Biodiversiteit belangrijk thema naast kerntaken van de waterschappen

AWP ziet brede maatschappelijke rol voor waterschappen

20 okt. 2020 – De Algemene Waterschapspartij pleit voor een brede, maatschap-pelijke taakopvatting door de waterschappen. De AWP streeft naar een duurzaam beheer van onze eigen leefomgeving. Verdienen urgente thema’s zoals klimaat, duurzaamheid en biodiversiteit een centrale plaats in het werk van de waterschappen, naast de bestaande kerntaken: droge voeten, schoon water en veilige dijken?
De Algemene Waterschapspartij vindt van wel.

Biodiversiteit

Op veel plaatsen in ons dichtbevolkte land is nog maar weinig ruimte voor echte natuur. Waterschappen beheren alle sloten, vaarten en beken. Door natuurvriendelijke oevers aan te leggen, bloemrijke dijken in te zaaien en vispassages te maken, ontstaan groenblauwe verbindingen in het landschap, die grote natuurgebieden en kleine ‘snippers’ met elkaar verbinden. Planten en dieren kunnen zich zo verspreiden, en dat versterkt de biodiversiteit.

Het magazine PubliekDenken vroeg aan vier politici uit de Tweede Kamer of zij vinden dat het biodiversiteit een nieuw thema moet zijn voor de waterschappen?

Tjeerd de Groot (D66):  ‘De taken van de waterschappen moeten worden uitgebreid met biodiversiteit, klimaat en duurzaamheid. Biodiversiteit moet echt de kern worden van de activiteiten van de waterschappen. Daar moeten we ook nieuwe politieke afspraken over maken.’

Eva van Esch (PvdD):  ‘De waterschappen mogen wel wat meer in actie komen. Biodiversiteit is niet in tegenspraak met bijvoorbeeld dijkonderhoud. En de minister van Landbouw moet iets doen aan het gebruik van bestrijdingsmiddelen, anders blijft het dweilen met de kraan open.’

Laura Bromet (GL): ‘Voor de biodiversiteit  is het van groot belang om méér water vast te houden. Daarin hebben de waterschappen de regie.’

William Moorlag (PvdA): ‘De primaire taak van de waterschappen is de zorg voor het water, maar het verbeteren van waterkwaliteit gaat hand in hand met biodiversiteit. Een mooi voorbeeld vind ik  de dubbele dijk bij Delfzijl, met daartussenin ruimte voor natuurontwikkeling en zilte landbouw.’

 

Doe mee met water, klimaat en duurzaamheid

 

Word lid van de AWP!

 

Meer informatie op de AWP-website

Volg ons op Facebook en LinkedIn

 

Water.  Klimaat.  Duurzaamheid.

 

 

 

De Algemene Waterschapspartij zoekt mensen met hart voor water.

Doe jij ook mee? Steun de AWP met jouw bijdrage van 25 euro per jaar!

Word lid!

Laatste nieuws en opiniestukken

Nederlanders worden steeds waterbewuster, nieuwe campagne Waterbazen van start

Nieuws 'Waterbazen' nieuwe campagne van de 21 waterschappen 28 oktober 2020 - Drie op de vier Nederlanders vindt dat 'iedereen' een bijdrage moet leveren ...

Unie van Waterschappen: toch tariefdifferentiatie woningen in voorstel waterschapsbelasting

Nieuws Unie van Waterschappen: toch tariefdifferentiatie voor woningen 8 okt. 2020 - Goed nieuws voor huiseigenaren en woningverhuurders! En ook goed nieu...

Algemene Waterschappartij wil Aanvalsplan Rivierkreeft

Nieuws Rivierkreeft bedreiging voor kades en biodiversiteit 28 sept 2020 - De Algemene Waterschappartij (AWP) wil een Aanvalsplan Rivierkreeft. De VNG hee...