuws VNO-NCW op de koffie bij minister Infrastructuur en Waterstaat 6 april 2021 - Na een intensieve consultatie met alle belanghebbenden is het pakket ...