Nederlanders zorgwekkend gemakzuchtig over hun waterveiligheid

Betere communicatie waterveiligheid noodzakelijk vindt AWP

Betere communicatie over waterveiligheid en de onmisbare rol van waterschappen, is een speerpunt voor de AWP uit het verkiezingsprogramma ‘Water Belangrijk!’. De Algemene Waterschapspartij vindt dat waterschappen veel meer zichtbaar moeten zijn in de Nederlandse samenleving. Water en waterveiligheid gaat ons allemaal aan! Want ook al woon je in Drenthe, als de Randstad onderloopt valt de economie stil. Waterschappen moeten beter uitleggen aan hun inwoners, hoe de waterveiligheid is geborgd, en wat het plan B is voor het onwaarschijnlijke geval dat het water toch de huizen binnenstroomt.

Militairen bij de bijna-watersnood bij Tolbert in 2012 (Foto: Leeuwarder Courant)

Wake-up call door OESO rapport

‘Een indringende wake-up call is op zijn plaats’, zo reageerde minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu in maart 2014 bij de ontvangst van een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). ‘Water Governance in the Netherlands: Fit for the future?’ toont een tekort aan van het waterbewustzijn onder Nederlanders.

Weinig mensen weten wat erbij komt kijken om het land droog en bewoonbaar te houden, en wat te doen als de nood aan de man komt. Er moest dus iets gebeuren. De campagne Ons Water wil het waterbewustzijn dus vergroten. Dat alleen al is blijkens de conclusie van de OESO van groot belang.

‘Dijkenatlas verplichte kost in de aardrijkskundeles’

Eric-Jan Pleijster reed een jaar lang door Nederland om alle dijken in kaart te brengen voor het nieuwe boek ‘Dijken van Nederland’. “Heel veel mensen zijn zich eigenlijk niet eens bewust van het feit dat ze achter een dijk wonen, laag in de polder, en dat het land ook zo maar eens onder water zou kunnen staan als zo’n dijk doorbreekt. Dijkenkunde is eigenlijk verplichte kost voor aardrijkskundeles op de middelbare school.”

“Dat er na 1953 geen doden zijn gevallen bij overstromingen in Nederland, mag geen excuus zijn. Wij Nederlanders vertrouwen zo op onze dijken, dat we er gemakzuchtig van zijn geworden. “Dat is zorgwekkend. In de VS is waterveiligheid een stuk slechter geregeld, maar mensen zijn zich daardoor wel bewust van de risico’s.”

Het is heus niet zo veilig als we allemaal denken. We denken dat we de zaakjes goed op orde hebben, maar door water uit de polders te pompen, zakt de bodem. We pompen onszelf naar beneden. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel en wordt de rivierwaterafvoer onregelmatiger.”

Dijken van Nederland

Somerset Levels maken Nederlanders niet ongerust

De afgelopen paar jaar waren er steeds weer beelden op televisie van overstromingen in Frankrijk, Duitsland, Noorwegen en de Verenigde Staten. En niet te vergeten Engeland, waar de Somerset Levels drie maanden blank hebben gestaan. Toch denken maar weinig mensen dat er in Nederland ook een watersnood zou kunnen optreden…

Nederlanders vinden dat  in de eerste plaats de lokale overheden en waterschappen verantwoordelijk zijn voor het beperken van wateroverlast. Het NCDO deed in 2014 onderzoek over ‘Nederlanders en water’ onder ruim 1.200 Nederlanders. Hoosbuien verwachten we wel maar maatregelen nemen we zelf (nog) niet.  Slechts  17% van de ondervraagden neemt zelf maatregelen om de eigen leefomgeving regenbestendig te maken, zoals het schoonhouden van de dakgoten. Mogelijk hangt dit samen met het lage percentage Nederlanders (7%) dat in 2014 feitelijk last had van wateroverlast?

 

 

 

 

 

Hans Midddendorp

Vicevoorzitter Algemene Waterschapspartij

(Opiniebijdrage op persoonlijke titel)

 

Doe mee met de AWP !
AWP voor water, klimaat en natuur
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Plus welkomstkorting!

Word lid!

AWP wil belasting op leidingwater voor bedrijven en datacentra

Opinie 9 aug. 2022 - Door klimaatverandering staat Nederland de komende jaren voor grote uitdagingen op watergebied, zoals kurkdroge zomers, een dalende ...

Nederlanders verbruiken meer drinkwater dan Belgen

Nieuws 5 aug 2022 - De zomer van 2022 is droog, boeren mogen niet meer sproeien en de rivieren staan laag. Zuinig omspringen met drinkwater is nuttig en ...

AWP wil veel meer aandacht voor schoon en gezond water

Opinie 1 aug 2022 - Bijna alle rivieren, meren en sloten in Nederland voldoen niet aan de Europese kwaliteitsnormen, wat sancties als vergunningstops tot...