Schuldenlast van waterschappen moet onder de 200% blijven

28 feb. 2019 – De gemiddelde schuldenlast van de meeste waterschappen is in verhouding tot de jaarlijkse belastingopbrengsten zeer hoog. Hoger dan voor provincies en gemeenten of het Rijk. De omvang van de schuld in verhouding tot de jaarlijkse opbrengsten wordt ook wel ‘netto-schuldquote’ genoemd. Deze verschilt per waterschap maar loopt uiteen van 2 tot 4 keer de begroting. Delfland behoort tot de koplopers in Nederland. Dat is de reden waarom Delfland ca 32,5 miljoen rentelasten betaalt in 2019. Dat is meer dan 15% van de begroting!

Een korte versie van dit artikel werd geplaatst in Rijswijks Dagblad

Wat zou de maximale schuld voor waterschappen moeten zijn?

Het Rijk mag volgens de wet een maximale schuld hebben van 60% van BBP en een maximaal begrotingstekort van 3%. Gemeenten en provincies hebben dit vertaald naar een norm voor wat in de praktijk een ‘houdbare schuld’ is. Een houdbare schuld is maximaal 130% van de inkomsten van een provincie of een gemeente is.

Ook voor waterschappen ontbreekt in de wet een norm voor de houdbare maximale schuld. De waterschappen zelf denken nu dat deze norm voor een waterschap moet liggen tussen de 200% – 250% van de jaarlijkse belastinginkomsten van een waterschap. Dat is veel hoger dan voor een gemeente of een provincie omdat de bedrijfsvoering van waterschappen veel kapitaalintensiever is.

Een heldere norm is noodzakelijk als een belangrijk richtpunt voor het voeren van een gezond financieel beleid voor elke waterschap.

  • Voorbeeld: stel dat Hoogheemraadschap van Delfland vaststelt dat de maximale schuld niet hoger mag zijn dan 200% van de jaarlijks inkomsten, dan bedraagt de maximale schuld 515 miljoen euro. Momenteel is de schuldenlast 741 miljoen. Dat zou betekenen dat het waterschap nu 226 miljoen teveel aan schulden heeft. Het waterschap betaalt hierdoor elk jaar 9,25 miljoen extra aan rente (over het verschil tussen 741 minus 226 miljoen). 

AWP wil dat alle waterschappen hun schuld hebben verlaagd in 2023

De boodschap van de Algemene Waterschapspartij voor de waterschappen is duidelijk voor de komende vier jaren. De AWP vindt dat de houdbare schuld van een waterschap in 2023 niet meer dan 200% van de jaarlijkse belastinginkomsten zou moeten zijn. ‘Want wij willen de rentelasten niet gewoon doorschuiven naar onze kinderen’. Als het aan de AWP ligt, dan moeten de waterschappen in de komende vier jaar –  na de waterschapsverkiezingen -stappen zetten zodat er vanaf 2023 sprake is van een houdbare schuld van maximaal 200%. ‘Dat is in elk geval onze inzet voor de waterschapsverkiezingen’.

 

 

 

 

 

 

Frans van Kasteren

Frans van Kasteren uit Rijswijk is financieel specialist en staat op no.5 van de kieslijst van de AWP Delfland. De AWP doet mee  aan de waterschapsverkiezingen onder de naam: AWP niet politiek wel deskundig. De AWP is een landelijke waterschapspartij en doet alleen mee aan de waterschapsverkiezingen. 

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat,
voor maar 45 euro per jaar.

Word lid!

Leefbaarheid van Nederland blijft altijd belangrijk

Opinie 19 jan 2022 - Fokke van Zeijl maakt zich zorgen om de leefbaarheid van ons land over 50 jaar. De vergezichten van Fokke gaan verder dan alleen de ...

Levering drinkwater Overijssel in gevaar, AWP pleit voor integraal grondwaterbeheer

Nieuws 6 jan 2022 - Waterbedrijf Vitens wil dat de provincie Overijssel voorrang geeft aan de winning van drinkwater, zelfs als dat ten koste gaat van de...

Happy New Year? De wereld staat in de fik!

Opinie 31 dec. 2021 - Happy New Year! De AWP wenst iedereen een mooi 2022. Samen aan de slag voor water en klimaat. Want de wereld staat in de fik, met t...