Uitgeplaste medicijnen en drugs dodelijk onderwater

Meeste chemische stoffen niet gezuiverd op rioolwaterzuivering

20 mei 2022 –  Drugs worden een steeds groter probleem in de zuivering van rioolwater. Zo kopte het FD onlangs: ‘Drugs onder studenten zo normaal als een biertje’. De chemische restanten van uitgeplaste XTC en coke passeren ongezuiverd de rioolwaterzuivering (rwzi) en komen rechtstreeks in het oppervlaktewater terecht. Maar ook de uitgeplaste resten van medicijnen zijn een probleem. Kleine waterdiertjes, zoals watervlooien, gaan er dood van.

En uiteindelijk komt via het oppervlaktewater een deel van de medicijnresten ook in het grondwater terecht. Drinkwaterbedrijven moeten extra zuiveringsstappen inzetten om medicijnresten en andere stoffen te verwijderen voor schoon en betrouwbaar drinkwater. De koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven (VEWIN) wijst er op dat in 2027  dat alle doelen van de Kaderrichtlijn Water in 2027 moeten zijn gehaald. Daar hoort een daadkrachtige aanpak van medicijnresten ook bij. Drinkwater is in Nederland onberispelijk en dat moet zo blijven.

 

Wat zijn medicijnresten?

Medicijnresten zijn restanten van de chemische stoffen die worden uitgeplast na gebruik van medicijnen en drugs. Soms is dat het originele bestanddeel, soms is zo’n stof in de reis door het menselijk lichaam chemisch veranderd. Wat veel mensen niet weten, is dat die uitgeplaste medicijnen en drugs voor het grootste deel NIET worden afgebroken op de rioolwaterzuivering (rwzi). Een berucht voorbeeld is diclofenac, een van de meest geslikte pijnstillers.

Er zijn technieken voor een extra zuiveringsstap op de rwzi’s, de zogenoemde ‘vierde trap’. Maar zo’n vierde trap is relatief duur om te bouwen, denk aan 15 of 20 miljoen euro. Dat is een boel geld, maar omgerekend per inwoner valt het mee:  10-15 euro per persoon. De AWP vindt voorkomen belangrijker dan genezen.

Schoon en gezond water

Voor de AWP is schoon en gezond water een speerpunt en niet een loze kreet. Watervlooien en al het andere kleine kleine spul in de sloot vormen de basis van een gezonde waternatuur. Al dit kleine waterleven is voedsel voor vissen, die op hun beurt weer worden gegeten door bijv. futen en reigers, en door otters. De hele voedselketen hangt dus af van de watervlo en aanverwante beestjes.

Het rioolwater moet steeds schoner. De EU stelt uiterlijk 2027 het verwijderen van medicijnresten en hormoonverstorende stoffen uit rioolwater verplicht. Waterschappen moeten dus vaart maken met het moderniseren van alle 316 rwzi’s in Nederland met een vierde trap. Want medicijnresten horen niet in het oppervlaktewater.

 

 

 

 

 

 

Hans Middendorp, vicevoorzitter AWP

Doe mee met de AWP !
Samen voor water en klimaat
Voor maar 45 euro per jaar
Jongeren: 25 euro per jaar
Welkomstkorting eerste jaar

Word lid!

Fokke van Zeijl interim-voorzitter van de AWP

Nieuws 18 juni 2022 - Fokke van Zeijl wordt de nieuwe voorzitter van de AWP. Hij volgt Ron van Megen op, die wegens familie-omstandigheden niet beschikbaar...

Nederland gaat EU-doelen voor schoon en gezond water niet halen, zegt Natuurmonumenten

Nieuws 3 juni 2022 - Watervervuiling door bestrijdingsmiddelen en uitgeplaste medicijnen is in grote delen van Nederland een probleem. De waterkwaliteit ...

De oplossing voor droogte is pijnlijk voor boeren

Opinie 23 mei 2022 - Nederland is ontwaterd en leeggepompt, en de grondwaterpeilen in Oost- en Zuid-Nederland zakken alsmaar lager. "Het vergt politieke ...