Meer regen in de stad vraagt om meer aandacht voor klimaatadaptatie

Waterschappen nog ten onrechte terughoudend

17 juni 2015. Waterschappen zijn lang een soort ‘boerenrepublieken’ geweest, van oudsher gedomineerd door de agrariërs. Inmiddels maakt de boerenstand nog minder dan 1% uit van de Nederlandse bevolking en betalen de inwoners van stad en Vinexwijk het leeuwendeel van de waterschapsrekening. Uit recente stukken van de Unie van Waterschappen blijkt dat alle burgers samen ruim zeventig procent van de kosten van waterschappen betalen, en boeren gezamenlijk minder dan 5%.

En waar wonen de meeste burgers? In het stedelijk gebied. Toch wordt het leeuwendeel van het geld van waterschappen nog altijd uitgegeven in het landelijk gebied. In een recente bijeenkomst bij diezelfde Unie bleek dat vooral waterschapsbestuurders van oostelijke waterschappen waar landbouw veel belangrijker is dan in het westen, het niet eens waren met de stelling “om het waterschapsgeld 50:50 te verdelen tussen platteland en bebouwde kom”. Terwijl de problemen de komende jaren zich juist in het stedelijk gebied zullen voordoen. Overlast is vervelend voor burgers, daar zou je misschien nog je schouders over kunnen ophalen. Maar wateroverlast zoals vorig jaar in Amsterdam waarbij enkele metrostations volliepen, leidt tot economische schade voor de b.v. Nederland.

Klimaatadaptatie in de stad is speerpunt van AWP

De politieke trend uit Den Haag is duidelijk: er moet veel meer aandacht komen voor ‘water in de stad’. Het is weliswaar waar de individuele boeren een behoorlijk bedrag aan waterschapslasten moeten betalen. Maar het is ook waar dat de burgers de waterschapsuitgaven in het landelijk gebied zwaar subsidiëren. Terwijl de economische belangen in de stad veel groter zijn dan in de polder.

Voor de Algemene Waterschapspartij (AWP) is klimaatadaptatie een speerpunt. Nu de primaire keringen vrijwel op orde zijn, is het voorkomen van wateroverlast in de stad als gevolg van hoosbuien de grootste uitdaging voor de komende tien jaar.

De openbare ruimte moet nog veel meer dan nu het geval is, worden ingericht om tijdelijk water te bergen. Dat kan in wadi’s, maar vooral ook met ‘kratjes onder de parkeerplaats’ en in waterberging op platte daken. Het gaat daarbij om schaalgrootte: één waterton in de straat maakt weinig verschil, maar tweehonderd watertonnen kunnen helpen om de gevolgen van een piekbui af te vlakken.

Regenwater niet in het riool

En het gaat nog verder. Regenwater dat niet in het riool terecht komt, hoeft ook niet naar de zuivering te worden gepompt om daar weer te worden gereinigd. Dat scheelt energie en chemicaliën, en bovendien is geconcentreerd afvalwater meestal efficiënter te zuiveren dan afvalwater verdund met regenwater. Regenpijpen moeten worden ontkoppeld van de riolering en water op straat moet afvloeien naar de singel of gracht.

Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de openbare ruimte waarbij de waterschappen kennis en advies inbrengen. Inmiddels is er al heel veel ervaring opgedaan verspreid in Nederland met allerlei verschillende watermaatregelen in de bebouwde kom. De Unie samen met gemeenten, waterschappen en de onderzoeksclub van de waterschappen STOWA hebben het programma ‘Klimaat Adaptieve Stad’ (KAS) gelanceerd, met een eigen website vol met voorbeelden.

Het is daarom verbazend dat juist de Unie en haar waterschappen zo terughoudend zijn in het verleggen van hun financiële zwaartepunt richting de burgers in de stad. Toch is dat precies wat er moet gebeuren om een serieus verschil te maken bij wateroverlast in de stedelijke omgeving. Want, om af te sluiten met een oude boerenwijsheid: ook voor het beperken van wateroverlast geldt: “niks voor niks, en weinig voor een klein beetje”.

Deze tekst verscheen op 17 juni 2015 op WaterForum

 

Hans Middendorp

 

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven en datacentra

Opinie 9 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende ...

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 5 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en ...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie 1 aug 2022 - Bijna alle rivieren, meren en sloten in Nederland voldoen niet aan de Europese kwaliteitsnormen, wat sancties als vergunningstops tot...